PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Ja tu sevi neredzi kā uzvarētāju, tad tu nevari kļūt par uzvarētāju. Zigs Ziglars