Līderis - cilvēks, kurš apzinās savas un citu vērtības - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Tumšie mākoņi pārvēršas debess puķēs, kad tos noskūpsta gaisma. Rabindranats Tagore

Līderis - cilvēks, kurš apzinās savas un citu vērtības

13.09.2006 Indra Melbārde

Publicēts:
Žurnāls "Mistērija", 2006. gada septembris

Līderis. Harizmātiska personība. Kādas ir jūsu pirmās asociācijas, dzirdot šos vārdus? Jums ienāca prāta izcilas personības, kas ietekmējušas cilvēces  likteni? Iedomājāties tuvojošās saeimas vēlēšanas un partiju līderus? Bet varbūt atcerējāties bērnību un to, kurš sētas barā bija barvedis? Varbūt ienāca prātā pasaules finansu līderi? Arī tas, kurš nosaka toni ģimenē ir līderis.
     Katram savs priekšstats par to, kas ir līderis. Neirolingvistiskā programmēšana (NLP) māca, ka katram cilvēkam ir sava pieredze, savi priekšstati par dažādām lietām, notikumiem, cilvēkiem. Katram sava taisnība. NLP ir mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām. Mācība, kuras viens no pamatpieņēmumiem ir – „Ja kaut kas ir iespējams šajā pasaulē – tas ir iespējams arī man”. Viens no pašreizējiem NLP līderiem pasaulē Roberts Dilts (ASV) veicis plašus pētījumus, lai atklātu un citiem cilvēkiem iemācītu kopsakarības, kas raksturīgas  līderiem – veiksmīgiem cilvēkiem, kam citi labprāt seko. R. Dilts izveidojis NLP Universitāti, lai „veidotu tādu pasauli, kurai cilvēki gribētu piederēt”. Robertam Diltsam ir sapnis par jauna veida pasauli, par jauna veida attiecībām starp cilvēkiem. Viņš uzskata, ka līderisma iemaņas nepieciešamas ikvienam cilvēkam lai pasauli darītu labāku. Tā ir jauna izpratne par līderi – cilvēku, kas pulcē ap sevi pozitīvi domājošus cilvēkus, kas vēlas izmainīt pasauli un ir pārliecināti par pozitīva pasaules redzējuma efektivitāti. Mācoties Roberta Diltsa  nodarbībās, mani fascinēja viņa īpašais skatījums uz līderi kā cilvēku, kurš prot atrast kompromisus, aizraut un vienot cilvēkus balstoties uz augstiem ideāliem un pamatvērtībām..
     Patiess līderis – tas nav spēks, bet gan saskaņa ar sevi, cilvēcība, prasme vadīt un paredzēt nākotni – tas viss kopā ņemot. Līderis ietver sevī prasmi vadīt attiecības, veidot veiksmīgu komunikāciju, lai efektīvi sasniegtu mērķi, apzināties savu misiju, vadīt sadarbību komandā, būt aizraujošam paraugam, kam citi vēlas sekot un līdzināties

     Īpaša vieta jautājumā par līderi ierādāma vērtībām. Veiksmīgs līderis prot saskaņot un realizēt savas un citu cilvēku vērtības. Katram ir kāda vissvarīgākā vērtība – kaut kas, ko mēs savā dzīvē gribam iegūt visvairāk – brīvība, mīlestība, harmonija, labklājība. Paradoksāli, bet ļoti daudzi cilvēki nevar konkrēti pateikt kādas ir viņu vērtības. Līdera iezīme – viņš precīzi zina savas vērtības, mērķtiecīgi tās realizē un palīdz citiem apzināties un realizēt savas vērtības. Vai jūs apzināties savas vērtības?

Vingrinājums
No piedāvāta vērtību saraksta izvēlieties 10 savas pamatvērtības, vai arī savā sarakstā iekļaujiet citas vērtības, kuras šeit nav minētas.

 

Izaugsme Mērķtiecība Harmonija Kārtība
Darbs Pateicība Zināšanas Veiksme
Ticība Patiesība Panākumi Prieks
Labklājība Komforts Pašcieņa Humors
Pienākums Uzticība Ģimene Gudrība
Attīstība Prestižs Miers Skaistums
Godīgums Profesionālisms Taisnība Garīgums
Veselība Mīlestība Stabilitāte Jaunrade
Drošība Vienlīdzība Brīvība Pieklājība
Sadarbība Daudzpusība Laime Pašapziņa
Cieņa Entuziasms Entuziasms  
Brīvība Pārliecība Brīvība   

 

Uzrakstiet šīs vērtības uz desmit papīra lapām un izkārtojiet tās savā priekšā nozīmīguma secībā.
Pajautājiet sev –

  • Kāpēc man ir svarīga šī vērtība?
  • Ko man tā dod?
  • Kopš kura laika es apzinos šo vērtību?
  • Kā es zinu, ka šī vērtība ir piepildīta?
  • Kā mainīsies mana dzīve, ja es pilnībā īstenošu šo vērtību?
  • Kas notiktu, ja šī vērtība nekad nebūtu pieejama?


