PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Cilvēks ir veiksmīgs, ja viņš no rīta pieceļas un vakarā dodas gulēt un, tam pa vidu, dara to, ko vēlas. Bobs Dilans

Sākums » Resursi » Mūsu grāmatas » 3. grāmata “Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku kolekcija.”

3. grāmata “Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku kolekcija.”

Šī grāmata adresēta tiem, kas ir NLP zinoši cilvēki ar pieredzi. Grāmata būs noderīga arī koučiem, biznesa treneriem, konsultantiem, psihologiem.

Trešajā grāmatā “Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku kolekcija.” pirmo reizi latviešu valodā  publicēta plaša informācija par izcilības modelēšanu ar NLP. Dažādas NLP metodes un tehnikas ir iegūtas detalizēti pētot (modelējot) talantīgu cilvēku rīcības stratēģijas. Iepazīstot modelēšanas pamatprincipus, veidojas jauns skatījums par NLP pamatpieņēmumu “Ja kaut kas ir iespējams šajā pasaulē, tas ir iespējams arī man.”
Šī grāmata būs saistoša

arī profesionāliem koučiem, jo grāmatā ir interesanti fakti gan par neirolingvistiskās programmēšanas, gan par koučinga vēsturi. Koučinga procesā tiek izmantoti dažādi NLP instrumenti. Šī grāmata ir īpaša ar to, ka autori vienuviet apkopojuši koučinga jautājumus par dažādiem NLP modeļiem. Trešajā grāmatā atradīsiet arī 23 praktiski izmantojamu NLP tehniku aprakstus, kas noderīgi ikvienam, kas apguvis neirolingvistisko programmēšanu vismaz NLP praktiķa līmenī. Tehniku apraksti papildināti ar mākslinieka Imanta Liepiņa zīmējumiem. Kā ikvienā NLP grāmatā, arī šajā ir NLP terminu apraksti.

Grāmatas saturs

     Lai top labas pārmaiņas! Intas Santas priekšvārds
     Es varu sasniegt visu, ko vēlos! Māra Arāja priekšvārds
     Ievads
     Vai ir kas labāks par NLP jeb 21 iemesls, kāpēc mēs joprojām esam NLP treneri
     NLP pamatpieņēmumi
     Kā mācīties NLP, izmantojot šo grāmatu

I MODELĒŠANA
Veiksmīgu un izcilu cilvēku stratēģijas
Modelēšana ar NLP

     Termini modelēšanā
     Kur noder modelēšana?
     Dziļā struktūra un virspusējā struktūra
     NLP “Mersedesa modelis”
Stratēģijas
     Stratēģijas rezultāts
     Manas stratēģijas
     Stratēģiju pielietojums
     Stratēģijas uzbūve – T.O.T.E. modelis
     Iekļautie T.O.T.E
     Jautājumi stratēģijas noteikšanai, izmantojot T.O.T.E. modeli
     Labi formulētas stratēģijas priekšnoteikumi
Paterni modelēšanā
     Paterna uzbūve
Evokācija
Stratēģijas noteikšana
     Simboli, kuri tiek izmantoti modelēšanā
     Stratēģijas iestrāde
Trīs pasaules uztveres pozīcijas modelēšanā
     Modelēšana no II pozīcijas
     Modelēšana no III pozīcijas
     Modelēšana no I pozīcijas
Mācīšanās modelējot
Modelēšanas stratēģijas

     Netiešā modelēšana (implicit)
     Modelēšanas vingrinājums “Netiešā modelēšana, izmantojot II pozīciju”
     Tiešā modelēšana (explicit)
     Modelēšanas vingrinājums “Tiešā modelēšana, izmantojot III pozīciju”
Modelēšanas valoda
     Iekļautie pieņēmumi jeb presupozīcijas (presuppositions)
     Augstas kvalitātes modelēšanas jautājumi
     Jautājumu veidi modelēšanā
Idejas modelēšanas projektam
Kopsavilkums par modelēšanā lietotajiem NLP terminiem

II KOUČINGS AR NLP
NLP un koučings
Koučinga vesture
Koučings un neirolingvistiskā programmēšana.
Kopīgais un atšķirīgais
Koučinga veidi, tēmas un specializācija
Paškoučings
Kouča domāšana un uzskati
Koučinga klienti
Kam paredzēts koučings?
Koučinga procesa struktūra
     Koučinga sesijas struktūra
Koučings ar NLP
NLP modeļi koučingā
S.C.O.R.E. modelis
     Koučinga jautājumi informācijas apkopošanai, izmantojot S.C.O.R.E. modeli
Loģiskie apziņas līmeņi
     Koučinga jautājumi darbam ar mērķi, izmantojot loģiskos apziņas līmeņus
Volta Disneja daiļrades stratēģija
     Koučinga jautājumi, izmantojot Volta Disneja daiļrades stratēģiju
Trīs uztveres pozīcijas
     Koučinga jautājumi, izmantojot 3 uztveres pozīcijas
Sekundārais ieguvums
     Jautājumi nevēlama ieraduma vai nevēlamas situācijas analīzei
Sociālās panorāmas modelis
     Tehnika “Kā uzlabot attiecības ar problēmcilvēkiem”

III TEHNIKU KOLEKCIJA
Kā viegli iemācīties NLP tehnikas?
NLP tehnikas
      “Maģiskā gaita”
      “Enkurs “Šeit un tagad””
      “Trīs krēslu tehnika lēmuma pieņemšanai”
      “Kā izdarīt pareizo izvēli?”
      “Lēmumu pieņemšana, izmantojot metaprogrammas pretējos polus”
      “Kā sevi motivēt jeb Burkāns ēzelītim”
      “Audiālo submodalitāšu maiņa iekšējam kritiķim”
      “Stāstījums par situāciju trijās emocijās”
      “Emociju aplis”
      “Enkurs – disociācija”
      “9 soļi pretī izmaiņām”
      “Četru soļu refreimings”
      “Maini elpošanu!”
      “Vizuāli kinestētiskā disociācija”
      “Personības kodola meklēšana”
      “Veco uzskatu muzejs”
      “Jauna uzskata iestrāde”
      “Ierobežojoša uzskata izmainīšana un jauna uzskata nostiprināšana ar vizuālo submodalitāšu palīdzību”
      “Dejas ar drakoniem”
      “Emociju līdzsvarošana”
      “Centrēšanās”
      “Metaspogulis”
NLP tehniku alfabētiskais rādītājs
Pēcvārds
NLP terminu vārdnīca
Izmantotā literatūra
Informācija par kursiem un semināriem

     Kursi “Veiksmīga prezentācija ar NLP”
     Kursi “Efektīva laika plānošana”
     Mācību programmas uzņēmumos un iestādēs
     Personības pilnveidošanas centra treneri Indra Melbārde un Artūrs Zeltiņš