PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ir vajadzīgs tikai viens cilvēks, lai mainītu tavu dzīvi – tu. Rūta Keisija

NLP treneris

Kursi (ar priekšzināšanām!)

KLĀTIENĒ!

Kad?

1. daļa “Veiksmīga prezentācija ar NLP” – no 2023. gada 3. oktobra, plkst. 18.00 – 21.30, (8 nodarbības otrdienu vakaros).
2. daļa “NLP treneris” – no 2024. gada 14. janvāra, plkst. 10.00 – 17.00+, (10 nodarbības brīvdienās – 2x mēnesī).
Nodarbības notiks svētdienās –
14., 28. janvārī,
11., 25. februārī,
10., 24. martā + 29. martā piektdienā (brīvdiena),
14., 28. aprīlī,
19. maijā.

Kursu noslēgumā individuāla sertifikācija ar video materiāla analīzi notiks pēc individuālas laika saskaņošanas.

Par ko?

Par to, kā ar NLP metodēm ātri un efektīvi mācīt cilvēkus. Par to, kā prezentāciju vai mācību procesu par jebkuru tēmu padarīt vieglu un aizraujošu. 

Mērķis

Sagatavot zinošus un prasmīgus NLP trenerus, kas savā darbā visdažādākajās profesijās mācību un izaugsmes procesu padarīs jēgpilnu un patiesi motivējošu, tādējādi veicinot uz panākumiem orientētu sabiedrību.

Jūs iegūsiet

 • Iespēju izzināt NLP trenera darba noslēpumus – kāpēc mācības ar NLP ir efektīvākas, nekā mācīšanās skolā vai “parastajos” kursos.
 • Praktiskajās nodarbībās slīpēsiet savu profesionālo meistarību.
 • Motivējošu atgriezenisko saiti par savām prasmēm tālākai izaugsmei.
 • Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas NLP trenerim.
 • Lieliskas pasniedzēja iemaņas, strādāt ar jebkuru auditoriju.
 • Apliecību par dalību kursos vai NLP trenera sertifikātu pēc sertifikācijas nokārtošanas.

Dalībnieki

Interesenti, kas vēlas savas NLP prasmes izmatot ne tikai mācot NLP tiešā veidā, bet arī tie, kas saskata, ka NLP zināšanas var būt noderīgas citās profesionālajā jomās – biznesa treneri, pedagogi, apmācību vadītāji, sporta treneri, pasniedzēji, pārdevēji, vadītāji, u.c.

Kursos tiek uzņemti tie interesenti, kas

 • ieguvuši NLP praktiķa sertifikātu,
 • pabeiguši vai uzsākuši mācības NLP meistaru kursā.

NLP treneru kursi notiek tikai reizi 3 – 4 gados. Pašlaik sākam interesentu apzināšanu, tāpēc, ja Tevi interesē šī programma un 2023. gada septembrī Tavs NLP statuss būs atbilstošs šī kursa prasībām, aizpildi pieteikuma anketu un mēs iekļausim Tevi gaidītāju sarakstā.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest “3”).
Kontakttālruņi – 29298246, 26520495.

Samaksa

1. daļa – “Veiksmīga prezentācija ar NLP” – € 560 (8 vakara nodarbības, ieskaitot PVN).

2. daļa – “NLP treneris” – € 1400 (10 brīvdienu nodarbības, ieskaitot PVN).
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un veicot samaksu līdz 5. janvārim, dalības maksa – € 1250.

Individuāla sertifikācija ar video ieraksta analīzi ne agrāk kā 3 mēnešus pēc kursu noslēguma – € 70.

Programma

Kursi “NLP treneris”

Programma
140 akadēmiskās stundas
(programmā iespējami papildinājumi)

NLP treneru apmācībā paredzētas 2 daļas:

1. daļa “Veiksmīga prezentācija ar NLP” (40 akadēmiskās stundas)
2. daļa “NLP treneris” (100 akadēmiskās stundas)

1. daļa “Veiksmīga prezentācija ar NLP” 
(40 akadēmiskās stundas)

 • Kas ir NLP (neirolingvistiskā programmēšana)?
 • Valodas nozīme veiksmīgā prezentācijā.
 • Prezentācijas mērķis. Uz rezultātu orientētas prezentācijas sagatavošana.
 • Prasme būt mierīgam prezentācijas laikā. Paņēmieni, kā novērst uztraukumu.
 • Uzstāšanās struktūra.
 • Pozitīva pirmā iespaida radīšana.
 • Veiksmīga kontakta nodibināšana ar auditoriju.
 • „Ledus laušana”.
 • Mikroiemaņas: pārliecinoša stāja, kustības, žesti, balss.
 • Veiksmīga un neveiksmīga ķermeņa valoda.
 • Prezentācijas enerģētika, tās vadīšana.
 • Prasme uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
 • Emociju loma veiksmīgā prezentācijā.
 • Metavēstījums – tas, ko cilvēki saprot bez vārdiem un sadzird starp rindiņām.
 • Enkuru izmantošana efektīvai prezentācijai.
 • Telpas psihoģeogrāfijas izmantošana veiksmīgā prezentācijā.
 • Veiksmīga atgriezeniskā saite, kas motivē izaugsmei.
 • Darbs ar „sarežģītiem” un agresīviem klausītājiem.
 • Prasme noteikt pozitīvos nolūkus klausītājiem ar iebildumiem.
 • Savas harizmas attīstīšana.
 • Videotreniņš. Prezentāciju videoierakstu analīze.

