„Koučinga pieeja treniņseminārā” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ja tu domā, ka izglītība izmaksā dārgi, padomā, cik maksā izglītības trūkums. Pīters F. Drukers

„Koučinga pieeja treniņseminārā” Starptautiskā Biznesa treneru skola ICBT - 4. modulis

Kad?

19., 20., 21., 22. aprīlī,
plkst. 9.00 - 17.00.

Piesakoties un samaksājot līdz 18. martam - īpaša cena!

Piesakies!

Par ko?

Par to, kā trenerim pie savas kā eksperta pozīcijas pievienot kouča pozīciju un strādāt ar grupas dalībnieku domāšanu. Par to, kā improvizēt treniņseminārā, ar iespējām mācīt profesionāļus ārpus savas personīgās trenera kompetences. Par svarīgākajiem komandas koučinga instrumentiem: līdzsvara apli, S. Grīnberga koučinga vilni, dalībnieku vērtībām, metaprogrammām, savas lomas un misijas apzināšanos, piemērojot Roberta Diltsa piramīdu u.c.

Mācības notiek krievu valodā.

Mērķi
 

 • Slīpēt prasmi vadīt treniņsemināru no kouča pozīcijas, kas ļauj mācīt kompetentus dalībniekus, kas ir lielāki eksperti mācāmajā tēmā kā pats treneris un ļauj būt efektīvam neskaidrā situācijā.
 • Iepazīstināt ar paņēmieniem par grupas “MĒS” radīšanu jebkurā auditorijā ar jebkādu grūtības pakāpi, ļaujot grupā pieņemt vienotus lēmumus.
 • Apgūt komandu koučinga instrumentus, kas ļauj treniņseminārā  improvizēt ar biznesa mērķiem un dalībnieku motīviem.

Jūs iegūsiet
 

 • Izpratni par to, kas ir komandu koučings un tā priekšrocībām trenera darbā.
 • Iemācīsieties veidot savu treniņsemināru, izmantojot komandas koučinga pieeju.
 • Apgūsiet praksē izmantojamus komandu koučinga instrumentus.

Dalībnieki

Pārdošanas treneri, NLP treneri, koučinga treneri, profesionālo prasmju treneri.
Tie, kas jau ir dažāda profila treneri, tie, kas pašlaik par tādiem kļūst, tie, kas vēl tikai plāno apgūt trenera profesiju. Profesionāļiem ar pieredzi tā ir iespēja, profesionālu treneru vadībā paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt starptautiski atzītu sertifikātu.

Ieskats Biznesa treneru skolas nodarbībās:

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 560
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 18. martam, dalības maksa – € 400, līdz 25. martam – € 450.
Vieta grupā tiek rezervēta tikai pēc reģistrācijas iemaksas (€ 50) saņemšanas, reģistrācijas iemaksa ietilpst mācību maksā.
Maksā iekļauta dalība seminārā, metodiskie materiāli, treniņsemināram nepieciešamie materiāli, kafijas pauzes, Treneru skolas sertifikāts.

Pirms maksājuma veikšanas, lūdzam sazināties ar biroja vadītāju Vinetu Vanagu (t. 28336927).

Programma (autore Žanna Zavjalova)


1. tēma. Ar ko komandas koučings atšķiras no biznesa treniņsemināra:

 1. Koučinga un treniņsemināra mērķu salīdzināšana:
   
  • Biznesa treniņsemināra mērķi: uztrenēt uzvedības prasmes, motivēt, mainīt dalībnieku nostāju.
  • Komandas koučinga mērķi – darbs ar domāšanu: skaidrības palielināšana biznesa mērķu apzināšanā, to sasniegšanas ceļu redzējuma veidošana, vienotas komandas redzējuma veidošana.
 2. Treniņsemināra un koučinga filosofiju salīdzinājums:
   
  • Treniņseminārā – uzvedības pieeja.
  • Koučingā – humanitārā pieeja.
 3. Trenera pozīcijas salīdzināšana koučingā un treniņseminārā:
   
  • Trenera kā eksperta pozīcija treniņseminārā.
  • Kouča pozīcija “Būt patiesam un pieņemt realitāti tādu, kāda tā ir” komandas koučingā.
 4. Grupas dinamikas salīdzināšana treniņseminārā un komandas koučingā:
   
  • Treniņseminārā grupas dinamika ir atkarīga no grupas, bet tās vadība – no trenera profesionalitātes.
  • Komandas koučingā grupas dinamika virzās no individuālā “Es” uz kolektīvo “Mēs”.


