PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Problēmas iespējams atrisināt tikai tad, ja cilvēks atļaujas būt viņš pats. Paulu Koelju

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Tehnika ”Volta Disneja daiļrades stratēģija”

Tehnika ”Volta Disneja daiļrades stratēģija”

Mēs visi zinām brīnišķīgās Volta Disneja multiplikācijas filmas, kuras jau gadu desmitiem ilgi priecē skatītājus visā pasaulē. Mūsdienās Volts Disnejs varētu būt veiksmīgs biznesa konsultants. Viņš bija izcils sapņotājs. Bet sapnis ir pirmais solis ceļā uz mērķi. Katrs no mums kādreiz ir sapņojis, fantazējis, plānojis. Kā šos sapņus pārvērst īstenībā? Kā panākt, lai kritiķis mūsos neiznīcina sapni jau pašā iedīglī?

  •     Kritiķis ir cilvēks, kurš prot atrast kaut nedaudz darvas jebkurā medus mucā.

Roberts Dilts, pētot izcilā multiplikatora domāšanas veidu, radīja NLP tehniku, kura ļauj apvienot vispārdrošākos sapņus ar reālo dzīvi un mūsu iekšējo kritiķi izmantot kā labu padomdevēju.

Kādi tad bija V. Disneja ģeniālās darbības pamatprincipi? Vispirms viņš radīja sapni par ideālu filmu. Viņš atļāva sev sapņot, atļāva sapnī ielikt vispārdrošākās idejas. Disnejs iejutās katrā no filmas tēliem, skatījās uz pasauli un notikumiem filmā ar tauriņa, stirnēna un citu personāžu acīm un sajūtām. Saviem multiplikatoriem Disnejs lika zīmēt filmas tēlus, balstoties uz šīm sajūtām. Atļauts bija viss, izņemot šaubas un kritiku.
Pēc tam Disnejs skatījās uz saviem sapņiem ar reālista acīm. Novērēja finansu resursus, laika limitu, tehniskās iespējas.

Un, tikai pēc tam, kad reālā situācija bija izvērtēta un sabalansēta ar sapni, Disnejs atļāva uz iecerēm paskatīties ar kritiķa acīm. Viņš uzdeva jautājumus no skatītāja viedokļa: „Vai tas ir interesanti? Vai filma bija aizraujoša? Kas man filmā nepatika, kas bija garlaicīgs?” savā radošajā darbībā Disnejs izmantoja 3 dažādas pozīcijas: Sapņotājs, Reālists, Kritiķis. Disneja darbinieki zināja par šīm lomām, bet nekad precīzi nezināja, kurā no pozīcijām filmas apspriešanas laikā iejuties Disnejs. Visticamāk, ka Disnejs parasti izvēlējās to pozīciju, kura filmas tapšanas procesā dotajā situācijā bija visvājākā.

Parasti cilvēkam šīs trīs lomas: Sapņotājs, Reālists un Kritiķis ir sajauktas. Tehnikas „Volta Disneja daiļrades stratēģija” būtība ir nodalīt šīs lomas un pilnībā izmantot katru no tām. Katrai no šīs tehnikas pozīcijām ir savs raksturojums.

Sapņotājs brīnišķīgi izmanto vizuālos tēlus (vizuālā modalitāte). Tas ļauj vienlaicīgi iztēloties situāciju kopumā. Sapņotājam raksturīgi ir tas, ka viņš viegli var iztēloties jaunas oriģinālas situācijas nākotnē.

Reālists balstās uz sajūtām (kinestētiskā modalitāte). Tas palīdz viņam sajust mērķa reālu īstenošanu un iztēloties reālus tā īstenošanas ceļus. Reālists ir „šodienas” cilvēks, kas augstu vērtē mērķa sasniegšanas procesu un lieliski izjūt patieso situāciju.

Kritiķis ir loģiski domājošs. Viņš uzdod visdažādākos jautājumus, par grūtībām un iespējamiem šķēršļiem. Kritiķis izmanto iekšējo dialogu (audiālā modalitāte) pagātnes pieredzi un analizē iepriekšējās kļūdas.

Pirms veicat šo tehniku, padomājiet, ar kādu savu sapni strādāsiet. Piemērota ir jebkura tēma: mājas celšana, paaugstinājums darbā, līdzekļu atrašana mācībām augstskolā utt.

  •     Pārdomājiet labi, pirms izmantojat ”Volta Disneja daiļrades stratēģiju”! Iespējams, ka tieši šodien jums būs jāatvadās no kāda ilgi lolota sapņa, jo sapnis sāks pārvērsties par realitāti.

Tehnikas ”Volta Disneja daiļrades stratēģija” apraksts

Pirms veicat šo tehniku, padomājiet, ar kādu savu mērķi, sapni strādāsiet. Piemērota ir jebkura tēma: mājas celšana, laulības ar sapņu princi, paaugstinājums darbā, līdzekļu atrašana mācībām augstskolā utt.

1. Izveidojiet telpā 4 vietas enkurus:

  • Sapņotājs.
  • Reālists.
  • Kritiķis.
  • Novērotājs.

