PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Neviens nekad nav noslīcis sviedros. Lū Holts

Sākums » Resursi » Koučings » Kas ir koučings?

Kas ir koučings?

Sākotnēji termins „koučings” nozīmēja īpašu psiholoģisko treniņu formu sportistiem, kuri bija orientēti uz izciliem rezultātiem (golfā, tenisā). Par koučinga pamatlicēju tiek uzskatīts Džons Vitmors. Laika gaitā koučingu, kā efektīvu metodi augstu mērķu sasniegšanā, sāka pieprasīt biznesmeņi, politiķi un sabiedriskie darbinieki. Koučings sāka ieņemt svarīgu lomu biznesā un ilgu laiku bija tikai augstākā līmeņa vadītāju privilēģija. Augsti stāvoši vadītāji meklēja koučus, kuri palīdzētu tiem attīstīties gan profesionālajā, gan arī personiskajā jomā. Viņiem tas izdevās. Drīzumā par koučinga efektivitāti kļuva zināms visā pasaulē. Šī tehnoloģija sāka palīdzēt cilvēkiem attīstīties, apgūt jaunas iemaņas un sasniegt lielus panākumus visās dzīves jomās. Šodien koučingu izmanto ne tikai biznesā, bet arī personīgā dzīvē, karjeras veidošanā, pedagoģijā, sportā, u.c. Koučings neatkarīgi no sfēras, kur to izmanto, ir māksla ietekmēt cilvēka rezultativitātes paaugstināšanu, apmācību un attīstību.

Mūsdienās iemesls koučinga popularitātei pasaulē ir konkurences pastiprināšanās un sapratne, ka ikdienā cilvēks izmanto mazu daļu no savām fantastiskajām iespējām. Tālredzīgi vadītāji apzinās, ka galvenais organizācijas resurss ir cilvēks un tā vēl līdz galam neatklātais potenciāls.

Koučings – tas ir process, kurā kouča vadībā tiek veicināta un pozitīvi ietekmēta cilvēka attīstība, izaugsme un rezultātu sasniegšana. Tas ir sava veida cilvēka individuālais „treniņš” kopā ar kouču, lai sasniegtu būtiskus mērķus. Koučings – sarunu sērija, kas palīdz cilvēkam pietuvoties savām bezgalīgajām potenciālajām iespējām, saprast savu lomu vai uzdevumu un pašam uzņemties atbildību par turpmākajām darbībām. Koučinga procesā klienta atbildībai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Koučings palīdz cilvēkam atrast vislabākos ceļus lai veiksmīgi sasniegtu mērķi un, lai mērķa īstenošanas process sniegtu gandarījumu. Galvenā koučinga atšķirība no konsultēšanas – koučs provocē un pavada cilvēku tā personiskā lēmuma meklēšanā, nevis risina problēmas viņa vietā vai dod padomus. Koučinga interešu joma – konkrēts cilvēka mērķis nākotnē un realizējamie soļi līdz tā sasniegšanai, kas veicami tagadnē. Koučs bez klienta piekrišanas neizsaka savu viedokli, nedod padomus vai gatavus risinājumus.
Koučings var mobilizēt maksimumu cilvēka potenciāla, lai to izmantotu gan viņa paša labā, gan organizācijas labā.

Koučinga mērķis – palīdzēt klientam izveidot uzticēšanās pilnas attiecības pašam ar sevi, tiekties uz augstiem rezultātiem, rast sevī spēkus un nepadoties iekšējam kritiķim, bet ļaut realizēt vislieliskākās iekšējā sapņotāja idejas.

Koučs – speciālists, kurš palīdz cilvēkam atrast viņa personiskos mērķu sasniegšanas ceļus un paņēmienus, attīstīt nepieciešamās iemaņas un prasmes. Koučs – speciāists, kurš palīdz cilvēkam noticēt saviem spēkiem, paļauties uz sevi. Labs koučs akceptē domu, ka katram cilvēkam ir savs, individuāls ceļš uz labvēlīgām pārmaiņām, labiem rezultātiem, tāpēc neuzspiež savus padomus, gatavas receptes jautājuma risināšanā, bet veicina klientu meklēt savu – vispiemērotāko risināšnas ceļu. Koučs ir eksperts jautājumu uzdošanas. jomā, kuri ievieš lielāku skaidrību, atmodina apziņu un vēlmi darboties. Galvenais kouča uzdevums – uzdodot jautājumus, pareizi virzot sarunu ar klientu, panākt rezultativitāti un labvēlīgas pārmaiņas. Vienīgais, kurš var spriest par kouča kompetenci ir viņa klients. Pirmais kouča jautājums koučinga sesijā būs: „Par ko Jūs šodien vēlaties runāt?” Sarunas tēmu vienmēr nosaka klients. Koučs nemāca, bet veicina klienta iekšējā potenciāla aktivizēšanu, palīdz atklāt jaunus ceļus dažādu jautājumu risināšanā. Labs koučs palīdz klientam mācīties pašam no savas pieredzes, nevis māca un dod padomus.

Kam tas paredzēts?
Ikviens, kurš vēlas aktivizēt kādu savu darbības jomu. Koučings paredzēts cilvēkiem, kas gatavi domāt un rast atbildes sevī. Koučings nav paredzēts tiem, kas ar visu ir pilnībā apmierināti un uzskata, ka viņu dzīvē nav vietas uzlabojumiem, kā arī tiem, kas ir pārliecināti, ka viss ir slikti, ka pilnīgi visu nosaka kādi augstāki spēki.

Koučinga tēmas:

  • mērķu izvirzīšana,
  • jaunu stratēģiju izstrāde,
  • problēmas risinājums,
  • pārmaiņu īstenošana,
  • profesionālā izaugsme,
  • ienākumu pieaugums,
  • jaunu ceļu izvēle, u.c.

Koučings un NLP
Koučinga procesa struktūra