PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ja tev pajautās, kas ir derīgāks – saule vai mēness? – atbildi: mēness. Jo saule spīd dienā, kad tāpat ir gaišs, bet mēness – naktī. Kozjma Prutkovs

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Tehnika „Maģiskā gaita”

Tehnika „Maģiskā gaita”

Ķermenis un apziņa ir vienota veseluma sastāvdaļas. Ar šīs minitehnikas palīdzību iespējams mainīt attieksmi pret kādu neveiklu vai nepatīkamu situāciju.

1. Lūdzam partneri izvēlēties situāciju, kuru viņš vēlas uzlabot un noteikt kritisko punktu nepatīkamajā situācijā. Kalibrējam partnera fizioloģiju.

2. Partneris izvēlas situāciju pagātnē, kad viņš jutās stiprs un varens, spēka pilns, kad viss šķita sasniedzams. Asociējas ar šo situāciju, un, izjūtot šos varenos resursus, pastaigājas vismaz 5 – 10 metrus, turp un atpakaļ.

3. Kamēr partneris pastaigājas, kalibrējam viņa gaitu, pievēršot uzmanību kustību simetrijai, roku un kāju kustībām, galvas novietojumam, plecu atbrīvotībai, pēdu novietojumam, skatiena virzienam, krūšu kurvja stāvoklim, gaitas līganumam utt.

4. Strādājam ar katru gaitas sastāvdaļu atsevišķi. Šis darbs sastāv no trim posmiem:

  • lūdzam partneri 5 – 10 metrus turp un atpakaļ noiet ar, piemēram, izteikti saspringtiem pleciem,
  • šo pašu attālumu noiet ar izteikti atslābinātiem, kustīgiem pleciem,
  • stāvot uz vietas, ļaujam partnerim atrast piemērotāko, ērtāko plecu stāvokli, kas parasti ir kaut kas vidējs starp diviem iepriekšējiem un veikt gājienu , domājot tikai par šo atbrīvoto plecu stāvokli. Vienlaikus šo atbrīvotības sajūtu plecos enkurojam. To var izdarīt partneris pats, piemēram, izrunājot skaļi, vai domās kādu vārdu, piemēram, „saule”. Var izmantot citus enkuru veidus.

Pēc šāda principa strādājam ar visām citām gaitas sastāvdaļām – rokas saspringtas, atbrīvotas; galva nodurta – pārspīlēti pacelta; krūšu kurvis „iekritis” – izvirzīts; pēdas paralēli, kā pa sliedēm ejot – pēdas kā pa virvi ejot utt. Optimālā stāvokļa enkurošanai izmantojam vienu un to pašu enkuru.

5. Kad visi gaitas elementi ir koriģēti, lūdzam partneri vēlreiz paieties, pievēršot uzmanību gaitai kopumā, pilnībā asociēties un izjust vieglumu un patīkamās sajūtas., nostiprināt enkuru.

6. Lūdzam partneri, stāvot uz vietas, domās paskatīties no malas (disociēties) uz sevi, kā tikko šeit staigāja. Vai viss viņu apmierina šajā gaitā? Vai vajadzīgas kādas korekcijas?

7. Kad partneris ir pilnībā apmierināts ar savu gaitu, lūdzam viņu , ejot, domāt par kritisko situāciju. Svarīgi, ejot saglabāt visus maģiskās gaitas elementus, bet to palīdz ķermenis pats, un domās ļaut attīstīties problemātiskai situācijai. Šo iešanu var atkārtot vairākas reizes.

8. Lūdzam partneri padomāt par kādu līdzīgu situāciju nākotnē un ejot , domās to izspēlēt. Kā risinās notikumi? Kāda ir citu cilvēku reakcija?