5 iemesli, kāpēc NLP būtu jāmāca skolās - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ja tici kādai lietai, tici tai līdz galam, nešaubīgi un neapstrīdami. Volts Disnejs

5 iemesli, kāpēc NLP būtu jāmāca skolās

11.08.2016 Indra Melbārde

NLP ir mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām un tai būtu ierādāma galvenā vieta skolu mācību programmās. Mana pārliecība – ķīmijas formulas, dzejnieku dzimšanas gadi, sinusi un cosinusi ir sekundāra vajadzība jaunam cilvēkam. Primāra vajadzība - dzīves saprašana, mācība par sevi pašu, mijiedarbība ar apkārtējo pasauli utt.

Puse no manas darba dzīves aizvadīta skolā, otra puse – Personības pilnveidošanas centrā, kā NLP trenerei, kas pieaugušajiem māca neirolingvistisko programmēšanu.

Kad man jautā, kas tad ir tie cilvēki, kam būtu noderīgi apgūt neirolingviostisko programmēšanu, vai tas nav bīstami un  kurā dzīves posmā to vislabāk sākt mācīties utt.,  es parasti atbildu – NLP vislabāk apgūt jau bērnudārza vecumā. Mana doma – NLP praktiķa kursam ir jābūt obligātam mācību priekšmetam bērnudārzu audzinātāju, visu pedagogu studiju progammās. Ne tikai kā teorētiskam, bet praktiskam mācību priekšmetam.

NLP ir mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām un tai būtu ierādāma galvenā vieta skolu mācību programmās. Mana pārliecība – ķīmijas formulas, dzejnieku dzimšanas gadi, sinusi un cosinusi ir sekundāra vajadzība jaunam cilvēkam. Primāra vajadzība  - dzīves saprašana, mācība par sevi pašu, mijiedarbība ar apkārtējo pasauli utt.

Kādi tad būt galvenie ieguvumi, ja NLP mācītu jau no 1. klases?

 1. Jau bērnībā skolēniem veidotos izpratne par pozitīvas pasaules uztveres priekšrocībām. 7/8 gadu vecumā ir daudz vieglāk izkopt un attīstīt stratēģiju “Virzība uz…” Prast primāri saskatīt pozitīvu rezultātu dažādās dzīves situācijās ir raksturīga vairumam veiksmīgu cilvēku.
   
 2. NLP māca apzināties savas patiesās vērtības un saskaņā ar tām izvirzīt dzīves mērķus. Sevis un sava dzīves ceļa apzināšanās jau bērnībā vairo pašapziņu un rada drošības sajūtu.
   
 3. Apgūstot dažādas NLP tehnikas un vingrinājumus, jaunieši iemācītos stratēģijas, kas ļautu izprast un pārvaldīt savu emociju pasauli,  apzināti vairot prieku un apmierinātību. Svarīga ir arī prasme pieņemt un pārvaldīt savas negatīvās emocijas.
   
 4. Vingrinoties pieņemt dažādus cilvēkus un izprast viņu rīcību, ievērojami uzlabotos prasme komunicēt ar citiem cilvēkiem.
   
 5. Apgūstot veiksmīgu cilvēku dzīves paradumus, ikviens var vairot savus panākumus un laimes sajūtu, un apziņu “es esmu savas dzīves saimnieks, es uzņemos atbildību par savu dzīvi”, vienlaikus ievērojot pietāti pret citu cilvēku vajadzībām.
   

Nedomāju, ka stundu sarakstā 1. klasē būtu jābūt mācību priekšmetam NLP :) Šīs zināšanas pamatskolā noderīgi apgūt integrēti, kopā ar citiem priekšmetiem. Bet kāpēc gan 8. – 9. klasē nevarētu būt tādi priekšmeti kā “Dzīves mācība”, “Komunikācijas meistarība”, “Mērķu meistarklase”, “Prasme pārvaldīt emocijas”?  Esmu pārliecināta, ka vidusskolnieki labprāt apmeklētu NLP stundas, ko pasniedz ar dzīvi apmierināti, laimīgi pedagogi, kas paši apguvuši veiksmīgas dzīvošanas iemaņas :)

Citi raksti

 • 5 iemesli, kāpēc NLP būtu jāmāca skolās

  NLP ir mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām un tai būtu ierādāma galvenā vieta skolu mācību programmās. Mana pārliecība – ķīmijas formulas, dzejnieku dzimšanas gadi, sinusi un cosinusi ir sekundāra vajadzība jaunam cilvēkam. Primāra vajadzība - dzīves saprašana, mācība par sevi pašu, mijiedarbība ar apkārtējo pasauli utt.

 • Meditācija prāta un sirds mieram

  Cik gan nav dzirdēts, ka neprasme sadzīvot ar stresu un ļaušanās negatīvām emocijām laika gaitā noved pie dažādām slimībām. Savaldīt nevajadzīgas uzmācīgas domas un vairot iekšējo mieru ir iespējams apgūstot meditāciju.

Mūsu klienti