PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Uzvarētāji nekad nepamet nepadarītu, tie, kuri pamet nepadarītu nekad neuzvar. Vincs Lombardi