PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Katrs, kurš pārtrauc mācīties, kļūst par veci, pie tam nav svarīgi, cik viņam gadu – divdesmit vai astoņdesmit. Henrijs Fords

Par Personības pilnveidošanas centru

Pamatideja, 2002. gadā dibinot Personības pilnveidošanas centru, bija radīt vietu, kur cilvēki patīkamā vidē var apgūt mācību par personīgo meistarību – neirolingvistisko programmēšanu (NLP).

Šodien šī ideja ir pilnībā realizējusies. Rīgas centrā ir mūsdienīgas, mācībām piemērotas telpas, kurās regulāri pie zinošiem un profesionāliem treneriem Indras Melbārdes un Artūra Zeltiņa, mācās topošie NLP praktiķi un NLP meistari. Esam lepni par ikvienu, kurš, beidzot mācības, apliecinājis savas prasmes sertifikācijā.

Mūsu darba paralēlais uzdevums bija un ir – tulkot un pielāgot latviešu valodai plašu NLP paņēmienu klāstu, popularizēt šo mācību Latvijas cilvēkiem, kā teicamu līdzekli ceļā uz personīgo meistarību.

Darot šo darbu jau trešo gadu desmitu, ar gandarījumu varam teikt, ka mainās sabiedrības viedoklis gan par neirolingvistisko programmēšanu, gan par sevis pilnveidošanu kopumā. Mēs ticam, ka to veicinājis gan mūsu treneru darbs, gan izdotās grāmatas „Kad sapņi piepildās”, „Es vienmēr zinu, ko vēlos”, informatīvā brošūra „NLP – tavas efektivitātes psiholoģija” un NLP mācību grāmata trijos sējumos “Neirolingvistiskā programmēšana – mācība par personīgo meistarību”.

Laika gaitā, pašiem aktīvi paplašinot savas zināšanas, saviem klientiem sākām piedāvāt tādas ar NLP saistītas tēmas, kā koučings, Eriksona hipnoze, meditācija u.c.

Personības pilnveidošanas centrs ir vieta, kur sakārtot domas, uzturēt harmoniju un rast sevī arvien jaunus un jaunus resursus personīgo un biznesa mērķu īstenošanā.

Mūsu klientu atsauksmes ir labākais novērtējums mūsu darbam.

Mūsu pasniedzēji

Sertificēts NLP, koučinga un biznesa treneris, praktizējošs koučs. Personības pilnveidošanas centra valdes loceklis. NLP treniņseminārus vada kopš 2005. gada.
Sertificēta NLP, koučinga, biznesa un eriksona hipnozes trenere, praktizējošs koučs, Personības pilnveidošanas centra valdes priekšsēdētāja. NLP treniņseminārus vada kopš 2002. gada.

Mūsu vīzija

Latvija ir plaukstoša zeme,
kur laimīgi cilvēki dzīvo pārticībā un drošībā
un var īstenot savus mērķus.

Mūsu misija

Mūsu vērtības

Cilvēks

Ikviens ir unikāls ar milzīgu iekšēju potenciālu, kuru izmantot mācāmies visa mūža garumā.

Izaugsme

Tiekšanās pēc izaugsmes raksturīga veiksmīgiem cilvēkiem. Ja kāds uz šīs pasaules kaut ko var, tad ikviens to var iemācīties!

Izcilība

Katrs var būt izcils savā jomā. Izcilība sākas ar darbīgumu un centību. Sabiedrības izaugsmi veicina indivīda tieksme uz izcilību.

Ko par mums stāsta tie, kas jau mācījušies?

Mūsu klienti

Mūsu klientu vidū ir visdažādāko profesiju un jomu pārstāvji – uzņēmēji, psihologi, klientu menedžeri, valsts pārvaldes darbinieki, studenti, pedagogi, mediķi, juristi utt. Kopīgā iezīme – tie ir cilvēki, kam ir būtiski apzināties savas vēl neatklātās iespējas, lai tās izmantotu personisko vai biznesa mērķu sasniegšanai.

Mūsu klienti ir cilvēki, kas gatavi ieguldīt savu laiku un enerģiju personīgajā izaugsmē un izcilu rezultātu sasniegšanā.

Mūsu klienti ir arī iestāžu un uzņēmumu kolektīvi, kuru vadītāji ir ieinteresēti sava kolektīva izaugsmē un izcilībā.

Mūsu pakalpojumi

Mēs esam pārliecināti, ka neirolingvistiskā programmēšana ir lielisks instruments panākumu gūšanai jebkurā dzīves jomā. Personīgās meistarības pamatprincipus izmantojam un mācām gan standartizētajos NLP kursos, gan strādājot individuāli koučinga sesijās, gan veidojot tematiskos seminārus atklātajos un uzņēmumu semināros:

 • NLP kursi:
  • NLP praktiķis,
  • NLP meistars,
  • NLP treneris,
  • NLP biznesā (individuālas mācību programmas uzņēmumiem).
  • Personīgās meistarības treniņi ar NLP.
 • Koučings ar NLP:
  • individuālais koučings,
  • komandu koučings
 • Meditācijas.
 • Kursi un semināri personības izaugsmei.

Mūsu priekšrocības

Mūsdienās ikviens uz izaugsmi orientēts cilvēks var izmantot ļoti plašu mācību piedāvājumu klātienē un arī virtuālajā vidē. Ar ko mēs esam atšķirīgi no citiem izaugsmes centriem un mācību iestādēm? Par Personības pilnveidošanas centra priekšrocībām uzskatām gan, ilggadēju pieredzi (no 2002. gada) NLP (neirolingvistiskā programmēšana) praktiskajā izmantošanā mācību procesā, gan arī to, ka

 • Mums ir laba reputācija un labas mūsu klientu atsauksmes.
 • Mūsu treneri ir profesionāļi, NLP entuziasti ar ilggadēju pieredzi.
 • Mācību process ir fokusēts uz praktisko pielietojumu, ne teoriju.
 • Pie mums iegūtās prasmes pozitīvi ietekmē gan biznesu, gan privāto dzīvi.
 • Mēs iemācām domāt plašāk un gribēt vairāk.
 • Savā darbā mēs izmantojam godīgu abpusēju ieguvumu principu.

Tās, protams, ir tikai dažas priekšrocības. Nāciet un vērtējiet! 🙂

Mūsu grāmatas

Šajā grāmatā apkopota svarīgākā pamatinformācija par neirolingvistisko programmēšanu, populārākās NLP tehnikas un instrumenti.

Šī grāmata būs noderīga gan tiem, kas neirolingvistiskajā programmēšanā ir gana zinoši, gan tiem, kas tikai sāk iepazīt šo mācību par personīgo meistarību.

Šī grāmata adresēta tiem, kas ir NLP zinoši cilvēki ar pieredzi. Grāmata būs noderīga arī koučiem, biznesa treneriem, konsultantiem, psihologiem.