„Starptautiskā Biznesa treneru skola ICBT” - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Mēs varam akmeņus mest, sūdzēties par tiem, paklupt uz tiem, kāpt tiem pāri vai izmantot tos būvēšanai. Viljams Artūrs Vards

„Starptautiskā Biznesa treneru skola ICBT”4 moduļi pa 4 dienām (no ceturtdienas līdz svētdienai 9.00 – 17.00).

Kad?

11. – 14. janvārim (1. modulis – Biznesa treniņsemināra metodes).
8. – 11. februārim (2. modulis – Grupas dinamikas vadība).
8. – 11. martam (3. modulis – Treniņsemināra veidošana atbilstoši pasūtītāja vajadzībām).
19. – 22. aprīlim (4. modulis – Koučinga pieeja treniņseminārā).

Apmācības var uzsākt jebkurā modulī.
Pēc katra moduļa dalībnieki iegūst sertifikātu par attiecīgā moduļa apgūšanu.

Piesakoties un samaksājot līdz 3. decembrim - īpaša cena!

Piesakies!

Ieskats 1. moduļa nodarbībās:

Par ko?

Par to, kā plānot, organizēt un veiksmīgi vadīt biznesa treniņseminārus. Par oriģinālām biznesa trenera darba metodēm, kas ļauj treniņsemināru dalībniekiem sasniegt lieliskus rezultātus. Par savas personīgas profesionālās meistarības pilnveidošanu un unikāla trenera darba stila veidošanu.

Mērķis

Nodrošināt Treneru skolas dalībniekiem biznesa trenera profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Pēc Treneru skolas pabeigšanas dalībnieki var kārtot sertifikāciju un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu angļu valodā ar Starptautiskās Biznesa treneru skolas un institūta IIMD (International Institute for Management Development) zīmogiem.

Jūs iegūsiet
 

  • Jūs ne tikai iemācīsieties svarīgākās biznesa trenera darba metodes, iegūsiet zināšanas darbā ar grupu, bet arī iegūsiet priekšstatu par galvenajiem biznesa procesiem.
  • Jūs varēsiet kļūt tieši par BIZNESA TRENERI – par dinamisku, veiksmīgu, biznesa likumsakarības, pārdošanas un menedžmenta galvenos biznesa procesus saprotošu profesionāli.
  • Jūs iemācīsieties veikt uzņēmuma mācību vajadzību profesionālo diagnostiku un veidot treniņsemināru programmas atbilstoši pieprasījumam, kā arī veidot savus personīgos autorseminārus. Jūs varēsiet vērtēt citu biznesa treneru programmas un redzēt, cik veiksmīgi tās ir sagatavotas. JŪS KĻŪSIET PAR PROFESIONĀLIEM BIZNESA TRENIŅSEMINĀRU METODOLOGIEM.
  • Katrā mācību modulī mūsu uzmanība ir fokusēta UZ TRENIŅSEMINĀRA REZULTATIVITĀTI.
  • Uzzināsiet, kā strādāt ar nemotivētu grupu vai profesionālām zvaigznēm.
  • Skolā Jūs iemācīsieties viegli un nepiespiesti vadīt treniņseminārus, bez manipulācijām ar grupu. Būt īstam, atrast savu unikālo trenera stilu, gūt gandarījumu no sava darba, ticēt sev un savai grupai, turklāt būt īpaši veiksmīgam.

Dalībnieki

Pārdošanas treneri, NLP treneri, koučinga treneri, profesionālo prasmju treneri.
Tie, kas jau ir dažāda profila treneri, tie, kas pašlaik par tādiem kļūst, tie, kas vēl tikai plāno apgūt trenera profesiju. Profesionāļiem ar pieredzi tā ir iespēja, profesionālu treneru vadībā paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt starptautiski atzītu sertifikātu.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 560 par katru moduli.
ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS! Maksājot par visiem 4 moduļiem līdz 3. decembrim, kopējā cena tikai 1500!
Maksā iekļauta dalība seminārā,  metodiskie materiāli, treniņsemināram nepieciešamie materiāli, kafijas pauzes, Treneru skolas sertifikāts.
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 3. decembrim, dalības maksa par 1. moduli – € 400, līdz 10. decembrim – € 450.
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 21. janvārim, dalības maksa par 2. moduli – € 400, līdz 28. janvārim – € 450.

AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 18. februārim, dalības maksa par 3. moduli – € 400, līdz 25. februārim – € 450.
AGRĀ PIETEIKŠANĀS! Piesakoties un samaksājot līdz 18. martam, dalības maksa par 4. moduli – € 400, līdz 25. martam – € 450.

Reģistrācijas maksa – € 50.
Vieta grupā tiek rezervēta tikai pēc reģistrācijas iemaksas (€ 50) saņemšanas, reģistrācijas iemaksa ietilpst mācību maksā.

Pirms maksājuma veikšanas, lūdzam sazināties ar biroja vadītāju Vinetu Vanagu (t. 28336927).

Biznesa treneru skolas programma

1. modulis (4 dienas, 32 stundas)
“BIZNESA TRENIŅSEMINĀRA METODES”

2. modulis (4 dienas, 32 stundas)
“GRUPAS DINAMIKAS VADĪBA”

3. modulis (4 dienas, 32 stundas)
“TRENIŅSEMINĀRA VEIDOŠANA ATBILSTOŠI PASŪTĪTĀJA VAJADZĪBĀM”

4. modulis (4 dienas, 32 stundas)
“KOUČINGA PIEEJA TRENIŅSEMINĀRĀ”

Piesakies!

Pasniedzēji

Starptautiskās ICBT skolas treneru – pasniedzēju komandā ir profesionāli treneri ar ilgstošu darba pieredzi, skolas absolventi, kuri veiksmīgi nokārtojuši akreditāciju.
Starptautiskās ICBT Biznesa treneru Skolas metodikas autore un vadītāja – Žanna Zavjalova, psiholoģijas zinātņu kandidāte, praktizējoša biznesa trenere kopš 1995. gada un sertificēts koučs (saskaņā ar ICF standartiem) kopš 2010. gada, 9 grāmatu autore un līdzautore.
Vairāk par ICBT uzzini šeit – akademiki.biz

Mūsu klienti