PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Lai būtu citu cienīts, vispirms tev jābūt cieņas pilnam pret citiem. Džūlija Barneta

Sākums » Resursi » NLP » NLP vēsture

NLP vēsture

Runājot par NLP vēsturi, mums jāatgriežas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Tas bija laiks, kad Amerikas Savienotajās Valstīs īpaši populāra bija sistēmu teorija, kibernētika un strauji attīstījās kompjūtertehnika. Septiņdesmito gadu sākumā Amerikā uzplaukumu piedzīvoja praktiskā psiholoģija un „jaunā viļņa” psihoterapija.

ASV Kalifornijas štatā populāra bija Santakrusas universitāte, kurā par pasniedzēju strādāja valodnieks Džons Grinders un zināšanas apguva students Ričards Bendlers. Viņus abus vienoja interese par cilvēku uzvedību, par tanī laikā populāro geštalta metodi. Nodarbību laikā eksperimentējot, viņi nonāca līdz idejai par to, ka ir vērts pētīt izcilus cilvēkus, kuri ļoti labi kontaktējas ar citiem. Tagad NLP šo metodi sauc par modelēšanu. Starp pirmajiem izpētes objektiem bija izcilie psihologi Frics Perlzs, Virdžīnija Satīra un Miltons Eriksons.

Paralēli pētījumiem, tika veikti dažādi eksperimenti interesentu grupā, kurā darbojās tādi tagad pasaulē pazīstami NLP speciālisti, kā Roberts Dilts, Deivids Gordons, Leslija Kemerona, Džudīte Delozjē, Frenks Pjuseliks un citi. Pētījumu un eksperimentu rezultātā tika formulētas mūsdienu NLP pamattēmas: darbs ar daļām, metapozīcija, sekundŗā izdevīguma noteikšana, reprezentatīvās sistēmas, submodalitātes, metamodelis un citas.

Īpaši jāpiemin R. Bendlera un Dž. Grindera sadarbība ar izcilo pagājušā gadsimta psihoterapeitu un hipnozes speciālistu Miltonu Eriksonu. Viņi daudzkārt brauca uz Arizonu, kur dzīvoja Eriksons un vēroja viņa darbu ar pacientiem.

Savā mūžā Eriksons divreiz pārcieta poliomielītu, kas atstāja graujošu iespaidu uz viņa veselību – bija traucēta dzirde un runasspējas, viņš bija daltoniķis. Lielāko dzīves daļu Eriksons pavadīja invalīda ratiņos. Taču viņš mācēja priecāties par dzīvi. Ieguvis klasisko izglītību klīniskās hipnozes jomā, viņš radīja savu pieeju terapeita darbam, jo uzskatīja, ka katrs cilvēks ir neatkārtojama personība un strikti vērsās pret jebkādu teoretizēšanu un dogmatismu. Eriksons virtuozi darbojās ar transa tehnikām un veiksmīgi izmantoja tās “neārstējamu” slimību gadījumos.

Pētot Miltona Eriksona darba metodes, NLP pamatlicēji savā darbā izmantoja audio un videoierakstus. Darbu sarežģīja tas, ka Eriksons nekad neatbildēja uz tieši uzdotiem jautājumiem, kas attiecās uz viņa darba metodēm. Īpaša uzmanība tika pievērsta izcilā hipnozes speciālista valodai, kas bija galvenais viņa darba instruments. Miltona Eriksona darba modelēšanai Bendlers un Grinders veltīja četrus gadus. Pateicoties šai sadarbībai, radās daudzas NLP tehnikas.

Paralēli pētījumiem, nepārtraukti notika praktiskās nodarbības, eksperimenti, semināri. Bendlera un Grindera pirmā grāmata tiek aizdota 1978.gadā, tās nosaukums ir „No vardes par princesi”. Šajā gadā notiek arī pirmā sertificētā NLP praktiķu apmācība. Tika sagatavoti daudzi speciālisti, kas vēlāk izveidoja savus institūtus un NLP centrus visā pasaulē.

Par pagrieziena punktu NLP vēsturē uzskatāms 1980. gads. Šajā gadā mirst Miltons Eriksons. NLP pamatlicēji R. Bendlers un Dž. Grinders nolemj strādāt katrs atsevišķi.

Tas ir laiks, kad, pateicoties daudziem apmācītiem NLP treneriem, notiek NLP integrēšanās dažādās akadēmiskās un praktiskās nozarēs. Tiek uzrakstīts daudz grāmatu par runas mākslu, veiksmīgu pārdošanu, lietišķām pārrunām, personības izaugsmi utt. Kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem ir izdotas neskaitāmas grāmatas par to, kā cilvēks savu dzīvi visdažādākajās jomās var padarīt veiksmīgāku. Daudzas no tām ir tulkotas latviešu valodā un pašlaik grāmatnīcās ir pieprasītāko grāmatu vidū. Visbiežāk šajās grāmatās nav pieminēts jēdziens NLP, taču tie, kas apguvuši NLP, lasot šīs grāmatas, atpazīst neirolingvistiskās programmēšanas pamatprincipus un daudz labāk izprot „viedo padomu” būtību.

Pasaulē NLP ieguvusi lielu popularitāti un veiksmīgi attīstās integrējoties arvien jaunās un jaunās dzīves jomās. Virzieniem, ko pētīja NLP pamatlicēji, pievienojušies jauni. Piemēram, tēmas par metaprogrammām, loģiskajiem līmeņiem, valodas paternu izmantošanu, modeļi S.C.O.R.E. un S.O.A.R., laika līniju izmantošana u.c. Ievērojami pieaudzis NLP tehniku skaits, kas radušās, modelējot veiksmīgu cilvēku pieredzi.

Starp mūsdienu NLP līderiem jāmin Robets Dilts, kurš ir sarakstījis vairāk, kā 40 grāmatu par uzskatiem, apmācību, sistēmisko domāšanu, ģenialitātes pamatprincipiem, radošajiem procesiem, biznesu un līderismu.

NLP attīstās strauji, sakarot daudzas jo daudzas cilvēka dzīves jomas. Mūsdienās jau kļūst problemātiski noteikt, kur sākas un kur beidzas NLP. Ir radītas daudzas efektīvas tehnikas, kuru autori nav zināmi. Aktuāls ir jautājums par unikālo pieredzi apkopošanu.

R.Dilts, kopā ar T. Epšteinu Santakrusā nodibinājuši NLP Universitāti, kas ir nozīmīgākais NLP apmācības un pētniecības centrs pasaulē.

D.Gordons veido „NLP modeļu bibliotēku”. Par jaunumiem NLP var uzzināt daudzās interneta mājaslapās, kā arī periodiskajos izdevumos, piemēram, „NLP World”, „Anchor Point” un “Вестник НЛП”.

Ir pagājuši tikai 30 gadi, kopš NLP pirmsākumiem, kad talantīgi un apdāvināti entuziasti sāka pētīt veiksmīgu cilvēku domāšanas un darbības modeļus. Katrs, kurš aizrāvies ar šo brīnišķīgo mākslu un zinātni vienlaikus – neirolingvistisko programmēšanu, atstāj savas pēdas tās vēsturē. Veiksmi visiem, kas ir ceļā uz cilvēka bezgalīgo iespēju virsotnēm!