PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ir cilvēki, kuri redz lietas tādas, kādas tās ir un jautā „kādēļ”. Citi, sapņo par lietām, kuras nekad nav bijušas un jautā „kāpēc ne”. Džordžs Bernards Šovs

Sākums » Resursi » NLP » Kursu programmas » NLP meistars

NLP meistars

Dalībnieki
Personīgās meistarības pilnveidošanas kurss tiem NLP zinātājiem, kuri apgūstot NLP pamatiemaņas, izbaudījuši lieliskas pārmaiņas un sasniegumus savā dzīvē, vēlas savu pašizaugsmes un NLP apgūšanas ceļu turpināt.
Šajos kursos bez papildus pārbaudījumiem tiks uzņemti klausītāji, kuri ir Personības pilnveidošanas centrā sertificēti NLP praktiķi. Citi interesenti ar priekšzināšanām NLP (sertificēti NLP praktiķi) tiks uzņemti pēc individuālas sarunas ar pasniedzēju un NLP pamatiemaņu pārbaudes.

Kursu mērķi

 • Veicināt pašpietiekamas, radošas un harmoniskas personības veidošanos.
 • Popularizēt NLP kā efektīvu un cilvēkam draudzīgu mūsdienīgu praktiskās psiholoģijas virzienu, kas balstās uz sistēmisku un radošu pieeju cilvēka pieredzei.
 • Iepazīstināt ar koučinga pamatprincipiem un NLP metožu izmantošanu koučingā.

NLP meistaru kursos Tu iegūsi:

 • Iespēju profesionālā vidē turpināt darbu personīgās meistarības elementu attīstīšanā sevī.
 • Attīstīt un noslīpēt līdz pilnībai tās dzīves kvalitātes, kuras sāki pilnveidot NLP praktiķu kursos.
 • Padziļinātu izpratni par savu vērtību hierarhiju un to īstenošanas ceļiem.
 • Apgūsi efektīvas mērķu un savas misijas realizēšanas tehnikas un iegūsi skaidrību par saviem dzīves mērķiem.
 • Prasmi veikt koučinga sesiju, izmantojot savas NLP zināšanas.
 • Apgūsi koučinga pamatiemaņas un cilvēku vadību koučinga stilā.
 • Palielināsi savu vadītāja un līdera potenciālu.
 • Apgūsi savu un citu cilvēku sasniegumu modelēšanas pamatprincipus.
 • Efektīvus paņēmienus savu uzskatu korekcijai un pilnveidošanai.
 • Prasmi neapzinātās kompetences līmenī ikdienas dzīvē izmantot zināšanas par metaprogrammām.
 • Attīstīsi elastību darbā ar saviem emocionālajiem stāvokļiem.

Pasniedzēji
Indra Melbārde, M.A. NLP, NLP trenere,
Artūrs Zeltiņš, M.A. NLP, NLP treneris.

Pieaugušo interešu izglītības programma

„NEIROLINGVISTISKĀS PROGRAMMĒŠANAS
MEISTARA KURSS”

220 akadēmiskās stundas.
Programma pilnveidota 2020. gadā.
Programmas tēmu secība var būt mainīta.

Dalībnieki.
Sertificēti NLP praktiķi.

I daļa
Mērķi un personīgās meistarības pamatprincipi. Izcilība.

 • Tests par NLP pamatzināšanām.
 • NLP meistaru kursa standarti.
 • Personīgās meistarības pamatprincipi.
 • Savas misijas un vīzijas apzināšanās.
 • Aktīvā fantazēšana „Aizej tur, nezin kur; atnes to, nezin ko”.
 • Bagāts konteksts.
 • Tehnika „Daudzpusīgs mērķa apraksts”.
 • Tehnika „Personības kodola noteikšana”.
 • Tehnika „Spēka zona”.

II daļa
Koučings ar NLP. Motivācija.

 • Koučinga veidi. Koučinga process.
 • Pamatprincipi darbā ar klientu.
 • Kouča darba organizācija.
 • Kouča pamatkompetences.
 • Koučinga sesijas struktūra.
 • “Koučinga rats”.
 • Efektīvu jautājumu uzdošana.
 • NLP instrumentu izmantošana koučingā.
 • Koučinga prasmju izmantošana ikdienā.
 • Paškoučings ar NLP.
 • Modelis “Džohari logs” savas personības izzināšanai.
 • Tehnika “Personības kodola noteikšana”.
 • Tehnika “Personības balansēšana”.

III daļa
Veiksmīgu personību modelēšana – NLP pamatmetode.

 • Izcilība. Izcilības modelēšana.
 • Modelēšanas pamatprincipi un pielietojums.
 • Stratēģijas, to veidi un uzbūve.
 • T.O.T.E. modelis – stratēģiskās domāšanas pamatmodelis.
 • Evokācija. Evokācijas veidi.
 • Stratēģiju noteikšana.
 • Modelēšanas pamatsoļi pēc Grindera un Bendlera.
 • Modelēšanas metodes: II, III, un I pozīcijas modelēšana.
 • Modelēšanas veidi: tiešā un netiešā modelēšana.
 • Mācīšanās modelējot.
 • Stratēģijas pieraksts.
 • Mikro stratēģiju pieraksta pamatprincipi.
 • Paterni modelēšanā.
 • Augstas kvalitātes modelēšanas jautājumi.
 • Personīgo un citu cilvēku stratēģiju modelēšana.

