PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Neizglītotie parasti savās likstās vaino citus; iesācēji – paši sevi; pilnīgi izglītotie nevaino nedz kādu citu, nedz arī paši sevi. Epiktēts

Sākums » Resursi » NLP » Kursu programmas » Komunikācijas meistarība – kursu programma

Komunikācijas meistarība – kursu programma

Dalībnieki
Dažādu profesiju un vecuma cilvēki (studenti, projektu vadītāji, pārdošanas speciālisti, klientu menedžeri, pedagogi, u.c.), visi, kas vēlas iemācīties veidot vēl veiksmīgākas attiecības ar citiem cilvēkiem. Kursi klausītājiem bez priekšzināšanām. Tiem, kam jau ir zināšanas komunikācijas jomā, šis kurss piedāvā vēl dziļāku izpratni un praktisko pieredzi.

Kursu mērķis
Iemācīt mūsdienīgus paņēmienus, kas ļauj

 • attīstīt sevī pozitīvo domāšanu un spēju saskatīt iespējas;
 • atbrīvoties no neizpratnes par citu cilvēku rīcību un spēt atrast kopēju valodu jebkurā situācijā;
 • atbrīvoties no kompleksiem un kļūt brīviem komunikācijā ar ikvienu cilvēku;
 • kā arī iemācīt konkrētus instrumentus veiksmīgas komunikācijas veidošanai.

Jūs iegūsiet
Treniņu rezultātā nostiprinātu spēju

 • izraisīt uzticību;
 • saprasties ar visiem cilvēkiem;
 • motivēt citus un sevi, dodot pozitīvu vērtējumu;
 • teikt komplimentus, kā arī ar pateicību uzklausīt kritiku;
 • atrast īstos vārdus katrā situācijā; runāt tā, lai Tevi sadzird;
 • droši uzstāties auditorijas priekšā, vadīt prezentācijas;
 • panākt vislabāko atrisinājumu saspringtās situācijās;
 • saprast atšķirības cilvēku pasaules uztverē, iepazīt sevi un citus tādus, kādi mēs patiesībā esam;
 • komunicēt ar citiem cilvēkiem viņu priekšstatu un vērtību sistēmā;
 • teikt iedvesmojošas runas, izraisīt cilvēkos pozitīvas emocijas;
 • dzīvot pozitīvā vidē ar pozitīviem cilvēkiem!

Kāpēc?
Ir cilvēki, kuri no dabas ir veiksmīgi, kuriem ir viegli saprasties ar citiem cilvēkiem un kuri viegli prot veidot labas attiecības. Tas nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuras pavisam viegli var iemācīties jebkurš. Nav svarīgi, kāda ir iepriekšējā dzīves pieredze. Mēs katrs varam ņemt dzīvi savās rokās tieši tagad! Un vēl – lai būtu vairāk pozitīvi domājošu cilvēku ap Tevi, kas iedvesmo un atbalsta Tevi vienmēr, kad vajadzīgs!

Pasniedzēji
Indra Melbārde, M.A. NLP, Personīgās meistarības trenere,
Artūrs Zeltiņš, M.A. NLP, Personīgās meistarības treneris.

Komunikācijas meistarība (NLP praktiķu kursu I daļa.)

Kursu programma (60 akadēmiskās stundas)

 • NLP – mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām.
 • NLP vēsture un attīstības tendences.
 • Pozitīvas pasaules uztveres pamatprincipi.
 • Veiksmīga apmācības procesa priekšnoteikumi.
 • Refreimings – prasme elastīgi mainīt attieksmi.
 • Kalibrēšana – prasme vērot un pamanīt atšķirības cilvēka uzvedībā.
 • Prasme izraisīt uzticību. 
 • Kongruence – prasme būt dabiskam un brīvam jebkurā situācijā.
 • Ētika un ekoloģija.
 • Prasme pielāgoties sarunu biedram.
 • Verbālā un neverbālā pielāgošanās.
 • Raports. Vadīšana.
 • Ķermeņa valoda – galvenā informācija par cilvēku.
 • Prasme izteikt cieņas pilnu vērtējumu.
 • Kritikas veidi. Kā uztvert kritiku.
 • Vingrinājums „Veiksminieka stratēģija”.
 • Cilvēku pasaules uztveres īpatnības (vizuāļi, audiāļi, kinestētiķi, digitāļi).
 • Reprezentatīvās sistēmas.
 • Fizioloģiskie marķieri – neviltojamie ķermeņa signāli.
 • Lingvistiskās atslēgas. 
 • Metamodelis – prasme uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
 • Metaprogramma „Iekšējā reference – Ārējā reference”.
 • Loģiskie apziņas līmeņi.
 • Vērtības un uzskati.
 • Loģisko apziņas līmeņu atspoguļojums valodā.
 • Loģisko apziņas līmeņu sajaukšana.
 • NLP pamatpieņēmumi.

Citi raksti šajā sadaļā:
Sadaļa: Kursu programmas

Saistītie kursi

Komunikācijas meistarība (kursu NLP praktiķis 1. daļa)
No 13. augusta – tiessaiste. Prasme viegli saprasties ar citiem cilvēkiem nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuru viegli var iemācīties jebkurš.