„Biznesa treniņsemināra metodes” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Neslēp savus talantus, tie ir doti, lai tos izmantotu. Kam der saules pulkstenis, ja tas ir ēnā? Bendžamins Franklins

„Biznesa treniņsemināra metodes” Starptautiskā Biznesa treneru skola ICBT - 1. modulis

Kad?

11. 12., 13., 14. janvārī,
plkst. 9.00 - 17.00.

Piesakoties un samaksājot līdz 3. decembrim - īpaša cena!

Piesakies!

Par ko?

Šīs 4 treniņsemināra dienas ir par biznesa treniņa metožu pamatkomplektu, kas trenerim ļauj veiksmīgi vadīt treniņnodarbības. Šajā modulī tiks mācīta treniņsemināra moduļa struktūra un apgūtas tādas metodes kā fasilitācija, moderācija, mini lekcija, 8 tematisko vingrinājumu šabloni, 5 iesildīšanās veidi, prāta vētra un metaforiskā lietišķā spēle.

Mācības notiek krievu valodā.

Mērķi
 

 • Iepazīstināt ar biznesa treniņa struktūru un darba metodēm.
 • Pilnveidot trenera prasmi uzstāties grupas priekšā.
 • Iemācīt efektīvu treniņa vingrinājuma veidošanas algoritmu.
 • Iepazīstināt ar dažādām praktiski izmantojamām metodēm, kas veicina biznesa treniņu dalībnieku izaugsmi.

Jūs iegūsiet
 

 • Lieliskas zināšanas par biznesa treniņnodarbību veidošanu un struktūru.
 • Praktiskajos vingrinājumos gūsiet unikālu pieredzi biznesa treniņa vadīšanā.
 • Jaunus biznesa trenera darba paņēmienus, kurus jau pēc mācībām varēsiet izmantot savā darbā.
 • Jaunas iemaņas darbā ar mācību grupu.

Dalībnieki

Pārdošanas treneri, NLP treneri, koučinga treneri, profesionālo prasmju treneri.
Tie, kas jau ir dažāda profila treneri, tie, kas pašlaik par tādiem kļūst, tie, kas vēl tikai plāno apgūt trenera profesiju. Profesionāļiem ar pieredzi tā ir iespēja, profesionālu treneru vadībā paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt starptautiski atzītu sertifikātu.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103 b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 560
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 3. decembrim, dalības maksa – € 400, līdz 10. decembrim – € 450.
Vieta grupā tiek rezervēta tikai pēc reģistrācijas iemaksas (€ 50) saņemšanas, reģistrācijas iemaksa ietilpst mācību maksā.
Maksā iekļauta dalība seminārā,  metodiskie materiāli, treniņsemināram nepieciešamie materiāli, kafijas pauzes, Treneru skolas sertifikāts.

Pirms maksājuma veikšanas, lūdzam sazināties ar biroja vadītāju Vinetu Vanagu (t. 28336927).

Programma (autore Žanna Zavjalova)

1. diena.

 1. Kas ir biznesa treniņseminārs. Atšķirības starp biznesa treniņsemināru, personīgās izaugsmes treniņsemināru un komunikācijas treniņsemināriem.
 2. Biznesa treniņsemināru veidi.
 3. Biznesa treniņsemināra moduļu struktūra.
 4. Pirmais treniņsemināra modulis un kā to vadīt:
   
  • Dalībnieku uzrunāšana. Iepazīšanās.
  • Nolūka noskaidrošana.
  • Treniņsemināra noteikumu noteikšana.
 5. Tematisko treniņsemināra moduļu struktūra.
 6. Iesildīšanās kā grupas psiho-fizioloģiskā stāvokļa vadības metode.
 7. Fasilitācija kā treniņsemināra dalībnieku uzmanības aktivizēšanas metode:
   
  • Fasilitācijas norises algoritms.
  • Patstāvīgas fasilitācijas metodikas izveidošana personīgajam treniņsemināram.

2. diena.

 1. Mini lekcija kā biznesa treniņsemināra metode.
 2. Oratora meistarības pamati.
 3. Retorikas paņēmieni un metodes mini lekcijas vadīšanā.
 4. Mini lekcija kā prezentācija. Kā sagatavot mini lekciju. Kā izmantot metodisko literatūru un grāmatas, sagatavojoties mini lekcijai.
 5. Astoņas runas kompozīcijas formas.
 6. Mini lekciju struktūru veidi.
 7. Trenera prasmes uzstāties grupas priekšā: poza, žesti, pārvietošanās telpā.
   

3. diena.

 1. Trenera balss nostādīšana.
 2. Biznesa trenera balss ietekme uz grupas dinamiku un personīgās autoritātes uzturēšanu grupā.
 3. Moderācija kā grupas vispārējās izpratnes formēšanas metode:
   
  • Moderācijas norises algoritms.
  • Patstāvīgas moderācijas izvedošanas metodika personīgajam treniņsemināram.
 4. Tematiskie vingrinājumi kā biznesa treniņsemināra prakses organizācijas metodes:
   
  • Vienkāršs tematiskais vingrinājums.
  • Kompleksais tematiskais vingrinājums.
  • Seši šabloni patstāvīgai tematisko vingrinājumu sagatavošanai personīgajam treniņsemināram.

4. diena.

 1. Metaforiska lietišķā spēle kā treniņsemināra dalībnieku uzskatu maiņas metode:
   
  • Metaforiskās lietišķās spēles norises algoritms.
  • Metaforiskās lietišķās spēles sagatavošanas metodika, atbilstoši klienta-pasūtītāja biznesa vajadzībām.
 2. Prāta vētra kā radoša izrāviena un jauna biznesa produkta radīšanas metode:
   
  • Prāta vētras norises algoritms.
  • Prāta vētras sagatavošanas metodika atbilstoši klienta-pasūtītāja biznesa problēmai.
 3. Prasmju veidi: komunikatīvie un nekomunikatīvie. Kā veidot vingrinājumus katram no prasmju veidiem.

1. moduļa programma krievu valodā

Piesakies!

Pasniedzēja

Nataļja Barinova
Akreditēta Starptautiskās Biznesa treneru skolas ICBT trenere – konsultante ar 13 gadu pieredzi personāla apmācības, attīstības, motivācijas un novērtējuma sistēmas izstrādes un izveides jomā. Populārā treniņsemināra “Infografika trenera un kouča darbā” autore un vadītāja.

Mūsu klienti