NLP meistardarbnīca. NLP UN BĒRNI - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Čempions vispirms uzvar, un tikai tad dodas arēnā. Pārējie, dodas arēnā un tad mēģina saprast, ko darīt. Džims Fanins

NLP meistardarbnīca. NLP UN BĒRNIMeistardarbnīca

Piesakies!

Kad?

27. februārī 18:00- 21:00

Par ko?

NLP meistardarbnīca ir par to, kā iepazīstot savu bērnu un sevi attiecībās ar bērnu, veidot prieka, sapratnes, viegluma pilnas attiecības ar bērniem. Ļoti bieži ikdienas steigā mēs neievērojam un nesaprotam  to, kas ir acu priekšā, blakus mūsu ikdienā. Tas attiecināms arī uz attiecībām ar bērniem – kad tuvākais, kas mums ir, bieži vien paliek nesaprasts, un mēs paši ļaujamies emocijām un mēdzam rīkoties un reaģēt neapzināti. Meistardarbnīcas ietvaros atcerēsimies :

 • par komunikācijas meistarības ābeci,
 • praktizēsim dažādu metaprogrammu uztveri, kā arī
 • pieskarsimies metavēstījumu tēmai, ar mērķi ieraudzīt un saprast bērnu, un vēlamo attiecību veidošanas ceļu.

NLP meistardarbnīca ir par to, kā maksimāli un efektīvi izmantot savā ikdienā NLP tehnikas, vingrinājumus, NLP pamatpieņēmumus. Iecere ir veidot drošu, kongruentu, radošu un attīstošu vidi, kurā vienu reizi mēnesī:

 • gūt jaunu pieredzi par NLP izmantošanu ikdienā no pieaicinātiem entuziasma un iedvesmas pilniem NLP praktiķiem (meistariem),
 • apmainīties ar savu dzīves pieredzi ar citiem, dalīties ar savu pozitīvo pieredzi,
 • praktizēt NLP, strādājot ar kādu savu dzīves situāciju un/vai mērķi,
 • turpināt pilnveidot sevi ceļā uz izcilību.

Mērķi

 • Bagātināt ikviena dalībnieka pieredzi viņa personības pilnveidošanas ceļā.
 • Pilnveidot dalībnieku prasmes, izmantojot NLP tehnikas.
 • Veidot drošu, patīkamu, kongruentu un attīstošu vidi ikviena personīgai izaugsmei.

Jūs iegūsiet

 • Jaunu pieredzi par NLP izmantošanu komunikācijā ar bērniem
 • Citu skatu punktu uz jau ierastām lietām.
 • Vērtīgi pavadītu vakaru domubiedru lokā.
 • Pozitīvas emocijas, jaunus kontaktus, vielu pārdomām.

Dalībnieki

NLP praktiķi, NLP meistari, NLP treneri. Aicināti piedalīties arī visi tie, kas pašlaik mācās NLP.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103 b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

Cena dalībniekiem, kuri ir mācījušies NLP - € 5.

***Dalības maksas interesentiem, kuri nav mācījušies NLP - € 10

Programmā

NLP meistardarbnīcas sākumā ar savu pieredzi dalīsies NLP meistare, Montessori pedagoģe, sākumskolas skolotāja ar vairāku gadu pieredzi, Kadrija Beirote. Kadrija savās ikdienas gaitās skolā efektīvi izmanto NLP zināšanas, lai veidotu mazo skolēnu dzīvi priecīgu, atklājumiem bagātu, lai atklātu talanta potenciālu un mudinātu pilnveidot bērna personību. Kadrija dalīsies ar savu pieredzi, vērtīgākajām atziņām un svarīgākajiem instrumentiem, kurus viņa izmanto ikdienās saskarsmē ar bērniem.

Jums būs iespēja izvērtēt savu rīcību un attieksmi situācijās no savas un arī citu pieredzes, iespēja ieraudzīt savas un sava bērna rīcības sekundāro izdevīgumu, izveidot jaunas uzvedības stratēģiju. Strādāsim ar reprezentatīvajām sistēmām (VAKD), mēģināsim atpazīt sava bērna virzītājspēku, praktizēsim uzdot jautājumus savam bērnam, lai ļautu viņam pašam pieņemt atbildīgu lēmumu, kā arī atpazīt  sūtītos metavēstījumus bērnā un sevī. Labākam rezultātam būtu noderīgi atkārtot šīs lietas.

Meistardarbnīcas ikvienam ir būs iespēja strādāt ar kādu savu dzīves situāciju, kuru vēlaties pilnveidot, vai mērķi, kuru vēlaties sasniegt. Iesakām par šo padomāt iepriekš.

Nobeigumā uzklausīsim kvalitatīvu vērtējumu, atgriezenisko saiti un ierosinājumus par meistardarbnīcas vēlamo saturu un formu.

Uz tikšanos!

Aicinām iesaistīties, atbalstīt - izteikt savu viedokli par to, ko tieši jums ir svarīgi atrisināt ikdienas komunikācijā ar bērnu, atbildot uz aptaujas jautājumiem: https://forms.gle/Xti5NGnp8FeeaakQ6 

 

NLP meistardarbnīcas vadītāji

NLP meistare Kadrija Beirote un NLP meistare Irina Koļesņikova.

   

Mūsu klienti