PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Kas negaida negaidīto, tas neatradīs arī paslēpto un grūti atrodamo. Heraklīts

Sākums » Resursi » NLP » NLP tehniku kolekcija » Efektīvu mērķu formulēšana

Efektīvu mērķu formulēšana

1953. gadā Jēlas universitātē (ASV) tika veikts pētījums studentu vidū par to, vai jaunie censoņi skaidri un detalizēti apzinās savus turpmākās dzīves mērķus un vai viņiem ir skaidra precīzs šo mērķu sasniegšanas plāns. Izrādījās, ka pilnīga skaidrība par to, ko viņi dzīvē vēlas sasniegt ir tikai 3% studentu…

Pēc 20 gadiem zinātnieki vēlreiz veica aptauju šo, nu jau bijušo studentu vidū. Izrādījās, ka minētie 3% dzīvē ir daudz veiksmīgāki finansiālā jomā, nekā 97% aptaujāto, kuriem nebija precīzu mērķu. Raksturīgi, ka tie, kas jau studiju gados precīzi zināja, ko vēlas sasniegt, sevi atzina par laimīgiem un ar dzīvi apmierinātiem cilvēkiem.
Neirolingvistiskajā programmēšanā liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai cilvēks apzinātos savus mērķus.

Vairāk par mērķu izvirzīšanu Jūs uzzināsiet, apmeklējot Personības pilnveidošanas centra organizētos seminārus

Kādi tad ir pamatprincipi, lai izvirzītais mērķis būtu efektīvs un sasniedzams?

1. Mērķim ir jābūt formulētam pozitīvi.

Nevis bēgšana no…, bet virzība uz…
Tā vietā, lai teiktu: “Es negribu” sakiet: “Es gribu.”
Piemēram.
      “Es negribu slimot.”
      “Es gribu būt vesels.”

2. Mērķim ir jābūt atkarīgam no tevis paša.

“Es gribu, lai es… ” nevis “Es gribu,lai viņi…”

 • Kā es varu mainīt savu uzvedību…
 • Kas man jādara, lai sasniegtu savu mērķi?

3. Mērķis ir pārbaudāms sensorajā (VAK) pieredzē.

Svarīgi ir precīzi iztēloties, kā tas būs, kad mērķis būs sasniegts.

 • Kā es zināšu, ka esmu mērķi sasniedzis?
 • Ko konkrēti es redzēšu, dzirdēšu, jutīšu, kad būšu sasniedzis savu mērķi?

Šī ir svarīga mērķa formulēšanas daļa. Tikai nedaudzi cilvēki uz šo jautājumu atbildēs nekavējoties, bez vilcināšanās. Ja nezinām, ko gribam sasniegt, var gadīties, ka esam mērķi sasnieguši, bet to pat nepamanām.

4. Mērķis atrodas vajadzīgā kontekstā.

Kur, kā, ar ko es gribu to sasniegt? Ar ko nevēlos?

Svarīgi ir noteikt situācijas, kurās vēlaties šo mērķi īstenot. Tas, kas vienā situācijā ir vēlams, kādā citā var nest nevēlamas sekas, vai arī realizēties burtiski.
Izvirzot sev mērķi, vienmēr padomājiet, kurās situācijā jūs gribat to sasniegt, kurās tas nav vēlams.
Piemēram:

„Es vēlos būt prasīgs.” ( Vienmēr un visur, vai tikai darbā? )

5. Mērķis ir ekoloģisks.

Ekoloģijai ( skat. nodaļu par ekoloģiju!) neirolingvistiskajā programmēšanā ir pievērsta liela nozīme. NLP māca, ka pirms mēs izdarām kādas pārmaiņas (un jaunu mērķu sasniegšana vienmēr nozīmē pārmaiņas), ir jāparaugās, kā šīs pārmaiņas ietekmēs dzīvi kopumā.

 • Vai šis mērķis ir manu pūļu vērts?
 • Kā šī mērķa sasniegšana ietekmēs manu un manu tuvinieku dzīvi?
 • Ko svarīgu es zaudēšu, ja sasniegšu šo mērķi?
 • Kāda ir šī mērķa cena?’
 • Vai man ir izdevīga šī mērķa sasniegšana?
 • Vai būs kādi negatīvi blakus efekti?

6. Mērķis ir izvēlēts reālā mērogā.

Ja mērķis ir pārāk globāls, vēlams to sadalīt mazākos komponentos.
Piemēram:

„Es vēlos, lai man būtu babi panākumi visās dzīves jomās.” ( Kura dzīves joma ir vissvarīgākā? )

7. Mērķis ir atbilstošs pieejamiem resursiem.

NLP par resursiem pieņemts uzskatīt ne tikai finanses un materiālas vērtības, bet arī zināšanas, prasmes, iemaņas, pozitīvus emocionālus stāvokļus utt. Nozīmīgs resurss ir arī NLP pamatprincipu izpratne un īstenošana savā dzīvē.

 • Kādi resursi ir vajadzīgi, lai īstenotu šo mērķi?
 • Kādi resursi jau ir manā rīcībā?
 • Kas vēl nepieciešams, lai mērķi realizētu?

8. Kādi ir iespējamie šķēršļi mērķa sasniegšanai?

 • Kas traucē šo mērķi īstenot?
 • Kāpēc es neesmu šo mērķi sasniedzis agrāk?
 • Kādi ir citi iespējamie mērķa realizēšanas ceļi?

9. Kādi būs pirmie soļi šī mērķa realizēšanā?

 • Ko es darīšu vispirms, lai šo mērķi īstenotu?
 • Konkrēti kur un kad es speršu pirmos soļus šī mērķa īstenošanai?

Šeit tika minēti galvenie mērķu izvirzīšanas pamatprincipi. Galvenais ir atcerēties – veiksmīgs cilvēks vienmēr zina, ko vēlas. Tāds ir viņa domāšanas stils, dzīvesveids. Ar mērķtiecīgu cilvēku nav iespējams manipulēt, jo neapzināti viņš dara visu, lai savus sapņus īstenotu. Un sapņi īstenojas.

„Lūdziet,un jums taps dots!” Bet, lai lūgtu, ir precīzi jāzina, ko vēlamies…

 • “Kā pareizi un efektīvi izvirzīt savus mērķus”
 • „Vērtības un mērķi manā dzīvē”

Parasti tie ir aizraujoši vairāku dienu semināri, kad klausītāji praktiski apgūst pareizus mērķu formulēšanas principus.