PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ir dzīve un, ir mūsu stāsts par to. Ja tu gribi būt laimīgs, stāsti laimīgus stāstus. Sūzena Grega

NLP īsais kurss – Soli pa solim!

Kursi

TIEŠSAISTĒ!

Kad?   

No 24. aprīļa, plkst. 18.00 – 21.00.
16 nodarbības trešdienu vakaros,
tiešsaistē

Nākamā nodarbība 1. maijā. Aicinām pievienoties jaunus dalībniekus!

Par ko?

 • Par to, kas ir neirolingvistiskā programmēšana (NLP).
 • Par to, cik nozīmīgs ir domu un vārdu spēks komunikācijā ar sevi un citiem.
 • Par to, kā sadarboties ar savu zemapziņu un vēl labāk izmantot savas iespējas.
 • Par to, kā viegli un pašapzinīgi veidot attiecības ar līdzcilvēkiem.
 • Par to, kāpēc saskatīt ikdienā labo ir izdevīgāk, nekā kritizēt nepilnības.
 • Par to, kā izvirzīt tīkamus un sasniedzamus mērķus.
 • Par to, kā dzīvot viegli un sasniegt daudz.

Mērķi

 • Iemācīt cilvēkiem draudzīgas NLP metodes, pamatprincipus un konkrētas tehnikas, personības pilnveidošanas, komunikācijas un mērķu izvirzīšanas kontekstā.
 • Veidot priekšstatu un apgūt praktiskas iemaņas par zemapziņas neierobežoto iespēju izmantošanu harmoniskas dzīves veidošanā.
 • Radīt motivējošu vidi personīgās meistarības izkopšanai.

Jūs iegūsiet:

 • Izpratni par to, cik neierobežotas ir cilvēka iespējas un to, kā zināšanas par NLP var palīdzēt tās izmantot.
 • Labākas iemaņas saprast sevi un citus cilvēkus.
 • Jaunas motivācijas un pašmotivācijas stratēģijas.
 • Lielāku skaidrību par savas dzīves mērķiem, saskaņā ar savu būtību un vērtībām.
 • Iemācīsieties jaunus paņēmienus, kā viegli sasniegt savus mērķus.
 • Prasmi zaudējumus pārvērst ieguvumos.
 • Pilnveidosies Jūsu prasme izraisīt uzticēšanos un veidot labas attiecības.
 • Jaunas zināšanas par vārda spēku un prasmi to izmantot.
 • Pilnveidosies Jūsu prasme argumentēt un vadīt sarunu pozitīvā virzienā.
 • Labākas iemaņas teikt iedvesmojošas runas un izraisīt cilvēkos pozitīvas emocijas.
 • Prasmi komunicēt ar citiem cilvēkiem viņu priekšstatu un vērtību sistēmā.
 • Pieaugs Jūsu pašapziņa un apmierinātība ar dzīvi.
 • Palielināsies Jūsu prasme dzīvot viegli.
 • Iespēju mācību laikā būt motivējošā vidē ar pozitīviem, līdzīgi domājošiem cilvēkiem.
 • …un vēl daudz ko citu!

Lai to iegūtu, Jums būs daudz jāmācās, jāvingrinās un jāstrādā ar sevi, bet kad būsiet mācības beidzis, Jūs pratīsiet pats vēl veiksmīgāk veidot un virzīt savu dzīvi. Jūs jutīsieties pārliecināts, veiksmīgs, un mīlēts, ja vien patiesi to vēlēsieties. Jums nebūs vajadzīgi gudri padomdevēji, Jūs pats mācēsiet rast pareizās atbildes sevī.

Dalībnieki

Ikviens, kam ir patiesa interese par praktisko psiholoģiju un iespējām pilnveidot savu personību. Cilvēki, kuriem ir vēlme praktiski apgūt mūsdienīgas metodes savu spēju pilnīgākai izmantošanai. Dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība.

Šajos kursos mācās dažādu profesiju un vecuma cilvēki (uzņēmēji, vadītāji, studenti, pedagogi, pašnodarbinātie, projektu vadītāji, pārdošanas speciālisti, klientu menedžeri, u.c.), visi, kas vēlas iemācīties vēl labāk izprast sevi, veidot vēl veiksmīgākas attiecības ar citiem cilvēkiem un iemācīties sasniedzamu mērķu tehnoloģijas.

