PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Lielas lietas nekad nav paveiktas bez entuziasma. Ralfs Valdo Emersons