IV daļa
Metaprogrammu izmantošana ikdienā – komunikācijas meistarības pamats.

 • Kas ir metaprogrammas?
 • Prasme noteikt savas un citu cilvēku metaprogrammas.
 • Metaprogrammu praktiskās izmantošanas iespējas veiksmīgā biznesā un ikdienas saskarsmē.
 • Motivācijas metaprogramma.
 • Lēmumu pieņemšanas metaprogramma.
 • Metaprogramma “Globālais – Detalizētais”.
 • Metaprogramma “Kopīgais – Atšķirīgais”.
 • Metaprogramma “Aktīvais – Pasīvais”.
 • Metaprogramma “Pats – Citi”.
 • Metaprogramma “Iespēja – Nepieciešamība”.
 • Metaprogramma “Plānotāji – Brīvie”.
 • Metaprogramma “Primārā interese”, u.c.
 • Metaprogrammu profila noteikšana.
 • Prasme pielāgoties un vadīt, izmantojot metaprogrammas.
 • 4. pozīcija – objektīvs vērtējums par sevi.
 • Tehnika “Savas kartes paplašināšana, izmantojot 4 pasaules uztveres pozīcijas”.
 • Metaprogrammu izmantošana ikdienas komunikācijā, biznesā un koučingā.
 • Kā prognozēt cilvēka uzvedību pēc viņa metaprogrammas.
 • Metaprogrammu mainīšanas metodes.
 • Tehnika “Metaprogrammu lineārā skalēšana”.

V daļa
Argumentēšanas un ietekmēšanas tehnikas – valodas fokusi.

 • Prasme uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
 • Metamodeļa izmantošana darbā ar pārliecībām.
 • Ainavas modelis – no šaubām uz jaunu pārliecību.
 • Valodas fokusi – kā ietekmēt un mainīt cita cilvēka domas un uzskatus.
 • Kā veiksmīgi atbildēt uz jebkuru jautājumu.
 • Efektīva argumentācija darbā ar iebildumiem.

VI daļa
Prasme koriģēt un veidot savus uzskatus – veiksmīgas dzīves pamats.

 • Uzskatu veidi un uzbūve.
 • Uzskata sekundārais izdevīgums.
 • Uzskata maiņas ekoloģija.
 • Personīgās uzskatu programmas veidošana.
 • Tehnika „Veco uzskatu muzejs”.
 • Tehnika „Jauna uzskata iestrāde”.
 • Tehnika „Ierobežojošo uzskatu maiņa ar submodalitāšu palīdzību”.

VII daļa
Meistarības elementu integrācija, sertifikācija.

NLP meistaru sertifikācija:

 • NLP konsultanta darba analīze, sniedzot kvalitatīvu atgriezenisko saiti.
 • Metaprogrammu profila noteikšana nepazīstamiem cilvēkiem.
 • Klienta uzdevuma risināšana, izmantojot NLP un koučinga paņēmienus.
 • Ierobežojoša uzskata pārveidošana un manipulāciju neitralizēšana ar metamodeļa, refreiminga, valodas fokusu un citu valodas instrumentu palīdzību.

Integrācijas nodarbība notiek pēc sertifikācijas – septembrī.


Lai NLP meistara kursi būtu efektīvi un noderīgi
gan Tev, gan citiem grupas dalībniekiem

Cilvēki apmeklē NLP kursus, lai mācītos un attīstītu savu personību, bieži tāpēc, ka ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes no citiem dalībniekiem, un mums ir ļoti svarīgi, lai katrs dalībnieks varētu šo laiku izbaudīt, izmantot savai izaugsmei un iegūt vērtīgu pieredzi, pilnvērtīgi piedaloties mācībās.