2. daļa “NLP treneris” 
(100 akadēmiskās stundas)

 • NLP trenera mikroiemaņas un makroiemaņas.
 • Veiksmīgs nodarbības ievads un laba pirmā iespaida radīšana.
 • Nodarbības dizains un plānošana.
 • Prasme pielāgoties auditorijai un sasniegt iecerētos mērķus.
 • Raports ar grupu.
 • Laba kontakta veidošana ar grupu.
 • Grupas enerģētiskā līmeņa noteikšana un mainīšana.
 • Kā aktivizēt pasīvu auditoriju.
 • Iesildīšanās vingrinājumi.
 • Nodarbības mērķi: tiešie un netiešie mērķi.
 • Trenera kompetences izaugsmes cikls.
 • Demonstrācija.
 • Kritēriji labai demonstrācijai.
 • Mācību aktivitāšu veidi.
 • Kā organizēt efektīvu atgriezenisko saiti.
 • Nodarbības noslēgums.
 • Prasme motivēt grupu un atsevišķus klausītājus.
 • Prasme uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
 • Vingrinājumu un uzdevumu dizains.
 • Lomu spēles. Darbs grupās.
 • Domu vētras. Diskusijas.
 • Loģiskie apziņas līmeņi darbā ar auditoriju.
 • Balss un mīmikas vingrinājumi.
 • Trenera metavēstījums.
 • Efektīvs darbs ar auditoriju, izmatojot metaprogrammas.
 • Prasme būt kongruentam un labā resursu stāvoklī.
 • Humors, anekdotes, metaforas trenera darbā.
 • Darbs ar sarežģītiem un agresīviem klausītājiem.
 • Psiholoģiskais aikido darbam ar iebildumiem un pretenzijām nodarbībās.
 • Prasme noteikt pozitīvos nolūkus klausītājiem ar iebildumiem.
 • Utilizācijas veidi, paņēmieni, instrumenti.
 • Elastība darbā ar auditoriju.
 • Prasme improvizēt neparedzētās situācijās.
 • Telpas psihoģeogrāfijas veiksmīga izmantošana.
 • Enkuru izmantošana treneru darbā.
 • Emociju ietekme uz mācību procesu.
 • Grupas emocionālā stāvokļa vadīšana.
 • Veiksmīgu oratoru un NLP treneru stilu analīze.
 • Kā no savas pieredzes izveidot zināšanu sistēmu, kuru ir viegli nodot citiem cilvēkiem.
 • Kur ņemt informāciju un materiālus savam treniņsemināram.
 • Kā jebkuru tēmu padarīt  interesantu katram dalībniekam.
 • Kā motivēt visu grupu aktīvi iesaistīties un veikt vingrinājumus.
 • Kā veidot efektīvus vingrinājumus par jebkuru tēmu.
 • Kā veidot ilgstošas programmas un saglabāt grupas dalībnieku skaitu gadu un ilgāk.
 • Kā radīt treniņsemināru, kas dalībniekiem garantē rezultātus.
 • Kā veidot treniņsemināra struktūru, kas palīdz ātrāk mācīties.
 • Kā reklamēt un pārdot sevi.
 • Trenera personīgā stila veidošana.
 • Trenera harizmas attīstīšana.
 • Trenera profesionālās izaugsmes periodi.
 • Trenera misijas prezentācija.
 • Trenera personīgās meistarības izvērtēšana.
 • Trenera personīgās ekoloģijas ievērošana.
 • Dažādi apmācības stili.
 • Videotreniņš.
 • Tehnika “Trenera personības balansēšana”
 • NLP trenera ētikas kodekss.
 • Sertifikācija.

Pasniedzēji

Sertificēta NLP, koučinga, biznesa un eriksona hipnozes trenere, praktizējošs koučs, Personības pilnveidošanas centra valdes priekšsēdētāja. NLP treniņseminārus vada kopš 2002. gada.
Sertificēts NLP, koučinga un biznesa treneris, praktizējošs koučs. Personības pilnveidošanas centra valdes loceklis. NLP treniņseminārus vada kopš 2005. gada.

Dalies ar šo informāciju

Pievienojies mūsu Facebook lapai