Kas ir Eneagramma? - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Lielas lietas nekad nav paveiktas bez entuziasma. Ralfs Valdo Emersons

Kas ir Eneagramma?

Vārds „eneagramma” ir veidojies no grieķu valodas „ennea” (deviņi) un „gramma” (figūra). Eneagramma – tā ir figūra ar deviņiem punktiem, kuri ir izvietoti uz apļa līnijas, kur katrs punkts apzīmē kādu vienu konkrētu personības tipu.

Eneagrammā izdala 9 personības tipus. Aprakstot kopējos uzvedības un domāšanas paternus, eneagramma izceļ katra individualitāti. Jo katram no tipiem ir raksturīgs savs veids kā uztvert apkārtējo realitāti un tajā adaptēties, uzņemt un nodot citiem informāciju, komunicēt ar sevi un citiem cilvēkiem. Katram eneatipam ir savs unikāls Stipro pušu kopums, kuru diemžēl mēs ne vienmēr izmantojam. Bet tā taču ir mūsu Dzīves Veiksmes formula, lai sasniegtu sevī harmoniju un līdzsvaru. Eneagramma sniedz priekšstatu par katra eneatipa Stiprajām pusēm un Eneagrammas kursos Jūs varēsiet iemācīties tās likt lietā.

Saskaņā ar šo modeli, nav sliktāka vai labāka eneatipa – ir 9 dažādi veidi kā dzīvot šajā pasaulē un tieši tāpēc dažreiz ir tik grūti saprast vienam otru. Eneagrammas kursos Jūs iepazīsiet eneatipus un iemācīsieties efektīvi mijiedarboties ar katra eneatipa pārstāvi.

Dienu no dienas mēs veicam stereotipiskas darbības cerībā iegūt vēlamo rezultātu. Bet vēlamais tā arī nenotiek un mēs atkal cenšamies darīt tāpat kā agrāk un atkal gaidām un nesagaidām… Tam visam pamatā ir tas, ka mūs virza kāds iekšējs spēks, ko Eneagrammā dēvē par Motivāciju.

Eneagramma ir spēcīgs instruments personīgai izaugsmei. Vai eneagramma ir vajadzīga Jums – izlemiet paši.

Atšķirībā no citām tipoloģijām, eneagramma ir unikāla ar to, ka tā neaprobežojas tikai ar personības tipu un to uzvedības stratēģiju aprakstu. Tā atklāj arī katra eneatipa iekšējo Motivāciju un sniedz katram eneatipam ieteikumus tā attīstībai.

Eneagramma parāda, kā pārvarēt savas iekšējās barjeras, iziet ārā no saviem ierobežojumiem, kas vairumā gadījumu iegūti bērnībā, uzzināt savas stiprās un vājās puses, apzināt savas unikālās iezīmes, atrast savu dzīves ceļa virzienu un iegūt veselumu.

Mūsu klienti