PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ir dzīve un, ir mūsu stāsts par to. Ja tu gribi būt laimīgs, stāsti laimīgus stāstus. Sūzena Grega

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Enkurs – disociācija

Enkurs – disociācija

Šo tehniku ieteicams izmantot, lai izmainītu savu reakciju kādā konkrētā situācijā. Ar šīs tehnikas palīdzību var modelēt, piemēram, priekšā stāvošas pārrunas, uzstāšanos auditorijas priekšā utt.

Vairākkārt izstrādājot šo tehniku, veidojas automātiskas iemaņas sevi vērot no malas, koriģēt savu rīcību, kad tas nepieciešams, piemēram, darījuma sarunu laikā.

1. Lūdzam partneri atcerēties nepatīkamo situāciju. Ar kinestētiska enkura palīdzību, brīdī, kad partneris ir asociējies, enkurojam nepatīkamo sajūtu, kas rodas atmiņu rezultātā.

2. Lūdzam iztēloties ekrānu pie pretējās sienas. Ar rokas vēzienu „uzmetam” nepatīkamo epizodi uz ekrāna un palūdzam partneri nepatīkamo epizodi skatīties no malas (disociēti). Lai palīdzētu iejusties novērotāja lomā, var uzdot rosinošus jautājumus:

  • Kādus priekšmetus tu redzi?
  • Ko dara cilvēki?
  • Paskaties, kas viņam (tev) ir mugurā, ko viņš dara?
  • Ko tu, šeit, skatoties no malas, dzirdi? utt.

3. Kad partneris pilnībā ir iejuties skatītāja lomā (disociējies, III pozīcija), lūdzam viņu, skatoties no malas, noteikt, kādas īpašības un darbības viņam šajā epizodē nepatīk pašam sevī – cilvēkam, ko viņš redz uz ekrāna. Piemēram,

  • nedrošība,
  • uz leju vērsts skatiens,
  • bailes izteikt savu viedokli u.c.

Kādas īpašības, nosaukto vietā būtu noderīgas? Parasti tās ir pretējas īpašības un darbības, piemēram,

  • pašpārliecība,
  • drošs skatiens,
  • prasme brīvi izteikt savu viedokli.

4. Lūdzam partneri atcerēties, kad viņš juties pašpārliecināts. Enkurojam šo resursu. Kad tas izdarīts, ar rokas vēzienu „aizsūtām” šo īpašību cilvēkam uz ekrāna. Kā mainās situācija uz ekrāna?
Līdzīgi enkurojam un papildinām attēlu uz ekrāna ar citiem resursiem (drošs acu skats, prasme brīvi izteikt savu viedokli). Pēc katra soļa noskaidrojam, kā mainās situācija. Turpinām šo darbu tik ilgi, līdz partneri pilnībā apmierina situācija, kuru viņš vēro no malas. Bez jau nosauktajiem resursiem, var pievienot vēl citus, piemēram, humora izjūtu, smaidu, pašpārliecinātu, atvērtu pozu.

5. Kad partneri pilnībā apmierina uz ekrāna redzētais, lūdzam viņu asociēties ar savu tēlu ekrānā. Kad partneris pilnībā ir iejuties jaunajā tēlā un maksimāli izjūt jaunos resursus, vēlams enkurot šo stāvokli. Vislabāk to izdarīt partnerim pašam, tad viņš varēs apzināti izmantot šo resursiem bagāto stāvokli.

6. Pielāgošanās nākotnei. Palūdzam partneri sevi iztēloties līdzīgu situāciju, piemēram, pēc nedēļas. Kā viņš rīkosies līdzīgā situācijā pēc pusgada, gada?