PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ir dzīve un, ir mūsu stāsts par to. Ja tu gribi būt laimīgs, stāsti laimīgus stāstus. Sūzena Grega

Sākums » Resursi » NLP » Kas ir neirolingvistiskā programmēšana (NLP)?

Kas ir neirolingvistiskā programmēšana (NLP)?

Neirolingvistiskā programmēšana (NLP) ir mācība par cilvēka personīgo meistarību, mācība, kas ļauj apgūt metodes, kas nodrošina līdzsvaru un harmoniju starp dažādiem dzīves kontekstiem. NLP ļauj apzināties un reāli sasniegt tos mērķus, pēc kuriem mēs tiecamies. Var teikt, ka NLP ir dažādu paņēmienu sistēma, kas ļauj izmantot mūsu prāta kolosālās iespējas, no kurām mēs ikdienā izmantojam niecīgu daļu – vien 5-6 procentus.

NLP pēta cilvēka rīcības stratēģijas un psiholoģiskos procesus. Nosacīti var teikt, ka NLP pielīdzina cilvēku superjaudīgam datoram, kurā katrai darbībai ir sava programma. Izprotot, kā šis dators uzbūvēts, kādas programmas lietojam, zinot, ko vēlamies mainīt, kādu rezultātu sasniegt, mēs varam iemācīties izvēlēties un izmantot sev piemērotu programmu. Tas ļauj dažādās dzīves situācijās cilvēkam būt vēl efektīgākam, rīkoties tā, lai rezultāts viņu apmierinātu. NLP ļauj apgūt stratēģijas, kas ļauj efektīvi mācīties no savām kļūdām un modelēt citu cilvēku panākumus.

Skaidrojums
Nosaukumā neirolingvistiskā programmēšana daļa „neiro” norāda uz to, ka nepieciešams zināt un saprast procesus mūsu nervu sistēmā, kas atbild par informācijas saņemšanu, glabāšanu un tālāko izmantošanu, „lingvistiskā” – norāda uz valodas nozīmi cilvēka domāšanas un darbības procesā, „programmēšana” – norāda uz cilvēka domāšanas un darbības sistēmiskumu, secību. Tulkojumā no grieķu valodas vārds „programma” nozīmē „precīza soļu sistēma, lai sasniegtu kādu rezultātu”.

Lai labāk izprastu NLP būtību, izmantošu kādu salīdzinājumu. Ja mēs nopērkam kādu elektroierīci, piemēram, televizoru, putekļusūcēju vai datoru, mēs vienmēr iepazīstamies ar to lietošanas instrukciju. Un, jo vairāk instrukciju apgūstam, jo vairāk jaunās ierīces „ekstras” varam izmantot. Daba mūs apveltījusi ar prātu, kas ir daudz smalkāks un jaudīgāks instruments par jebkuru ierīci, bet nav iedevusi instrukciju, kā šo unikālo mehānismu izmantot. Var teikt, ka neirolingvistiskā programmēšana ir zinātne, kas izstrādā instrukcijas cilvēka prāta grandiozo iespēju izmantošanai, lai dotu iespēju cilvēkam dzīvē sasniegt panākumus.

NLP ir mācība par pozitīvo domāšanu
NLP ir stratēģiju zinātne, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu. NLP nevis cīnās ar negācijām, bet meklē jaunus pozitīva rezultāta sasniegšanas ceļus. Ir atšķirība, vai mēs cenšamies no kaut kā izvairīties, vai kaut ko sasniegt (Es nevēlos būt trūcīgs. Es vēlos būt bagāts.) Cilvēka prāta īpatnība ir tā, ka zemapziņa ”nedzird” nolieguma priedēkli ne-. Tā rezultātā cilvēki, kas bieži lieto ne-, tikpat bieži savai zemapziņai dod pilnīgi pretējus norādījumus. Piemēram, nedomājiet par klibo balto pērtiķi! Vai izdevās? Protams, nē, jo , lai varētu par to nedomāt, vispirms jūs to iztēlojāties. Tieši tāpat ir ar mūsu trūkumiem, ja mēs cītīgāk no tiem izvairāmies, jo vairāk par tiem domājam. Tāpēc domāsim par to, ko mēs vēlamies tā vietā ko nevēlamies! Domāsim par bagātību, par veiksmi, par slaidu augumu, par laimīgu ģimeni…
NLP māca pieņemt sevi un apkārtējo pasauli tādu, kāda tā ir, saskatīt un izmantot iespējas pat šķietami negatīvā situācijā.

