Andreja Pligina seminārs "Līdera ceļš" (Viesu nams "Korande", 2009. gada 24. - 26. jūlijs) - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Liekas bailes par nepareiza lēmuma pieņemšanu ir lielākais bremzējošais faktors labu lēmumu pieņemšanai. Džims Kemps

Andreja Pligina seminārs "Līdera ceļš" (Viesu nams "Korande", 2009. gada 24. - 26. jūlijs)

„Līdera ceļš: Vadītāja līdera potenciāla attīstīšana”

Viesu nams "Korande", 2009. gada 24. - 26. jūlijs.
Treneris - Andrejs Pligins (Maskava)

Andrejs Pligins – izcila personība, kas rūpējas par cilvēkiem draudzīgas neirolingvistiskās programmēšanas attīstību pasaulē, akcentējot apmācības kvalitātes, jaunrades un ekoloģijas jautājumus. Semināra dalībnieki ceļu uz semināru bija mērojuši no Krievijas, Ukrainas, Norvēģijas un, protams, Latvijas. Trīs dienas aizritēja nemanot, piesātinātas ar intensīvu darbu, personīgām atklāsmēm un jaunām idejām turpmākai darbībai. Seminārs bija lielisks apliecinājums NLP instrumentu unikalitātei un milzu iespējām cilvēka potenciāla aktivizēšanā. Esam pārliecināti, ka seminārā radušās idejas jau realizējas un dos pozitīvus rezultātus ne tikai semināra dalībnieku, bet plašākas sabiedrības dzīvē.

Mūsu klienti