PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Radošuma pamatā ir uzticība. Uzticies saviem instinktiem. Rita Mī Brauna

Sākums » Resursi » Mūsu grāmatas » 2. grāmata “Mērķi. Valodas maģija. Metaprogrammas.”

2. grāmata “Mērķi. Valodas maģija. Metaprogrammas.”

Šī grāmata būs noderīga gan tiem, kas neirolingvistiskajā programmēšanā ir gana zinoši, gan tiem, kas tikai sāk iepazīt šo mācību par personīgo meistarību.
Ievērojama otrās grāmatas “Mērķi. Valodas maģija. Metaprogrammas” daļa veltīta mērķiem un to sasniegšanai. Grāmatā apkopoti praktiski, ikdienā izmantojami paņēmieni, kas palīdzēs ikvienam izvirzīt savus patiesos mērķus, vienlaikus rēķinoties ar pieejamiem resursiem un jauno izmaiņu ietekmi uz savu dzīvi.

Šajā grāmatā varēsiet uzzināt par dažādiem valodas maģijas paņēmieniem, kas palīdz uzlabot komunikācijas prasmes – refreimingu, metamodeli, Miltona modeli, un citiem valodas instrumentiem. Ikdienas privātajā un profesionālajā komunikācijā  noderēs 10 metaprogrammu apraksti.

Arī šajā grāmatā tēmu aprakstus papildina vingrinājumi, jautri zīmējumi un anekdotes.

Grāmatas saturs

Atrast savu ceļu dzīvē. Ilonas Griboņikas priekšvārds
Būt atbildīgam par savu dzīvi. Kaspara Bāliņa priekšvārds
Ievads
NLP pamatpieņēmumi
Kā mācīties NLP, izmantojot šo grāmatu

I MĒRĶI
Efektīvu mērķu formulēšana
     Vingrinājums “Mērķa pārbaude”
     Vingrinājums “Mērķa izvērtēšana”
     Vingrinājums “Svarīgi jautājumi, kas palīdzēs pieņemt lēmumu par mērķa īstenošanu”
Dekarta koordinātas
Resursi
     Vingrinājums “Ideālais resursu saraksts mērķa realizēšanai”
     Vingrinājums “Personīgo resursu apzināšana”
     Vingrinājums “Enerģijas balanss”
T.O.T.E. modelis – veiksmīga cilvēka domāšanas modelis
Domāšanas veids “Kā būtu, ja būtu…”
Domāšanas stratēģija “Bagāts konteksts”
Tehnika “Kā būtu, ja notiktu brīnums?”
Tehnika “Mērķa apraksts uz laika līnijas”
Tehnika “Trīs pasaules uztveres pozīciju izmantošana mērķa aprakstam”
Tehnika “Loģisko apziņas līmeņu izmantošana mērķa dziļākās būtības izzināšanā”
Megatehnika “Mērķa vispusīgs apraksts”
Tehnika “Volta Disneja daiļrades stratēģija”

II VALODAS MAĢIJA
Prasme izteikt kvalitatīvu vērtējumu
Domāšanas rāmji
Refreimings
     Konteksta refreimings
     Nozīmes refreimings
Metamodelis
Eriksona hipnoze
Transs
Miltona Eriksona modelis
Valodas fokusi
Manipulācijas ar loģiskajiem apziņas līmeņiem un prasme reaģēt uz tām
Tikai tiem, kas apguvuši NLP praktiķa zināšanas jeb NLP pasaka par trim sivēntiņiem un Vilku 😊

III METAPROGRAMMAS
Metaprogrammas
      “Iekšējā reference – ārējā reference”
      “Bēgšana no… virzība uz…”
      “Pats – citi”
      “Aktīvais – pasīvais”
      “Globālais – detalizētais”
      “Iespēja – nepieciešamība”
      “Kopīgais – atšķirīgais”
      “Plānotājs – brīvais”
      “Austrumu tips – Rietumu tips”
      “Primārā interese”
     Tests cilvēkiem ar humora izjūtu
Metaprogrammu profils
Metaprogrammu mainīšana
Jaunas metaprogrammas ekoloģijas pārbaude
Vingrinājums “Metaprogrammu elastīguma palielināšana”
Tehnika “Metaprogrammu lineārā skalēšana”
Pēcvārds
NLP terminu vārdnīca
Izmantotā literatūra
Informācija par kursiem un semināriem
     Kursi “Komunikācijas meistarība”
     Kursi “Mērķu meistarklase. Paškoučings”
     Kursi “Eriksona hipnoze. Pašhipnoze”