Zemapziņa
NLP savā darbībā izmanto cilvēka zemapziņas bezgalīgās iespējas. Pēc NLP speciālistu domām, tikai 6% no cilvēka rīcības ir apzinātu procesu rezultāts, bet 94% – neapzinātas darbības. Apziņā glabājas tikai neliela daļa mūsu dzīves gaitā iegūtās informācijas, bet zemapziņā – pilns mūsu dzīves pieraksts. Var tikai minēt, kā mainītos mūsu dzīve, ja mēs kā datora cietajā diskā varētu savā zemapziņa vienmēr atrast vajadzīgo informāciju, bet ar zemapziņu var iemācīties sarunāties…

Viss šajā pasaulē attīstās. Bija laiks, kad sensācija šķita tas, ka skaņas var pierakstīt ar spalvu uz papīra. To varēja darīt tikai īpaši gudri un īpaši apmācīti cilvēki. Bija laiks, kad lielākā daļa cilvēku neprata rakstīt. Tagad gan notis, gan burtus māca jau pirmajā klasē. Bija laiks, kad psiholoģija bija noslēpumaina, daudziem nezināma zinātne. Pēdējos gados Latvijā izteikti palielinājusies interese par cilvēka iekšējo pasauli, tātad arī par praktisko psiholoģiju. NLP kā viena no jaunākajām psiholoģijas nozarēm ir atklājusi daudzas likumsakarības, kas piemīt veiksmīgiem un talantīgiem cilvēkiem. Un ir pienācis laiks to iemācīties arī citiem. Jo, kā māca NLP „ja kāds cilvēks uz šis pasaules kaut ko prot, to var iemācīties arī citi.”

Praktiskas zināšanas
Atšķirībā no klasiskās psiholoģijas, NLP ir izteikti praktiska zinātne, kas „rīkojas” tikai ar noderīgiem un praksē pārbaudītiem instrumentiem – NLP tehnikām. Praktiskums, manuprāt, ir pati lielākā NLP priekšrocība. Praktiskums kopā ar spēju pielāgot tehnikas jebkurai dzīves situācijai. Tas ir gluži kā jebkurā mākslas veidā – ir jāapgūst pamattehnikas, pamatpaņēmieni un tad var veidot brīnumainu mākslas darbu – savu dzīvi. Tādā toņkārtā un tieši tādās krāsās kā mēs to vēlamies. Tiesa, ir viens svarīgs nosacījums – ir precīzi jāzina, ko mēs vēlamies, kādu dzīvi gribam veidot. Un izrādās, ka vairums cilvēku nemaz nav aizdomājušies, kādi ir viņu mērķi. Visi zinām, ka vēlamies dzīvot vēl labāk un tikai nedaudzi bez domāšanas varēs sīkās detaļās izstāstīt, kādu nākotni tie sagaida. Viena no NLP svarīgām jomām ir mērķu izvirzīšana. Tos apgūstot un īstenojot, rezultāti ir patiesi lieliski.

Mācoties NLP, mēs labāk izprotam sevi, iemācamies saprast savu pasaules uztveres modeli. Un to, ko mēs pazīstam , to mēs varam mainīt. Tāpēc var teikt, ka NLP ir mācība, kas palīdz cilvēkiem būt laimīgiem.

Manuprāt, viena no simpātiskajām NLP iezīmēm ir tā, ka liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai jebkuras izmaiņas nestu pozitīvus rezultātus, lai būtu cilvēkam un viņa apkārtējai videi draudzīgas.

Kur un kā apgūt
Neirolingvistisko programmēšanu var apgūt jebkurš cilvēks, kurš interesējas par sevis pilnveidošanu. Lai to darītu, nav nepieciešamas akadēmiskās zināšanas psiholoģijā. NLP metodes mācās visdažādāko profesiju un dažādu vecumu cilvēki. Citur pasaulē NLP izmanto medicīnā, biznesā, izglītībā, politikā, mākslā, žurnālistikā, sportā…un jebkura cilvēka personīgajā dzīvē. Šajās un daudzās citās jomās NLP pierādījusi kā ļoti efektīva zinātne.
Tātad, ja jūs apgūsiet neirolingvistisko programmēšanu, jūs varēsiet:

 • pareizi formulēt savus mērķus,
 • atrast visefektīvākos paņēmienus to īstenošanai,
 • saprast, kā cilvēki rada sev problēmas un kā tās var risināt,
 • atrisināt ne tikai savas problēmas, bet palīdzēt arī citiem,
 • izmainīt savu uzvedību tā kā vēlaties,
 • efektīvi izmantot savus iekšējos resursus,
 • redzēt, dzirdēt un just to, ko nepamana citi cilvēki,
 • runāt ar katru cilvēku viņa vērtību valodā,
 • atbrīvoties no bailēm un neērtības,
 • uztvert jebkuru situāciju no dažādiem redzes viedokļiem,
 • būt efektīvi savā darbā
 • un vēl daudz ko citu!

INDRA MELBĀRDE
Personības pilnveidošanas centra direktore,
sertificēta NLP trenere

Citi raksti šajā sadaļā:
Sadaļa: NLP

Saistītie kursi

NLP praktiķis – trešdienu vakaros
No 11. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.
Komunikācijas meistarība (kursu NLP praktiķis 1. daļa)
No 13. augusta – tiessaiste. Prasme viegli saprasties ar citiem cilvēkiem nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuru viegli var iemācīties jebkurš.
NLP praktiķis – sestdienās
No 14. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.