PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Viss tavā dzīvē ir līdzeklis tavai transformācijai. Izmanto to! Rams Dass

Sākums » Resursi » NLP » Ko par NLP saka tie, kas to mācījušies?

Ko par NLP saka tie, kas to mācījušies?

2008. gada NLP meistaru kursa dalībnieku viedoklis pēc mācībām
NLP praktiķu kursā par to, kas ir neirolingvistiskā programmēšana.

NLP – mācība, kas iemāca dzīvot un krāsot savu dzīvi kā māksliniekam, izmantojot savus resursus un iespējas. Tā ir mācība, kas palīdz ikvienam atklāt savu unikalitāti.
                                                                                                                                LĪGA

NLP – mācība par to, kā cilvēks, kultivējot pozitīvus uzskatus un integrējot savā apziņā veiksmīgas rīcības modeļus, uzlabo savas dzīves kvalitāti. Mainoties pašam, mainās arī apkārtējie un vide, un līdz ar to – pasaule kopumā kļūst harmoniskāka.
                                                                                                                                INGRĪDA

NLP – ir lielisks instruments, lai mainītu sevi un savu dzīvi uz pozitīvo pusi. NLP ir kā programmēšanas valoda darbam ar savu likteni. Var to nezināt, bet labāk ir to zināt un dzīvot, kā vēlies.
                                                                                                                                EDGARS

NLP – cilvēka pilnveidošana un pārveidošana paša spēkiem ar apgūtu iemaņu un prasmju palīdzību.
                                                                                                                                AIVARS

NLP – ir savu nevēlamo īpašību, darbību pārveidošana par sev vēlamām, savu mērķu programmēšana un iestrāde reālajā dzīvē.
                                                                                                                                ILZE

NLP – mācība, kas ļauj atklāt mūsu rīcībā esošus resursus, lai pilnveidotos un veidotu savu dzīvi tādu, kā paši vēlamies.
                                                                                                                                VIKA

NLP – praktiskās psiholoģijas virziens, kas paredz, ka ar vārdiem un valodu ir iespējams ieprogrammēt savu rīcību un mainīt emocijas. Pamato un pierāda, ka vārdi un domas iedarbojas uz cilvēka fizioloģisko stāvokli.
                                                                                                                                IVARS

NLP – mācība par to kā radīt savu dzīvi par burvīgu, ziedošu dārzu un kā pašai kļūt par fantastisku dārznieci.
                                                                                                                                INGA

NLP – veiksminieku instruments.
                                                                                                                                ERVĪNS

NLP – spēja pozitīvi domāt. Veiksmīgi izmantot savā rīcībā esošos resursus. Modelējot citu veiksmīgu cilvēku uzvedību, sasniegt savus izvirzītos mērķus. Tā ir mācība par iespējām pilnveidoties un apzināties savu misiju.
                                                                                                                                SVETLANA

NLP – pozitīvas domāšanas skola. Cilvēka prāta un ķermeņa pozitīva ietekmēšana ar vārdiem un valodu.
                                                                                                                                ANDA

NLP – sava saprāta ievirzīšana mierīgā, līdzsvarotā vēlmju un mērķu realizēšanā. Iekšējās enerģijas sakārtošana, sabalansēšana.
                                                                                                                                ZINTA

NLP – veiksmīga cilvēka dzīves stratēģija.
                                                                                                                                JANA

NLP – pozitīvo resursu apzināšana, apzināšanās un aktivizēšana. Tehnoloģiska zinātne, kas ietver sevī gan racionālo, gan iracionālo.
                                                                                                                                ANDA

NLP – zinātne, kas dod cilvēkam pilnveidot savu dzīves kvalitāti, izmantojot paša praktisku darbošanos un  NLP instrumentus (tehnikas, vingrinājumus), kas nodrošina teicamu rezultātu.
                                                                                                                                SILVIJA

NLP – mācība par cilvēka būtību, mērķu izvirzīšanu, to sasniegšanu. Tā ir tiekšanās pēc labāka stāvokļa resursu sasniegšanā.
                                                                                                                                ROBERTS

NLP – ir sistēma, kura nodarbojas ar cilvēka apziņu un zemapziņu, to saistību un izmaiņām.
                                                                                                                                AGRIS

NLP – praktiskā psiholoģija. Prasmju un spēju kopums veiksmīgai komunikācijai ar sevi un citiem, izvirzīto mērķu, misijas sasniegšanai un realizācijai.
                                                                                                                                IVARS

NLP – spēja uz dažādām dzīves situācijām, cilvēkiem, lietām, rīcību apskatīties no malas, redzēt tās caur elastīgāku, plašāku pasaules uztveri, kā arī veiksmīgu komunikāciju. Apzināt savus mērķus un sasniegt tos. Uzņemties atbildību par tiem. Savas dzīves kvalitātes celšana.
                                                                                                                                AGATE

NLP – domu, tēlu, skaņu un sajūtu sistēma, kuru izmanto noteiktās tehnikās, lai izmantojot savu un citu cilvēku pieredzi, attīstītu savu personību sev vēlamajā virzienā un izmantotu sev nepieciešamos resursus. NLP ir praktiskas zināšanas par personības veidošanu un modelēšanu.
TAS IR VEIKSMINIEKA INSTRUMENTS.
                                                                                                                                VITA

Citi raksti šajā sadaļā:
Sadaļa: NLP

Saistītie kursi

NLP praktiķis (3. un 4. daļa)
No 28. augusta – klatiene. Vienkārši un efektīvi, ikdienā izmantojami paņēmieni, lai iegūtu kontroli pār savām emocijām. Jūs uzlabosiet un pilnveidosiet savas personības iezīmes, izmantojot jau apgūtās NLP prasmes.