PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Mēs varam akmeņus mest, sūdzēties par tiem, paklupt uz tiem, kāpt tiem pāri vai izmantot tos būvēšanai. Viljams Artūrs Vards

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana”

Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana”

Šī NLP tehnika izmantojama darbam ar situācijām, kas partnerim (vai sev pašam) ir nepatīkamas un kuras periodiski atkārtojas. Šī ir viena no retajām NLP tehnikām, kur tiek izmantotas negatīvas emocijas, tāpēc jāraugās, lai tiktu ievērota ekoloģija, lai partneris tehnikas laikā nejustu pārāk lielu diskomfortu.

1. Noenkuro nepatīkamo vai nevēlamo sajūtu , stāvokli, kas periodiski atkārtojas un , kuru nevar kontrolēt. Enkura pārbaude, kuras laikā partneris atkal izjūt nepatīkamo sajūtu. Šis ir negatīvs enkurs.

2. Izmantojot šo enkuru, vedam partneri atpakaļ pagātnē, līdz tam notikumam, kad nepatīkamā sajūta parādījās.
* “Atļauj savai zemapziņai atgādināt citas situācijas no tavas pagātnes vēl agrāk, kad tu izjuti līdzīgas sajūtas” + negatīvs enkurs.
Katru reizi, kad partneris atceras kādu gadījumu vēl senāk un izjūt līdzīgas emocijas, lūdziet noteikt, kad un kādā kontekstā tas notika. VAK.

3. Kad partneris ir atcerējies 3 – 5 tādas situācijas, nonāksiet pie pašas pirmās, agrākās situācijas, kas ir cēlonis nepatīkamajai rīcībai vai sajūtām.

4. Disociējiet partneri no nepatīkamās situācijas un izmantojot iegūto dzīves pieredzi, lūdziet noteikt, kādi resursi būtu bijuši noderīgi tajā situācijā, lai šo situāciju pārdzīvotu ar pozitīvām emocijām. Nosakiet trigeru, kas provocē negatīvo situāciju.

5. Atrodiet pieeju partnera nosauktajiem resursiem un noenkurojiet tos.

6. Lūdziet partneri domās atgriezties sākotnējā situācijā, vēlreiz pārdzīvot to un lai izmainītu attieksmi, izmantot enkuru sadursmi. Pozitīvo enkuru izmantot dažās sekundes pirms trigera.

7. Disociē partneri no jaunā pārdzīvojuma un pārbauda jauno uzvedības modeli, kāds veidojas, ja partnerim neresursu situācijā ir jauni resursi. Ja partnerim ir par maz jaunu izmaņu, atgriezieties 4. punktā. Atrodiet jaunus resursus, pievienojiet jau izvēlētajiem resursiem.

8. Atkārto 4. – 7. soli katrai iepriekšnoteiktajai situācijai līdz tagadnei, saglabājot hronoloģisko secību.

9. Pārbaude. Lūdziet partneri padomāt par bijušo aktuālo situāciju, nelietojot enkurus, lai noskaidrotu, vai tiešām ir izmainījušās konkrētās subjektīvās atmiņas.

10. Ekoloģijas pārbaude.

11. Pielāgošanās nākotnei, izmantojot iegūtos resursus.