2. tēma.  Rakstām treniņsemināra scenāriju, realizējot koučinga pieeju:

 1. Galvenais scenārija uzrakstīšanas princips – koučinga viļņa “Es-Mēs” realizācija (pēc S. Grīnberga).
 2. Pirmā tematiskā moduļa specifikācija.
 3. Mainīgā stratēģija, rakstot nākamos tematiskajos moduļus.
 4. Trenera metožu revīzija, kas ļauj realizēt koučinga pieeju treniņseminārā:
   
  • Kādas metodes palīdz, bet kādas – traucē vadīt treniņsemināru nenoteiktības situācijā.
  • Jauns sociometrijas, moderācijas, fasilitācijas, šēringa un grupas mākslinieciskās aktivitātes organizēšanas metožu skanējums treniņseminārā, izmantojot koučinga pieeju.


3. tēma. Kā veidota indivīda domāšana un kādi ir kolektīvās domāšanas grupas mehānismi:

 1. Apzināts un neapzināts indivīda un grupas prāts.
 2. Tehnika “atbrīvojam prātu” kā galvenais izrāviena instruments mentālās paradigmas maiņā un nonākšanai pie jauniem risinājumiem.
 3. “Beigu rezultāta formāts” kā pamatinstruments grupas darba efektivitātes uzlabošanai un kolektīvās domāšanas paātrināšanai.
 4. Pārliecības un vērtības kā galvenais konteksts indivīda domāšanā:
   
  • Pārliecību un vērtību loma grupas procesu attīstībā.
  • Kā pāriet no pārliecībām uz vērtībām.
  • Kā trenera pārliecība un vērtības ietekmē grupu, un ko ar to iesākt.
 5. “Sarežģīto” dalībnieku loma grupas domāšanas transformācijas procesos un kā ar tiem strādāt.
 6. Domāšanas metaprogrammas:
   
  • 8 galvenās metaprogrammas un kā tās atpazīt.
  • Kā izveidot konstruktīvu darbu ar grupu, ņemot vērā galvenās metaprogrammas.


4. tēma. Praktizējam koučinga pozīciju kā grupas transformācijas pamatinstrumentu:

 1. Kādas priekšrocības un iespējas sniedz koučinga pozīcija treniņseminārā.
 2. Galvenās trenera kļūdas, kas traucē viņam ieiet koučinga pozīcijā.
 3. Kā ieiet uzticības un patiesības stāvoklī:
   
  • Refremings kā instruments darbam ar personīgo domāšanu.
  • Jūtu apzināšanās kā instruments darbam ar pašvērtējumu un koučinga pozīcijas uzturēšanu.
  • Principa “šeit un tagad” realizācija.
 4. Apzinam personīgās metaprogrammas un veidojam savu individuālo darba stilu ar grupu.


5. tēma. Pētām un praktizējam komandas koučinga instrumentus, kas ļauj vadīt kolektīvo domāšanu:

 1. Loģisko līmeņu piramīda kā stratēģijas pamatinstruments, strādājot ar dalībnieku domāšanu.
 2. Koučinga jautājumi, kas vērsti uz mērķu apzināšanos un skaidru izpratni.
 3. Koučinga jautājumi, kas vērsti uz grupas saliedētību, vienotu darbošanos un vienotu uzskatu veidošanu.
 4. “Maģiskie” koučinga jautājumi “kā būtu, ja…”, kas vērsti uz mākslinieciskās aktivitātes veidošanos grupā un tās potenciāla maksimālu atklāšanu.

4. moduļa programma krievu valodā

Piesakies!

Pasniedzējs

Andrejs Katajevs

Akreditēts Starptautiskās Biznesa treneru skolas ICBT treneris–pasniedzējs. Sertificēts biznesa treneris ar 4 gadu treniņsemināru vadības un konsultēšanas pieredzi.

Mūsu klienti