Veltiet šim vingrinājumam pietiekoši daudz laika! Gūstiet gandarījumu un prieku no ceļojuma savu vērtību pasaulē! Vērtībām piemīt milzīgs emocionāls spēks.

     Vērtību noskaidrošana ir svarīga gan personīgajā dzīvē, gan darba kontekstā. Vēl nozīmīgāk par vērtību apzināšanos ir prasme noteikt kādi ir vērtību kritēriji – kā jūs zināsiet, kad vērtība ir īstenota, ko jūs redzēsiet, dzirdēsiet un jutīsiet, kad būs īstenota, piemēram, vērtība „brīvība”. Vērtību konkretizēšana ir lielisks stimuls mūsu zemapziņai, lai tās tiktu veiksmīgi īstenotas. Vislabāk šo analīzi veikt rakstiski. Lietderīgi ir iekārtot savu vērtību un mērķu grāmatu, ierakstus datējot. Tas ļauj pēc laika apzināties, kādas vērtības un mērķi ir īstenoti, kā arī ļauj saskatīt kuras vērtības dzīves laikā mainās un kuras paliek nemainīgas.
     Līderim darba kolektīvā ir būtiski zināt savu padoto pamatvērtības, ģimenes līderis veiksmīgi saliedēs savu saimi, ja zinās visu ģimenes locekļu vērtības un pratīs tās saskaņot, pielāgoties tām. Visdrošākais ceļš kā saliedēt kolektīvu, veidojot vienotu komandu, ir saskaņot viņu pamatvērtības, veidot kolektīvu no cilvēkiem ar līdzīgām vērtībām. Visdrošākais veids, kā radīt konfliktu starp cilvēkiem ir pretnostatīt viņu vērtības. Kļūdās tie, kas cenšas rūpēties tikai par savām vērtībām, citu cilvēku pamatvērtības atstājot otrajā plānā. Tas nenozīmē, ka līderis atsakās no savām vērtībām, viņš vienkārši prot pielāgoties un izprot citu cilvēku prioritātes, atbalsta tās un palīdz īstenot.
     Kā uzzināt citu cilvēku vērtības? Var, protams, pajautāt. Visnoderīgāk ir attīstīt sevi prasmi vērīgi ieklausīties cilvēkos un sadzirdēt atslēgas vārdus. Vienlaikus jāatceras, ka sapratne par vērtības būtību katram var būt savādāka. Piemēram, kādam „harmonija”’ var nozīmēt mierīgu vakaru ģimenes lokā pie kamīna, bet kādam citam – trakulīgu nobraucienu pa kalnu upi, esot pilnīgā harmonijā ar dabu. Patiess līderis pratīs veidot tiltu starp dažādām vērtību izpratnēm, akcentējot kopīgo, nevis atšķirīgo. Izceļt kopīgo, veiksmīgi var būvēt tiltu tarp atšķirīgām vērtībām un pasaules uzskatiem. Līderis apzinās cilvēku vērtību visspēcīgo nozīmi un prot vērtības izmantot kā efektīvu motivētāju.
     Roberts Dilts, pētot izcilu cilvēku stratēģijas, daudz iedziļinājās ģeniālā multiplikatora Volta Disneja prasmē saliedēt komandu un radīt šedevrus kinoekrāniem. Volts Disnejs ir leģenda, sava laika līderis kinomatogrāfā, kura nozīme nav mazinājusies arī mūsdienās. Viņam bija ideāli, kurus simbolizē vērtības: optimisms, iztēle, jaunrade, prieks, labestība. Volta Disneja mērķis vienmēr bija virzība uz labo, pozitīvo. Viņa sapnis bija sabiedrība, kurā katrs tās loceklis būtu laimīgs. „Ja cilvēks spēj par ko sapņot, viņš spēj to arī panākt” – šo izcilā multiplikatora domu gribu attiecināt arī uz savu un citu cilvēku vērtību realizēšanu.
Volts Disnejs savdabīgo procesu, kurā vērtības un sapņi tika pārvērsti īstenībā sauca par imadženeriju.
Imadženerija – instruments, lai palīdzētu cilvēkam sasniegt mērķus, īstenot savas vērtības, izmantojot dažādas kognitīvās spējas.

