PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Lielas lietas nekad nav paveiktas bez entuziasma. Ralfs Valdo Emersons

Sākums » Info » Reģistrācijas un samaksas noteikumi

Reģistrācijas un samaksas noteikumi

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, rūpējoties par mūsu pakalpojumu kvalitāti, ieviešam jaunu kursu dalībnieku reģistrācijas standartu, kas ir īpaši izdevīgs cilvēkiem, kas atbildīgi plāno savu laiku un kuriem ir patiesa vēlme mācīties.

Vēršam uzmanību, ka vairumam kursu un semināru paredzēta Agrā pieteikšanās, kas paredz ievērojami izdevīgākus samaksas noteikumus. Par šo iespēju varat uzzināt mūsu mājaslapas kalendārā pie konkrētā kursu apraksta.

Reģistrācija

 1. Pieteikšanās uz kursiem un semināriem notiek:
  • interneta mājas lapā www.nlpcentrs.lv,
  • pa telefonu 28336927 (darba dienās no 9.30 līdz 18.30),
  • pa e-pastu info@nlpcentrs.lv
 2. Ja ir nepieciešams rēķins juridiskai personai, lūdzam to norādīt pieteikšanās brīdī. 
 3. Savu piedalīšanos seminārā dalībnieks apstiprina samaksājot dalības maksu, vai daļēju iemaksu – reģistrācijas maksu 50 EUR (šī summa ir iekļauta kursu cenā). Reģistrācijas maksa sedz semināra sagatavošanas un administrēšanas izdevumus.
 4. Pieteikums dalībai kursos ir spēkā no brīža, kad SIA „Personības pilnveidošanas centrs” ir saņēmis dalībnieka dalības maksu vai reģistrācijas maksu, pretējā gadījumā reģistrēšanās nav spēkā un vieta grupā netiek rezervēta.
 5. SIA „Personības pilnveidošanas centrs” informē semināra dalībnieku par reģistrācijas apstiprināšanu.
 6. Mēs vēlamies, lai Personības pilnveidošanas centrā Jūs saņemtu augstas kvalitātes treniņnodarbības, tāpēc dalībnieku skaits grupās ir ierobežots. Ja grupa ir nokomplektēta, dalība kursos var tikt atteikta.
 7. Veiktā reģistrācijas maksa 50 EUR tiek iekļauta cenā par mācību kursu. Atlikusī maksājuma summa tiek veikta atbilstoši izvēlētā mācību kursa samaksas noteikumiem, ar kuriem Jūs varat iepazīties kursu kalendārā pie konkrētā semināra apraksta. Ja rodas papildus jautājumi, lūdzu zvaniet uz mūsu biroju pa tālr. 28336927.
 8. Samaksājot dalības maksu vai reģistrācijas maksājumu, Jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Reģistrācijas un samaksas noteikumiem.
   

Atteikšanās no dalības un reģistrācijas maksas atgriešana

Tā kā vietu skaits grupās ir ierobežots, mēs rēķināmies ar katru dalībnieku, atteikums nozīmē brīvu vietu grupā, ko iespējams vēlas izmantot kāds cits cilvēks. Tāpēc mēs lūdzam atbildīgi izvērtēt sava atteikuma nepieciešamību un ziņot mums par šādu lēmumu pēc iespējas ātrāk, kā arī pieņemt zināšanai sekojošus noteikumus:

 1. Ja atteikums dalībai kursos ir saņemts vairāk kā 3 nedēļas pirms mācību sākuma, tiek ieturēta pieteikuma administrēšanas maksa 20 EUR apmērā un 30 EUR no reģistrācijas maksas tiek atgriezti.
 2. Ja atteikums dalībai kursos ir saņemts laika posmā no 3 līdz 1 nedēļai pirms mācību sākuma, tiek ieturēta pieteikuma administrēšanas maksa 30 EUR apmērā un 20 EUR no reģistrācijas maksas tiek atgriezti.
 3. Ja atteikums dalībai kursos ir saņemts 1 nedēļu (vai mazāk) pirms mācību sākuma, tiek ieturēta pieteikuma administrēšanas maksa 50 EUR apmērā un reģistrācijas maksa netiek atgriezta.
 4. Reģistrētam dalībniekam ir iespēja vienu reizi mainīt dalību uz citu mācību kursu, ja par to paziņo vismaz 2 nedēļas pirms kursu sākuma un izvēlētā jaunā kursa sākums ir tuvāko 6 mēnešu laikā. Šajā gadījumā reģistrācijas maksa tiek pārcelta uz šo izvēlēto mācību kursu.
 5. Visa reģistrācijas maksa tiek atgriezta gadījumā, ja seminārs vai kursi tiek atcelti. 
   

Samaksas noteikumi

 1. Cena par kursiem un semināriem tiek norādīta eiro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
 2. Samaksa par kursiem un semināriem veicama kā priekšapmaksa pilnā apmērā. Ilgstošajiem (vairāku mēnešu) kursiem maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos, ja tas ir norādīts konkrētā kursa aprakstā.
 3. Par kavētajām nodarbībām nauda netiek atgriezta vai atskaitīta no mācību maksas. Nokavētās nodarbības, saskaņojot ar pasniedzēju, var apmeklēt citā mācību grupā bez papildus maksas.
 4. SIA „Personības pilnveidošanas centrs” patur sev tiesības izsludināt cenu pazemināšanas akcijas vai atlaides pēc saviem ieskatiem.
 5. Samaksa par kursiem un semināriem ir veicama ar bankas pārskaitījumu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, mācību kursu nosaukumu.
 6. Bankas rekvizīti:
  SIA „Personības pilnveidošanas centrs”
  Reģ. nr. 42103033065
  PVN Reģ. nr. LV 42103033065
  Matīsa iela 103a, Rīga, LV-1009
  Banka „AS DNB banka”
  Kods: RIKO LV 2X,
  Konts: LV77RIKO0002013024296