PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Mēs nepārtraukti sastopamies ar lieliskām iespējām, izcili paslēptām aiz neatrisināmām problēmām. Lī Lokaka

Sākums » Resursi » Koučings » Koučinga procesa struktūra

Koučinga procesa struktūra

Koučinga process sastāv no vairākām koučinga sesijām, kas seko pēc iepazīšanās sesijas, kurā abas puses vienojas par „spēles noteikumiem”. Nākošajā sesijā notiek vienošanās par koučinga procesa galveno mērķi. Ja koučings tiek izmantots kā profesionāls pakalpojums, par to tiek slēgts ilgtermiņa līgums. Parasti kouča un klienta sadarbība ilgst vairākus mēnešus, tiekoties koučinga sesijās 2 – 4 reizes mēnesī, lai gūtu stabilas vēlamās izmaiņas. Sesiju regularitāti nosaka klients. Līgumā var tikt paredzēti klienta zvani koučam laikā starp sesijām. Koučings iespējams arī pa telefonu vai Skype, jo ļauj ietaupīt laiku, kas tiek patērēts, lai nokļūtu uz sesijas norises vietu. Šāds sadarbības variants iespējams pēc klienta un kouča savstarpējās vienošanās.
Aptuvena koučinga procesa kopējā shēma:

Katrai sesijai ir noteikta struktūra: mērķa noteikšana, esošās situācijas analīze, iespēju meklēšana, izvēle, darbības plāna sastādīšāna. Koučs uzdod klientam jautājumus, klausās, atbalsta, dod atgriezenisko saiti, seko procesam, utt. Sesijas gaitā vai tās noslēgumā tiek izveidots plāns ar termiņiem konkrētām darbībām, kuras jāveic, lai sasniegtu iecerētos mērķus. Lai stiprinātu vēlamās izmaiņas, koučs, sadarbībā ar klientu, var vienoties par mājas darbiem, kas jāveic klienta.

Sesijas ilgums 1 klientam – apmēram 60 minūtes.
Korporatīvā komandas koučinga sesijas ilgums apmēram 2 stundas.

Koučinga klienti