PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Progress nav iespējams bez pārmaiņām un tie, kuri nevar mainīt savu domāšanu, nevar neko mainīt. Džordžs Bernards Šovs

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Pareiza izvēle ar Dekarta koordinātām

Pareiza izvēle ar Dekarta koordinātām

Matemātiķis Renē Dekarts XVII gadsimtā atklāja koordinātu sistēmu plaknē. To sekmīgi var izmantot gan matemātikā, lai noteiktu kāda punkta atrašanās vietu, gan jebkurā citā nozarē, lai aprakstītu procesus, kuros ir divi mainīgie lielumi, starp kuriem ir jāizdara izvēle. Šis paņēmiens noder, lai apkopotu informāciju par kādu gaidāmu notikumu, ieraudzītu attīstības iespējas, pieņemtu lēmumu, motivētu sevi.

Veicot kādas plānotas darbības iepriekšēju analīzi ar Dekarta koordinātu palīdzību, rodas iespēja uz problēmu paskatīties no 4 skatu punktiem, ierasto 2 vietā (patīk – nepatīk; jā – nē). Cilvēks parasti pieradis domāt apstiprinājuma un nolieguma kategorijās un tas ierobežo vislabākā risinājuma atrašanu.

Kā izmantot Dekarta koordinātas mērķa ekoloģijas pārbaudei?

1. Sadaliet A4 formāta lapu 4 laukumos.

2. Uzrakstiet savu mērķi.

3. Tabulas labajā augšējā laukumā ierakstiet atbildes uz jautājumu „Kādi būs ieguvumi, ja es šo mērķi realizēšu?” Uzrakstiet vismaz 5 iespējamās atbildes, bet vēlams, lai to būtu vairāk.

4. Tabulas labajā apakšējā laukumā ierakstiet visas iespējamās (vismaz 5) atbildes uz jautājumu „Kādi būs ieguvumi, ja es šo mērķi nerealizēšu, ja saglabāsies iepriekšējā situācija?” Veicot šo uzdevumu, ir jābūt maksimāli godīgam pret sevi.

5. Tabulas kreisajā apakšējā stūrī laukumā ierakstiet visas iespējamās (vismaz 5) atbildes uz jautājumu „Kādi būs mani zaudējumi, ko svarīgu es neiegūšu, ja nerealizēšu savu mērķi?”

6. Tabulas kreisajā augšējā laukumā ierakstiet visas iespējamās atbildes (vismaz 5) uz jautājumu „Ar kādiem ierobežojumiem un apgrūtinājumiem man ir jārēķinās, ja es realizēšu savu mērķi?” Atbildēs uz šo jautājumu nav jāuzskata kā nepārvarami šķēršļi, bet gan, kā risināmi uzdevumi.

7. Izvērtējiet situāciju kopumā. Kad esat apkopojuši atbildes uz visiem 4 jautājumiem, parasti izveidojas objektīva situācijas aina, kas ļauj pieņemt ar savu būtību saskaņotu lēmumu. Piebilde – atbilžu skaits uz katru jautājumu nav noteicošais kritērijs lēmuma pieņemšanā.

Piemērs.
Mērķis: Vēlos pieņemt piedāvājumu strādāt jaunajā darba vietā.