2. Nostājieties Sapņotāja pozīcijā.

Vēlreiz formulējiet savu sapni. Ignorējiet reālo dzīves situāciju! Sapņojiet! Radiet vispārdrošāko sapni savā mūžā! Iztēlojaties sevi, šo sapni īstenojot. Pacentieties vizualizēt šo sapni. Vislabāk izveidot domās krāsainu kinofilmu, par to, kā tas būs, kad sapnis būs realizēts. Svarīgi, lai, esot šajā pozīcijā netraucētu Kritiķis vai Reālists. Viņiem vēl būs iespējams izteikt savu viedokli! Esot Sapņotāja pozīcijā, ļaujiet vaļu domu vētrai! Ko jūs darītu, ja patiešām nebūtu nekādu šķēršļu, ierobežojumu? Kā jūs izmantotu pieeju visiem iespējamiem resursiem? Atļauts ir viss!

3. Nostājieties Novērotāja pozīcijā.

Novērotājs ir neitrāla persona. Tā mērķis ir sabalansēt visu trīs pozīciju efektīvu darbu un nodrošināt informācijas apmaiņu starp šīm daļām. No Novērotāja pozīcijas, novērtējiet, vai Sapņotājs ir bijis pietiekami atraisīts, pietiekami atļāvies sapņot. Ja vajadzīgs, Novērotājs var dot padomus sapņotājam, var sapņus papildināt. Ja vajadzīgs, varat vēlreiz nostāties Sapņotāja pozīcijā, ja ne, tad turpiniet tehniku.
Esot Novērotāja pozīcijā, domās nododam Sapņotāja sapņus Reālistam.

4. Nostājieties Reālista pozīcijā.

Reālists ir rīcības cilvēks. Viņš gūst gandarījumu no projekta realizēšanas procesa. Viņu maz interesē, kas bija vakar un kas būs rīt., toties viņš precīzi zina, kas ir jādara tagad. Darbā viņam palīdz realitātes izjūta, tāpēc no daudziem priekšlikumiem viņš prot izvēlēties tikai tos, kurus var realizēt konkrētajā situācijā.
Kā Reālists paskatieties uz Sapņotāja sapņiem un izvēlieties to, par ko esat drošs, ka tas ir realizējams. Asociējieties ar reālo dzīvi. Kā būtu jāpārveido sapņi, lai tie kļūtu realizējami? Kā šos sapņus var realizēt?

5. Nostājieties Novērotāja pozīcijā.

No šīs pozīcija novērtējiet Reālista darbu. Ja vajadzīgs, dodiet padomus, papildiniet. Tad, ņemot vērā reālista korekcijas, domās nododiet Sapņotāja idejas Kritiķa rīcībā.

6. Nostājieties Kritiķa pozīcijā.

Šis ir īpašs kritiķis, jo ir pozitīvi noskaņots pret mērķa realizēšanu. Par savu galveno uzdevumu viņš uzskata, balstoties uz savu bagāto dzīves pieredzi, norādīt uz iespējamiem šķēršļiem un kļūdām, mērķi īstenojot. Kritiķis prot atrast tādas nepilnības un vājās vietas, par kurām Sapņotājs un Reālists pat neaizdomājās. Viņš redz visus „zemūdens akmeņus”, un var dot padomus, kur vajag laicīgi nodrošināties pret neizdošanos. Jāatceras, ka Kritiķis izsaka kritiku par mērķi, nevis par Sapņotāju. Kritiķis redz arī to, kā mērķa realizēšana izmainīs Sapņotāja dzīvi.
Visus norādījumus un ieteikumus kritiķis izsaka pozitīvā formā.

7. Nostājieties Novērotāja pozīcijā.

No šīs pozīcija novērtējiet Kritiķa darbu. Ja vajadzīgs, dodiet padomus, papildiniet.
Domās nododiet sapņotājam atpakaļ viņa sapni, ņemot vērā reālista un Kritiķa izdarītās korekcijas.

8. Nostājieties Sapņotāja pozīcijā.

Analizējiet iegūto informāciju no Sapņotāja redzes viedokļa. Iespējams, ka sapnis nav tik grandiozs, toties ir saskatāmi konkrēti tā realizēšanas ceļi. Izmantojot sapņotāja kolosālās iztēles iespējas, izvēlieties visoptimistiskāko variantu tā realizēšanai.

9. Pēc kārtas ieejiet Reālista un Kritiķa pozīcijā (caur Novērotāja pozīciju), lai iegūtu papildus informāciju, sapņa realizēšanai.

Katrā pozīcijā jums būs savi viedokļi, savas izjūtas. Tas ir pozīciju integrācijas process, kad sapnis kļūst par mērķi. Turpiniet šo ceļu tik ilgi, kamēr Sapņotājs, Reālists un Kritiķis ir pilnībā apmierināti ar rezultātu.

10. Vēlreiz pēc kārtas ieejiet Sapņotāja, Reālista un Kritiķa pozīcijā, apejot Novērotāja pozīciju.

Pievērsiet uzmanību izjūtām, kādas ir katrā no pozīcijām un apvienojiet tās sevī.

11. Tagad, kad jums ir pilnīgs priekšstats par to, kā mērķis tiks, nosakiet pirmos soļus, pirmos darbus, kurus paveiksiet, lai savu sapni īstenotu.