PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Kļūstot vecākam, rotaļlietas paliek dārgākas. Marvins Deiviss

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Tehnika „Komunikācijas pilnveidošana ar 3 uztveres pozīciju palīdzību”

Tehnika „Komunikācijas pilnveidošana ar 3 uztveres pozīciju palīdzību”

Šī tehnika noderīga, lai atrisinātu konfliktsituācijas, kuras ir vienreizējas. Atkārtotām situācijām lietderīgāk izmantot citas NLP tehnikas.

Viens no NLP pamatpieņēmumiem vēsta, ka “katras rīcības pamatā ir kāds pozitīvs nodoms un šī rīcība ir labākā varianta izvēle no šajā brīdī pieejamiem variantiem”. Bieži konfliktu pamatā ir nezināšana par otra cilvēka patiesajiem nodomiem.

Ja mēs patiesi gribam saprast, kā mūsu partneris uztver situāciju un kāpēc izvēlas tieši tādu uzvedības variantu, mums uz laiku ir jāpieņem viņa redzes viedoklis – mums jānostājas 2. pozīcijā (pasaules redzējums ar partnera acīm). Bet, ja gribam konfliktu novērtēt objektīvi, vēlams uz to paskatīties neitrāli – no 3. pozīcijas (skats no malas).

NLP tehnika “Konfliktu risināšana ar 3 uztveres pozīciju palīdzību” ļauj iegūt papildus informāciju, izstrādāt jaunus uzvedības variantus un paredzēt iespējamo partnera reakciju.

Izpildot šo tehniku vairākkārt, var apgūt jaunus domāšanas un darbības stratēģijas veidus un ar laiku šo tehniku izmantot tieši saskarsmes laikā.

Šī tehnika veiksmīgi izmantojama ne tikai konfliktu risināšanā, bet arī modelējot priekšā stāvošas tikšanās vai vienkāršas ikdienas komunikācijas, lai iegūtu sev un partnerim vēlamo rezultātu.

Prasme jebkuras saskarsmes laikā elastīgi izmantot visas 3 uztveres pozīcijas ir viena no veiksmīga NLP praktiķa pazīmēm.

Tehnikas apraksts

1. Telpā izvieto 3 enkurus, katrai no trim uztveres pozīcijām.
2. Izspēlē dialogu starp 1. un 2. pozīciju, pēc kārtas asociējoties ar katru no konflikta dalībniekiem. Nosaka momentu komunikācijā, kurš ir jāmaina.
3. Pāriet 3. pozīcijā (neatkarīgs novērotājs)

  • Uzmanīgi paskatīties no malas uz šo situāciju
  • Izdomā metaforu šai situācijai (salīdzinājums)
  • Kādi pozitīvi nolūki ir katram konflikta dalībniekam?
  • Ko katrs dalībnieks grib sasniegt?
  • Kas kopīgs, pozitīvs abiem dalībniekiem?

4. Atrodoties 3. pozīcijā dot sensori pamatotus (VAK) padomus un rekomendācijas 1. pozīcijai, lai uzlabotu attiecības (3 – 4 variantus).
5. Pāriet 1. pozīcijā. Uzklausa “eksperta” padomus un padomā, kā reālajā dzīvē varētu tos īstenot.
6. Izspēlē dialogu starp 1. un 2. pozīciju vēlreiz, izmantojot jaunos uzvedības variantus.
7. Pāriet 3. pozīcijā, paskatās uz jaunajām attiecībām.
8. Atkārto 4. – 7. soli, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
9. Ekoloģijas pārbaude no 1. pozīcijas
Vai netiks zaudēts kas pozitīvs, ja izvēlēsies jauno saskarsmes variantu?
Ja nepieciešams – atgriezties 4. punktā.
10. Pielāgošanās nākotnei no 1. pozīcijas. Iztēloties 3 – 4 dažādas dzīves situācijas nākotnē, kur varētu izmantot jaunos uzvedības variantus.

Piezīme.
Lai šī tehnika būtu maksimāli rezultatīva, svarīgi maksimāli asociēties ar 1. un 2. pozīciju (izmantojiet VAK, uzskatus, vērtības, vietas enkura efektu) un disociēties 3. pozīcijā.