„NLP meistars” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Mēs nespējam darīt lielas lietas, vienīgi mazas lietas ar lielu mīlestību. Māte Terēze

„NLP meistars”

Šī programma ir ieplānota mūsu kalendārā. Pieteikšanās un papildus informācija, atverot saiti:
„NLP meistars” - no 21. septembra

Starptautiskās kouču un treneru asociācijas ICTA (International Coach and Trainer Association) akreditēta programma.

Dalībnieki
Personīgās meistarības pilnveidošanas kurss tiem NLP zinātājiem, kuri apgūstot NLP pamatiemaņas, izbaudījuši lieliskas pārmaiņas un sasniegumus savā dzīvē, vēlas savu pašizaugsmes un NLP apgūšanas ceļu turpināt.
Šajos kursos bez papildus pārbaudījumiem tiks uzņemti klausītāji, kuri ir Personības pilnveidošanas centrā sertificēti NLP praktiķi. Citi interesenti ar priekšzināšanām NLP (sertificēti NLP praktiķi) tiks uzņemti pēc individuālas sarunas ar pasniedzēju un NLP pamatiemaņu pārbaudes.

Kursu mērķi

 • Veicināt pašpietiekamas, radošas un harmoniskas personības veidošanos.
 • Popularizēt NLP kā efektīvu un cilvēkam draudzīgu mūsdienīgu praktiskās psiholoģijas virzienu, kas balstās uz sistēmisku un radošu pieeju cilvēka pieredzei.
 • Iepazīstināt ar koučinga pamatprincipiem un NLP metožu izmantošanu koučingā.

NLP meistaru kursos Tu iegūsi:

 • Iespēju profesionālā vidē turpināt darbu personīgās meistarības elementu attīstīšanā sevī.
 • Attīstīt un noslīpēt līdz pilnībai tās dzīves kvalitātes, kuras sāki pilnveidot NLP praktiķu kursos.
 • Padziļinātu izpratni par savu vērtību hierarhiju un to īstenošanas ceļiem.
 • Apgūsi efektīvas mērķu un savas misijas realizēšanas tehnikas un iegūsi skaidrību par saviem dzīves mērķiem.
 • Prasmi veikt koučinga sesiju, izmantojot savas NLP zināšanas.
 • Apgūsi koučinga pamatiemaņas un cilvēku vadību koučinga stilā.
 • Palielināsi savu vadītāja un līdera potenciālu.
 • Apgūsi savu un citu cilvēku sasniegumu modelēšanas pamatprincipus.
 • Efektīvus paņēmienus savu uzskatu korekcijai un pilnveidošanai.
 • Prasmi neapzinātās kompetences līmenī ikdienas dzīvē izmantot zināšanas par metaprogrammām.
 • Attīstīsi elastību darbā ar saviem emocionālajiem stāvokļiem.

Pasniedzēji
Indra Melbārde, M.A. NLP, NLP trenere,
Artūrs Zeltiņš, M.A. NLP, NLP treneris.

Pieaugušo interešu izglītības programma
„NEIROLINGVISTISKĀS PROGRAMMĒŠANAS
MEISTARA KURSS”

220 akadēmiskās stundas.
Programma pilnveidota 2017. gadā.
Programmas tēmu secība var būt mainīta.

Dalībnieki.
Sertificēti NLP praktiķi.

I daļa
Mērķi un personīgās meistarības pamatprincipi. Motivācija.

 • Tests par NLP pamatzināšanām.
 • NLP meistaru kursa standarti.
 • Personīgās meistarības pamatprincipi.
 • Savas misijas un vīzijas apzināšanās.
 • Aktīvā fantazēšana „Aizej tur, nezin kur; atnes to, nezin ko”.
 • Bagāts konteksts.
 • Tehnika „Daudzpusīgs mērķa apraksts”.
 • Tehnika „Personības kodola noteikšana”.
 • Tehnika „Spēka zona”.
 • Motivācijas pamatprincipi.

II daļa
Koučings ar NLP.

 • Koučinga veidi. Koučinga process.
 • Pamatprincipi darbā ar klientu.
 • Kouča darba organizācija.
 • Kouča pamatkompetences.
 • Koučinga sesijas struktūra.
 • “Koučinga rats”.
 • Efektīvu jautājumu uzdošana.
 • NLP instrumentu izmantošana koučingā.
 • Koučinga prasmju izmantošana ikdienā.
 • Paškoučings ar NLP.
 • Tehnika “Personības balansēšana”.
 • Tehnika “Meta spogulis”.