Tiem, kam jau ir zināšanas komunikācijas un mērķu mācības jomā, šī programma piedāvā vēl dziļāku izpratni un praktisko pieredzi un palīdzēs atklāt jaunas iespējas.

Šajās tiešsaistes mācībās var piedalīties, ja tehniski iespējams nodrošināt ieslēgtu kameru un mikrofonu.

Kā pieslēgties tiešsaistes nodarbībām?

Nodarbības notiek platformā ZOOM. Kā uzstādīt ZOOM?

Lai pieslēgtos nodarbībai, nosūtīsim Jums precīzu instrukciju un pieslēgšanās saiti, uz e-pastu, kas būs norādīts pieteikumā.

Kontakttālrunis – 29298246.

Samaksa

200 eiro mēnesī (4 nodarbības).
Kopā veicami 4 maksājumi.
Maksājot par visu kursu uzreiz – atlaide 10%.
Cenā ietilpst dalība treniņodarbībās, darba materiāli.

Dāvanā – grāmata “NLP – mācība par personīgo meistarību. Soli pa solim.”

Tiem, kam jau ir Personības pilnveidošanas centā izdots NLP praktiķa sertifikāts, atkārtoti mācoties – 50% atlaide.

Reģistrācijas un samaksas noteikumi
Mūsu rekvizīti

Dāvanu kartes

Programma

72 akadēmiskās stundas

 • NLP – mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām.
 • NLP vēsture un attīstības tendences.
 • Dzīves līdzsvara princips.
 • Pozitīvas pasaules uztveres pamatprincipi.
 • Motivācijas metaprogramma “Bēgšana no – Virzība uz…”
 • Refreimings – prasme elastīgi mainīt attieksmi.
 • Kritikas veidi. Kā uztvert kritiku.
 • Prasme izteikt cieņas pilnu vērtējumu.
 • Komforta zona. Iespējas un ierobežojumi.
 • Sasniedzamu mērķu izvirzīšanas likumi.
 • Mērķu realizēšanai nepieciešamie resursi.
 • Iekšējie resursi. Ārējie resursi.
 • Ekoloģija – rūpes par draudzīgām izmaiņām.
 • Dekarta koordinātas – iespēja pārbaudīt mērķa lietderību.
 • Veiksmīgu cilvēku stratēģija krīzes situācijā.
 • Karpmana trijstūris.
 • Lēmumu pieņemšanas metaprogramma „Iekšējā reference – Ārējā reference”.
 • Kalibrēšana – prasme vērot un pamanīt atšķirības cilvēka uzvedībā.
 • Ķermeņa valoda – galvenā informācija par cilvēku.
 • Prasme izraisīt uzticēšanos.
 • Prasme pielāgoties sarunu biedram.
 • Verbālā un neverbālā pielāgošanās.
 • Raports. Vadīšana.
 • Kongruence – prasme būt dabiskam un brīvam jebkurā situācijā.
 • Cilvēku pasaules uztveres īpatnības (vizuāļi, audiāļi, kinestētiķi, digitāļi).
 • Metaprogramma “VAKD”.
 • T.O.T.E. modelis.
 • Loģiskie apziņas līmeņi.
 • Vērtības un uzskati.
 • Loģisko apziņas līmeņu atspoguļojums valodā.
 • Metamodelis – prasme uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
 • Metamodelis – nodzēšana, vispārinājums un izkropļojums.
 • S.C.O.R.E. modelis.
 • Prasme apkopot informāciju un dot padomus, izmantojot S.C.O.R.E. modeli.
 • Paterni – stereotipi, kuros mēs dzīvojam.
 • Paternu pārveidošanas mehānismi.
 • Jauno izmaiņu pielāgošana nākotnei.
 • Tehnika „Jaunas uzvedības ģenerators”.
 • NLP pamatpieņēmumi.

Programmā ir apkopotas kursu “NLP praktiķis” 1. un 2. daļas tēmas.

Pēc šīs programmas apgūšanas un sekmīga pārbaudes darba nokārtošanas būs iespēja turpināt mācības kursu “NLP praktiķis” 3. un 4. daļā un iegūt NLP praktiķa sertifikātu.

Pasniedzēja

Sertificēta NLP, koučinga, biznesa un eriksona hipnozes trenere, praktizējošs koučs, Personības pilnveidošanas centra valdes priekšsēdētāja. NLP treniņseminārus vada kopš 2002. gada.

Dalies ar šo informāciju

Pievienojies mūsu Facebook lapai