PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Mēs nespējam darīt lielas lietas, vienīgi mazas lietas ar lielu mīlestību. Māte Terēze

Sākums » Resursi » NLP » Biežāk uzdotie jautājumi par NLP

Biežāk uzdotie jautājumi par NLP

Atbild NLP trenere, Personības pilnveidošanas centra direktore Indra Melbārde

Neirolingvistiskā programmēšana ir mācība par cilvēka personīgo meistarību. NLP ir dažādu paņēmienu, stratēģiju un tehniku sistēma, kas ļauj katram izmantot kolosālo iekšējo potenciālu.
Vidusmēra cilvēks izmanto tikai 5-6% no savām iespējām. Ikviens ir kā superjaudīgs dators, kurā katram ir savas individuālas, unikālas iespēju programmas. Izprotot, kā šis dators uzbūvēts, kādas programmas lietojam, zinot, ko vēlamies mainīt, kādu rezultātu sasniegt, mēs varam iemācīties izvēlēties un izmantot sev piemērotu programmu (domāšanas un rīcības stratēģiju), lai savu iespēju potenciālu izmantotu daudz efektīvāk.
NLP zināšanas ir kā instrukcija mums pašiem par to, kā darbojas mūsu „dators” un NLP prasmes ir kā atslēga uz personīgo iekšējo potenciālu, kuru gudri izmantojot, var vieglāk sasniegt izvirzītos mērķus.

NLP pamatzināšanas ir universālas – tās apgūstot, var radoši atrast pielietojumu jebkurā dzīves jomā. Mūsu kursanti tās lieliski izmanto gan personīgās dzīves pilnveidošanā, gan biznesa mērķu sasniegšanā. Domāju – nav profesijas vai dzīves jomas, kur NLP nevarētu radoši izmantot. NLP izmantojama gan mācību procesa uzlabošanā, gan veiksmīgā pārdošanā, psihoterapijā, sportā, mākslā, uzņēmumu vadīšanā, žurnālistikā, koučingā… Lieliskais NLP treneris Entonijs Robinss konsultējis gan princesi Diānu, gan tenisistu Agasi.

Manuprāt, NLP efektivitāti nosaka praktiskais pielietojums un ātrie rezultāti, kas tiek sasniegti, ja ir precīzi definēts mērķis. Neirolingvistisko programmēšanu zinošs cilvēks prot izvēlēties piemērotākos paņēmienus rezultātu sasniegšanā. Mūsdienās būtiski mainījusies cilvēku attieksme pret laiku. NLP ļauj būtiskus rezultātus sasniegt daudz ātrāk, nekā psihoanalītiska pieeja problēmas risināšanai.
NLP ļauj cilvēkam detalizēti izpētīt un pilnveidot savas stratēģijas. Ja apzināmies, ko darām neefektīvi, kā to darām, tad viegli var izmainīt šādu stratēģiju. Svarīga, protams, ir motivācija personīgām izmaiņām un izpratne par ieguvumiem no iegūtā rezultāta.

Tas lielā mērā atkarīgs no tā, ko cilvēks vēlas. Mana pieredze liecina (un tam apstiprinājums ir kursantu atsauksmes), ka cilvēki veido labākas, harmoniskākas attiecības ar līdzcilvēkiem, vieglāk uztver negācijas, jo nostiprinās pozitīva pasaules uztvere. Daudzi saka – dzīvot kļūst vieglāk. Izdarot pozitīvas izmaiņas kādā savas dzīves jomā, vērojama pozitīva ķēdes reakcija citās jomās. Piemēram, iemācoties labi komunicēt ar kādu „problēmcilvēku”, uzlabojas attiecības arī ar citiem. NLP ir sistēmiska mācība, kas māca, kā izvirzītie mērķi papildina un „atbalsta” viens otru, nevis ierobežo un izslēdz.

Blakusefekts NLP apguvei ir pārmaiņas. Ir jābūt gatavam, ka pilnveidojot sevi, daudz kas dzīvē mainīsies. Parādīsies jaunas iespējas un pašam būs jāpieņem lēmums, kā tās izmantot. Un tas ir personīgās atbildības jautājums.
Cilvēkiem, kas pasauli skatījuši melnbaltās krāsās, attīstot veselīgu pozitīvu pasaules uztveri, blakusefekts parasti ir arī jaunu domubiedru parādīšanās, jaunas intereses, kas rodas dabiskā ceļā. Blakusefekts var būt kolēģu neizpratne par acīmredzamām pārmaiņām, par to, ka jāzaudē domubiedrs pasaules kritizēšanā un vaimanu plūdos par grūtiem laikiem 🙂

Zināšanas, protams, var apgūt pašmācības ceļā. Par neirolingvistisko programmēšanu ir sarakstītas labas grāmatas, internetā pieejami videomateriāli. Taču šādi var apgūt zināšanas. NLP efektivitātes pamats ir praktiskā pielietojamība, kas apgūstama vingrinājumos, kopā ar citiem cilvēkiem, NLP trenera vadībā.