III daļa
Veiksmīgu personību modelēšana – NLP pamatmetode.

 • Izcilība. Izcilības modelēšana.
 • Modelēšanas pamatprincipi un pielietojums.
 • Stratēģijas, to veidi un uzbūve.
 • T.O.T.E. modelis – stratēģiskās domāšanas pamatmodelis.
 • Evokācija. Evokācijas veidi.
 • Stratēģiju noteikšana.
 • Modelēšanas pamatsoļi pēc Grindera un Bendlera.
 • Modelēšanas metodes: II, III, un I pozīcijas modelēšana.
 • Modelēšanas veidi: tiešā un netiešā modelēšana.
 • Mācīšanās modelējot.
 • Stratēģijas pieraksts.
 • Mikro stratēģiju pieraksta pamatprincipi.
 • Paterni modelēšanā.
 • Valodas nozīme modelēšanā. Presupozīcijas.
 • Augstas kvalitātes modelēšanas jautājumi.
 • Personīgo un citu cilvēku stratēģiju modelēšana.
 • Personīgais modelēšanas projekts
 • Modelēšanas projekta prezentācija.
 • Individuāla konsultācija modelēšanā.

IV daļa
Metaprogrammu izmantošana ikdienā – komunikācijas meistarības pamats.

 • Kas ir metaprogrammas?
 • Motivācijas metaprogramma.
 • Lēmumu pieņemšanas metaprogramma.
 • Metaprogramma “Globālais – Detalizētais”.
 • Metaprogramma “Kopīgais – Atšķirīgais”.
 • Metaprogramma “Aktīvais – Pasīvais”.
 • Metaprogramma “Pats – Citi”.
 • Metaprogramma “Iespēja – Nepieciešamība”.
 • Metaprogramma "Plānotāji – Brīvie".
 • Metaprogramma “Primārā interese”, u.c.
 • Metaprogrammu profila noteikšana.
 • Prasme pielāgoties un vadīt, izmantojot MP.
 • Tehnika “Metaprogrammu lineārā skalēšana”.
 • 4. pozīcija – objektīvs vērtējums par sevi.
 • Tehnika “Savas kartes paplašināšana, izmantojot 4 pasaules uztveres pozīcijas”.
 • Metaprogrammu izmantošana ikdienas komunikācijā, biznesā un koučingā.

V daļa
Valodas maģija

 • Prasme uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
 • Kā veiksmīgi atbildēt uz jebkuru jautājumu.
 • Netiešā suģestēšana.
 • Miltona modelis.
 • Valodas fokusi – kā ietekmēt un mainīt cita cilvēka domas un uzskatus.
 • Efektīva argumentācija darbā ar iebildumiem.
 • Loģisko apziņas līmeņu apzināta izmantošana komunikācijā.

VI daļa
Prasme koriģēt un veidot savus uzskatus – veiksmīgas dzīves pamats.

 • Uzskatu veidi un uzbūve.
 • Uzskata sekundārais izdevīgums.
 • Uzskata maiņas ekoloģija.
 • Personīgās uzskatu programmas veidošana.
 • Tehnika „Veco uzskatu muzejs”.
 • Tehnika „Jauna uzskata iestrāde”.
 • Tehnika „Ierobežojošo uzskatu maiņa ar submodalitāšu palīdzību”.

VII daļa
Meistarības elementu integrācija, sertifikācija.

NLP meistaru sertifikācija:

 • Modelēšanas projekta publiska prezentācija.
 • NLP konsultanta darba analīze, sniedzot kvalitatīvu atgriezenisko saiti.
 • Metaprogrammu profila noteikšana nepazīstamiem cilvēkiem.
 • Klienta uzdevuma risināšana, izmantojot NLP un koučinga paņēmienus.
 • Ierobežojoša uzskata pārveidošana un manipulāciju neitralizēšana ar metamodeļa, refreiminga, valodas fokusu un citu valodas instrumentu palīdzību.

Integrācijas nodarbība notiek pēc sertifikācijas – septembrī.

Tas būs interesanti un aizraujoši, bet ne vienkārši!

Mūsu klienti