PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Tev tūlīt ir jārīkojas tā, lai virzītos uz saviem mērķiem. Veido neatliekamības sajūtu savā dzīvē. Lezs Brovns

Sākums » Resursi » Mūsu grāmatas » 1. grāmata “Soli pa solim.”

1. grāmata “Soli pa solim.”

Šajā grāmatā apkopota svarīgākā pamatinformācija par neirolingvistisko programmēšanu, populārākās NLP tehnikas un instrumenti.
Izdevuma “NLP – mācība par personīgo meistarību” pirmā  grāmata “Soli pa solim” adresēta plašam lasītāju lokam, kas interesējas par praktisko psiholoģiju un pašizaugsmi. Esam pārliecināti, ka grāmata piemērota gan tiem, kas tikai sāk interesēties par neirolingvistisko programmēšanu, gan zinošiem NLP praktiķiem un NLP meistariem. Priecāsimies, ja tajā sev ko noderīgu atradīs arī mūsu kolēģi, NLP treneri.

Šī grāmata ir arī veltījums tiem Latvijas cilvēkiem, kas jūt sevī degsmi mainīties, augt, pilnveidoties, tiem, kas gadu gaitā kopā ar mums, šīs grāmatas autoriem, mācījušies neirolingvistisko programmēšanu (NLP) un arī tiem, kas vēl neko nezina par NLP, bet ir atvērti izaugsmei.

Grāmatu  “Soli pa solim” dāvinām ikvienam kursantam, kas Personības pilnveidošanas centrā uzsāk NLP mācības kursu “NLP praktiķis” 1. daļā “Komunikācijas meistarība”.

Interesanti fakti par grāmatu:

  • 240 lpp.
  • Svars 710 grami
  • 2 laimīgi autori  😊
  • 2 NLP ekspertu priekšvārdi
  • 46 NLP terminu skaidrojumi
  • 32 tabulas un shēmas
  • 22 praktiski vingrinājumi
  • 22 NLP tehnikas
  • 28 jautri zīmējumi
  • 21 anekdote

Grāmatas saturs

Aivas Loginas priekšvārds
Igora Kudrjavceva priekšvārds
Ievads
Kas ir NLP?
Ieskats NLP vēsturē
NLP apmācības struktūra, kvalitāte un standarti
NLP pamatpieņēmumi
Kā mācīties NLP, izmantojot šo grāmatu
Efektīvs mācību process
Sensorās reprezentatīvās sistēmas (VAKD)
Fizioloģiskie marķieri un lingvistiskās atslēgas
Acu pieejas signāli
Veiksmīga komunikācija ar NLP

     Kalibrēšana
     Kongruence
     Pielāgošanās
     Raports
     Vadīšana
Ekoloģija
Pozitīvais nolūks un sekundārais ieguvums
Paterni – cilvēku spēles, kas atkārtojas
Pielāgošanās nākotnei
Resursu stāvokļi un neresursu stāvokļi
Asociēšanās un disociēšanās
     Tehnika “Asociēšanās un disociēšanās uz laika līnijas”
     Tehnika “Jaunas uzvedības ģenerators”
     Tehnika “Alfabēts”
Enkuri
     Enkurošana
     Tehnika “Emociju intensitātes mainīšana ar enkuru palīdzību”
     Tehnika “Patīkamu atmiņu pirmsākuma meklēšana, izmantojot pozitīvu kinestētisku enkuru”
     Tehnika “Pilnības aplis”
     Tehnika “Enkuru sadursme”
     Tehnika “Personiskās pieredzes mainīšana”
Submodalitātes
     Tehnika “Patīkamo emociju sliekšņa pārvarēšana”
     Tehnika “Punkta metode nepatīkamu atmiņu mazināšanai”
     Tehnika “Vizuālo submodalitāšu mainīšana”
     Vēziena tehnika
     Tehnika “Lēdijas Godivas šokolāde”
     Tehnika “Ātrā baiļu ārstēšana”
Loģiskie apziņas līmeņi, to atspoguļojums valodā
     Tehnika “Loģisko apziņas līmeņu integrācija”
     Tehnika “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko…”
Trīs uztveres pozīcijas
     Vingrinājums “Pastaiga svešos mokasīnos”
     Tehnika “Komunikācijas pilnveidošana ar 3 uztveres pozīciju palīdzību”
Laika līnijas
     Tehnika “Laika līnija, kas ved uz pilnību”
S.C.O.R.E. – efektīvs modelis izmaiņām
     Tehnika “S.C.O.R.E. uz laika līnijas”
Darbs ar daļām
     Tehnika “Konflikta daļu integrācija”
     Tehnika “Sešu soļu refreimings”
     Tehnika “Mans jaunais Es”
NLP terminu vārdnīca
Informācija par kursiem un semināriem
     Kursu “NLP praktiķis” programma
     Kursu “NLP meistars” programma
Izmantotā literatūra
Pēcvārds