 1. * Ierodies uz nodarbību 10 minūtes pirms noteiktā laika. Iekārtojies, sasveicinies ar grupas biedriem, noskaņojies darbam. Treneri darbu sāks precīzi noteiktajā laikā, arī Tev jābūt savā vietā precīzi noteiktajā laikā.
 2. NLP var tikt efektīvi lietots terapijā, tomēr mūsu treniņi ir personīgai un profesionālai izaugsmei un nav paredzēti, kā terapijas seansi. Ja tu uzskati, ka tev ir nepieciešama psihoterapija, mēs iesakām sameklēt labu psihoterapeitu vai konsultantu, kurš individuāli strādātu ar Tavu jautājumu.
 3. Ievēro konfidencialitāti! Esi korekts pret grupas biedru un treneru pausto personīgo informāciju. Tavi pieraksti ir konfidenciāli, esi tajos atklāts pret sevi. Publisko tikai to, ko uzskati par vajadzīgu. Cieni citu cilvēku tiesības neizpaust privātu informāciju.
 4. Tev ir tiesības kļūdīties. Uzskati kļūdas par izciliem izaugsmes stimuliem. Treniņnodarbības ir radītas, lai eksperimentētu un mācītos. Atļauj sev mācīties efektīvi! Vingrinājumos un uzdevumos esi atvērts sadarbībai. Esi radošs!
 5. Attīsti sevī pašizaugsmes azartu! Atbildīgi un ar interesi veic uzdotos mājas darbus. Priecājies par saviem un citu panākumiem! Lepojies ar tiem! Atļauj par saviem sasniegumiem uzzināt citiem.
 6. Katrā nodarbībā, pēc katra pārtraukuma izvēlies citu sēdvietu, raugoties, lai blakus sēdētu citi grupas biedri.
 7. Nodarbības laikā Tavai vārda kartei jābūt piespraustai redzamā vietā.
 8. * Nodarbības laikā izslēdz mobilā telefona zvana skaņu. Telefonsarunas atļautas tikai pārtraukumos.
 9. Kafija, tēja un minerālūdens – tikai kafijas pauzei paredzētajā vietā.
 10. Kursu laikā esi lojāls Personības pilnveidošanas centram.
 11. Ja izveidojusies ārkārtas situācija un Tu nevari ierasties uz nodarbību – savlaicīgi pa tālruni informē savas grupas vecāko līdz nodarbības sākumam.
 12. Samaksai par kursiem jābūt veiktai savlaicīgi – līdz nodarbību sākumam. Samaksa par kursiem veicama kā priekšapmaksa kārtējam mācību mēnesim (par 2 nodarbībām). Par kavētajām nodarbībām nauda netiek atgriezta vai atskaitīta no mācību maksas.
 13. Centies piedalīties pilnīgi visās treniņa nodarbībās. Ja tomēr dažādu iemeslu dēļ dalība nodarbībā nav iespējama, vai iespējama tikai daļēji, lai varētu piedalīties sertifikācijā, NLP meistaru kursu laikā jābūt apgūtām visām kursā mācītajām tehnikām un galvenajiem vingrinājumiem. Ierodoties uz mācībām pēc kavētas nodarbības, tā ir Tava atbildība no grupas biedriem savlaicīgi iegūt visu trūkstošo informāciju par aktuālo tēmu un mājas darbiem, kā arī rast iespēju praktiski trenēties, kopā ar kādu grupas biedru, apgūstot nokavētajā nodarbībā apgūtās praktiskās iemaņas. Šis praktiskais treniņš tiek ieskaitīts, ja tas notiek PPC telpās, PPC treneriem klātesot (tas ir iespējams arī citu apmācību laikā, iepriekš vienojoties).
 14. NLP meistaru kursu apjoms ir 220 akadēmiskās stundas, tas ietver arī kursu dalībnieka zināšanu pārbaudi – sertifikācijas procesu.
 15. NLP meistaru kursu beigās mēs nodrošinām iespēju iziet pilnu sertifikācijas procesu un, veiksmīgi to nokārtojot, kļūt par sertificētu NLP meistaru (M.A. NLP). Zināšanu un prasmju novērtēšana nav formāla mutiska vai rakstiska eksāmena veidā, bet tiek radīti īpaši apstākļi savu zināšanu un prasmju demonstrēšanai. Sertifikācija notiek brīvā nepiespiestā atmosfērā divu dienu garumā. Zināšanas un prasmes novērtē eksperti, kuri ir pieaicināti un nav piedalījušies šīs grupas apmācībā. Nozīmīga loma ir arī vadošo treneru subjektīvajam vērtējumam un dalībnieka prasmju novērtējumam no grupas biedriem dažu pēdējo mācību nodarbību laikā.
 16. Lai garantētu atbilstošu mācību vidi, mēs paturam tiesības (ļoti reti lietojam) pieprasīt kādam atstāt kursu, atgriežot neizmantoto dalības maksu, ja mūsu subjektīvais vērtējums ir tāds, ka šis cilvēks no kursa neko neiegūst, neievēro šos noteikumus vai traucē pārējiem grupas dalībniekiem pilnvērtīgi mācīties.
 17. Mēs vēlamies, lai Tu lepojies ar NLP meistara sertifikātu, kas parāda, ka esi sasniedzis augstu zināšanu, iemaņu, spēju un personīgās izaugsmes līmeni. Mūsu izsniegtais Sertifikāts būs Tavu prasmju rādītājs, nevis dokuments par piedalīšanos.

* Ja Tu nokavē nodarbības sākumu, vai nodarbības laikā iezvanās Tavs telefons, vai arī Tu runā pa telefonu – Tu gādā kādu gardumu kafijas pauzei visai grupai. 🙂

Tas būs interesanti un aizraujoši, bet ne vienkārši!

Citi raksti šajā sadaļā:
Sadaļa: Kursu programmas

Saistītie kursi

NLP meistars
No 15. septembra – klatiene. Personīgās meistarības kursi NLP praktiķiem, kas apgūstot NLP pamatiemaņas, izbaudījuši lieliskas pārmaiņas un vēlas savu pašizpausmes ceļu turpināt.