Imadženerija ietver sevī it kā 3 dažādus tēlus – sapņotāju, reālistu un kritiķi, ar kuru palīdzību sasniegt panākumus savā dzīves līdera spēlē un savu mērķu un vērtību īstenošanā.

Sapņotājs
     Sapņotājs ir orientēts uz nākotni. Tā ir lielformāta domāšana, lai radītu jaunas alternatīvas un izvēles iespējas. Sapņotāja galvenā uzmanība ir vērsta, lai paplašinātu ideju vai plānu. V. Disnejs uzskatīja, ka sapņotāja funkcija ir savā iztēle skaidri redzēt, kā izvietot katru detaļu par ko mēs domājam projekta vai mērķa ietvaros. Sapņotāja uzdevums ir arī mērķa formulēšana un gala mērķa noteikšana. Sapņotājs var arī plānot vēlamo stāvokli, kāds būs, kad mērķis būs sasniegts.
Sapņotājs visvairāk izmanto vizuālos tēlus. Tas ļauj vienlaicīgi iztēloties situāciju kopumā. Sapņotājam raksturīgi ir tas, ka viņš viegli var iztēloties jaunas oriģinālas situācijas nākotnē. Lai domātu kā sapņotājs, vēlams pacelt galvu un acis, ieņemt ērtu pozu, simetrisku un atslābinātu.

Reālists
     Reālista uzdevums ir, pārvērstu sapni reālā plānā vai gala  produktā. Esot Reālista lomā mēs darboties „kā būtu, ja būtu…” formātā. Ar domu, lai sapnis būtu īstenojams. Uzmanība tiek fokusēta uz konkrētiem soļiem un darbībām, lai sasniegtu mērķi. Uzmanības fokuss – kā sasniegt mērķi. Reālista domāšana galvenokārt ir vērsta uz darbībām nākotnē. Reālists uzmanību fokusē uz procedūrām un reālām darbībām, kas jāveic, lai plānu īstenotu. Reālists balstās uz sajūtām. Tas palīdz viņam sajust mērķa reālu īstenošanu un iztēloties reālus tā īstenošanas ceļus. Reālists ir „šodienas” cilvēks, kas augstu vērtē mērķa sasniegšanas procesu un lieliski izjūt patieso situāciju.
Lai domātu kā reālists, vēlams apsēsties, viegli noliecoties uz priekšu, un ļaut acīm skatīties tieši priekšā. Pozai ir jābūt simetriskai.

Kritiķis
     Kritiķa loma radošajā procesā ir tad, kad savu darbu veicis ir Sapņotājs un Reālists.
Kritiķa uzdevums – novērtēt projektu, ieraudzīt iespējamās problēmas un vājās vietas. Lai būtu efektīvs Kritiķis, ir svarīgi ieņemt to cilvēku pozīciju, kas varētu ietekmēt projektu tā īstenošanas laikā, gan pozitīvā, gan negatīvā jomā. Kritiķis paredz viņu reakciju un vajadzības. Galvenais Kritiķa uzdevums – potenciālo grūtību un šķēršļu atrašana pirms plāns iesākts realizēt. Kritiķis palīdz izvairīties no problēmām, ir loģiski domājošs. Viņš uzdod visdažādākos jautājumus, par grūtībām un iespējamiem šķēršļiem. Kritiķis izmanto iekšējo dialogu pagātnes pieredzi un analizē iepriekšējās kļūdas. Lai domātu kā kritiķis, vajag viegli noliekties uz priekšu, acis un galva noliekta uz leju, ar roku var pieskarties zodam vai galvai.

Efektīvs līderis sevī integrē visas trīs šīs lomas. Sapņotājs vajadzīgs, lai izvirzītu mērķus un radītu jaunas idejas. Reālists vajadzīgs lai kā līdzeklis lai pārvērstu idejas konkrētos risinājumos. Kritiķis vajadzīgs kā filtrs, lai pilnveidotu idejas un izvairītos no iespējamām problēmām.
Roberts Dilts Volta Disneja prasmi ģeniāli realizēt savas vērtības un sapņus apkopojis NLP tehnikā „Volta Disneja daiļrades stratēģija”. Ar šo tehniku ikviens var iepazīties interneta mājaslapā http://www.nlpcentrs.lv/index.php?det=tehnikas&id=18 un pārliecināties, ka dodot brīvību līderim - sapņotājam, kas mīt ikvienā cilvēkā, iespējams īstenot vispārdrošākos sapņus un pamatvērtības.

<< atpakaļ

Mūsu klienti