Lai pilnvērtīgi apgūtu neirolingvstisko programmēšanu, jāmācās kursos „NLP praktiķis”. Mūsu centrā šie kursi ir 190 stundu ilgi. Ņemot vērā, ka apmācības notiek darba dienu vakaros (1 reizi nedēļā) vai brīvdienās (2-3 reizes mēnesī), vidēji šāds kurss apgūstams vienā mācību gadā – no septembra līdz jūnijam.

Katrs cilvēks ir īpašs. Katram ir sava pasaules uztvere, pieredze, uzskati, motivācija utt. Pieredze liecina, ka vislabāk šo mācību apgūst tie, kas mērķtiecīgi praktizē NLP pamatprincipus savā dzīvē, rūpīgi veic praktiskos vingrinājumus, atļauj sev arī kļūdīties, eksperimentē. Grūtāk tiem, kas uzskata, ka svarīgas ir tikai zināšanas, kas kritiski uzver visu jauno.

Kvalitatīvā NLP apmācībā apmēram 2/3 laika tiek veltīts praktiskiem vingrinājumiem, kurus vispirms demonstrē NLP treneris un tad grupas dalībnieki paši praktizējas, gūstot pieredzi, kuru pēc tam apspriež. Treniņnodarbības ir kā izmēģinājuma poligons, kurā kursu apmeklētāji praktiski vingrinās, piemēram, kā veidot labu sarunu ar iespējamu klientu vai arī, kā reaģēt uz nepatīkamu aizrādījumu, kā mierīgi pateikt „Nē!”. Iespējams izmēģināt dažādus variantus, atļaujot sev eksperimentēt, nebaidoties kļūdīties. Šīs prasmes nostiprinās neapzinātās kompetences līmenī un vajadzīgajā brīdī cilvēks to izmanto automātiski.
Mācību process plānots tā, lai ik pēc 1,5 stundām būtu pauze. Katrā nodarbībā kursu dalībnieki saņem darba materiālus vingrinājumiem un NLP tehnikām. Ir arī svarīga informācija, kuru kursanti pieraksta.
Nozīmīga nodarbību daļa ir tā, kad analizējam veiksmes, sasniegumus un apspriežam iespējamos problēmu risinājumus.

Vai NLP māca “sliktas lietas”? Nē, neirolingvistiskā programmēšana māca dažādus paņēmienus, kā labāk, veiksmīgāk domāt, runāt, rīkoties. Tāpat, kā virtuves nazis nav vainojams, ka nokļuvis noziedznieka rokās, tāpat NLP nav pie vainas, ja cilvēks to izmanto neglītos nolūkos. Viss atkarīgs no cilvēka, viņa vērtību sistēmas un arī no skolotāja, kurš māca NLP. Jebkuras kvalitatīvas neirolingvistiskās programmēšanas apmācībā ir iekļauti ētikas standarti, skarti ekoloģijas jautājumi utt. Par sertificētu NLP praktiķi nevar kļūt neviens, kam ir negodīgi nolūki.

NLP praktiķu kursu programma ilgst 190 akadēmiskās stundas. Pašlaik praktizējam šo apmācību darba dienu vakaros vai arī brīvdienās. Mēnesī vidēji 20 akadēmiskās stundas. Tad nu arī laiks no septembra līdz jūnijam paiet. Pasaulē praktizē arī intensīvos NLP praktiķu kursus – mācības vidēji 21 dienu pēc kārtas. Personīgi es uzskatu, ka tas nav labākais veids, kā apgūt NLP – pietrūkst integrācijas reālajā dzīvē. Vēl viena doma – ja kāds sola NLP praktiķus apmācīt 10 vai pat 5 dienās – tas ir viltus skolotājs 🙂

NLP praktiķu kursos iemāca neirolingvistiskās programmēšanas pamatus, varētu teikt – ābeci. NLP meistaru kursos tiek mācītas gana sarežģītas un dziļi iedarbīgas lietas, kas bāzējas uz NLP praktiķa kursos apgūto. Tēmas tiešām interesantas 🙂 Meistaru kursos uzņemam tikai NLP praktiķus.

Citi raksti šajā sadaļā:
Sadaļa: NLP

Saistītie kursi

NLP praktiķis – trešdienu vakaros
No 11. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.
Komunikācijas meistarība (kursu NLP praktiķis 1. daļa)
No 13. augusta – tiessaiste. Prasme viegli saprasties ar citiem cilvēkiem nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuru viegli var iemācīties jebkurš.
NLP praktiķis – sestdienās
No 14. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.