PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ir dzīve un, ir mūsu stāsts par to. Ja tu gribi būt laimīgs, stāsti laimīgus stāstus. Sūzena Grega

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Tehnika „Pilnības aplis”

Tehnika „Pilnības aplis”

Šīs tehnikas mērķis ir ļaut izmantot savus pozitīvos resursus ikvienā dzīves situācijā, kad nepieciešama pilnības sajūta. Daudz NLP zinoši cilvēki izmanto šo vienkāršo paņēmienu, lai veiksmīgi, kārtotu eksāmenus, spīdoši risinātu darījuma sarunas utt.

NLP literatūrā ir atrodami vairāki šis tehnikas varianti. Šis ir tikai viens no tehnikas „Pilnības aplis” veidiem. Ikviens iemācoties šo pilnības apļa variantu, ar laiku veidos savas variācijas par savu pagātnes resursu izmantošanu.

1. Piedāvājam partnerim atcerēties kādu situāciju, kad tas jutās harmonisks, pārliecināts par sevi un laimīgs. Tai ir jābūt situācijai, kad viņš jutās kā pati pilnība.

2. Lūdzam partneri iztēloties sev priekšā uz grīdas apli, kura forma un krāsa asociējas ar kādreiz izjusto pilnības sajūtu.

3. Aicinām partneri iztēloties pašam sevi stāvot aplī un izjūtot pilnības sajūtu. Svarīgi atcerēties, ka partneris skatās uz sevi it kā no malas – disociēti. Lūdzam partneri aprakstīt kādu viņš sevi redz un dzird skatoties no malas – stāju, sejas izteiksmi, kustības, figūru, apģērbu, balsi, izteicienus, runas manieri utt.

4. Aicinām partneri ieiet aplī un asociēties ar pilnības sajūtu, ko izjūt viņa dubultnieks. Svarīgi , lai partneris pilnībā, ar katru ķermeņa šūnu izjūt šo pacilājošo sajūtu. Kad pilnības sajūta sasniegusi augstāku punktu – enkurojam šo stāvokli.

5. Iziet no apļa, disociējas no pilnības sajūtas. Lai to vieglāk būtu izdarīt, var uzdot negaidītus jautājumus – piemēram – „Cik pulkstenis?”

6. Lūdzam partneri atkārtoti ieiet aplī. Ieejot aplī, atjaunojam enkuru un ļaujam vēlreiz izjust pilnības sajūtu. Ja nepieciešams, var enkurot vēl kādas pozitīvas sajūtas, kas būtu nepieciešamas. Enkurošanas rezultātā veidojas viens ļoti spēcīgs pozitīvs enkurs. Esot aplī , partnerim apzināti jāsasaista pilnības sajūta ar atrašanos aplī.

7. Iziet no apļa. Disociējas.

8. Atkārtoti ieiet aplī, asociējas ar pilnības sajūtu. Šo soli atkārto vairākas reizes, līdz nav nepieciešams kinestētisks enkurs – atrašanās aplī izsauc pilnības sajūt. Katrā nākošajā reizē pilnības sajūtai jāiestājas ātrāk, kā iepriekšējā.

9. Pārbaude. Esot ārpus apļa, lūdzam partneri domās aplī ievietot kādu problemātisku situāciju no savas pagātnes, kurā būtu bijusi noderīga šī pilnības sajūta. Tad partneris patstāvīgi ieiet aplī, asociējas ar pilnības sajūtu un domās izdzīvo problemātisko situāciju. Kalibrējam, cik veiksmīgi partneris izdzīvo problemātisko situāciju, izmantojot savu pilnības sajūtu.

10. Iziet no apļa. Pārrunā , kā partneris rīkotos šādā problemātiskā situācijā, kad ir pacilājoša pilnības sajūta.

11. Pielāgošanās nākotnei. Piedāvājam partnerim iedomāties kādu situāciju nākotnē, kad būtu noderīga pilnības sajūta. Atkārtojam 9. punktu ar šo situāciju.

Turpmāk, katru reizi, kad nepieciešami pozitīvi resursi, atliek iztēloties pilnības apli, asociēties ar šo sajūtu un veikt nepieciešamās darbības. Cilvēks, kurš dara savu darbu ar pārliecību un pilnības sajūtu, ir veiksmīgāks, par pesimistu, kas ir nedrošs un nepārliecināts par savām spējām.