Neirolingvistiskā programmēšana (NLP) ir mācība par cilvēka personīgo meistarību, kas dod mums iespēju soli pa solim pārvaldīt savu smadzeņu darbību un emocionālos stāvokļus, izvirzīt sasniedzamus mērķus, veidot labas un efektīvas attiecības ar sevi pašu un citiem cilvēkiem.

NLP ļauj arī izpētīt un pārņemt citu cilvēku veiksmīgu pieredzi jebkurā dzīves jomā. NLP – tā ir panākumu psiholoģija mūsdienīgiem cilvēkiem.

NLP var apgūt ikviens, kas interesējas par sevis pilnveidošanu. Lai to darītu, nav nepieciešamas akadēmiskas zināšanas psiholoģijā. NLP kursos visā pasaulē mācās dažādu vecumu un profesiju cilvēki, kuri vēlas iemācīties labāk izprast sevi un citus; cilvēki, kuriem ir svarīgi rast risinājumus ikdienas situācijās; kuri vēlas iemācīties izvirzīt mērķus un sasniegt tos viegli. Ikviens, kuram ir apņēmība mainīt savu dzīvi un pilnveidot sevi.

NLP – panākumu psiholoģija, mācība par personīgo meistarību!

Kopš NLP pirmsākumiem vienmēr ir bijis aktuāls jautājums par NLP mācību kvalitāti. Laika gaitā ir izveidojusies NLP apmācības trīspakāpju sistēma:

NLP praktiķis – NLP meistars – NLP treneris.

20 darba gados Personības pilnveidošanas centrā esam uzkrājuši lielisku pieredzi, organizējot visu līmeņu NLP mācības. Arī pašlaik interesentiem piedāvājam iespēju neirolingvistisko programmēšanu apgūt pieredzes bagātu NLP treneru Indras Melbārdes un Artūra Zeltiņa vadībā, no NLP ābeces līdz NLP trenera līmenim.