8. eneatips: Cīnītājs – Līderis - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Brīvība nav nekā vērta, ja tā neietver sevī brīvību kļūdīties. Mahatma Gandi

8. eneatips: Cīnītājs – Līderis

Uzvedība

Astotnieka talants ir pamanīt apkārt notiekošo netaisnību un viņam ir nepārvarama tieksme cīnīties par taisnību. Astotnieka vērtība ir spēks, tāpēc visu savu dzīvi viņš attīsta: fizisko, morālo, emocionālo un cīņas spēku. Astotnieks ir enerģisks un koncentrējas uz tūlītēju savu vajadzību apmierināšanu. Ja kaut kas notiek pret viņu, tad iesaistās cīņā, lai panāktu to, ko grib. Cīņa ļauj justies dzīvam, stipram un brīvam. Astotnieks iedala cilvēkus: stiprajos un vājajos un veido tuvības lokus: savējie un svešie. Viņš uzskata, ka nedrīkst rādīt citiem cilvēkiem savu ievainojamo pusi, jo viņi to izmantos un noteikti nodarīs pāri, tāpēc Astotnieks izveido bruņas, kas pasargā viņa lielo sirdi.

Iespējams, piederi pie 8. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tev ir svarīgi just, ka Tu kontrolē savu apkārtni un visu, kas Tev pieder;
 • Tu neizrādi vājumu un vari izjust nicinājumu pret cilvēkiem, kuri patiesībā nemaz necenšas paši kontrolēt savu dzīvi;
 • Tev ir tendence saskatīt galējības: taisnīgi vai netaisnīgi, nepamanot vidusceļu;
 • Noteiktu savas enerģijas daudzumu Tu tērē, lai palīdzētu cilvēkiem un uzņemoties atbildību;
 • Tev patīk garšīgi paēst un iedzert; kad Tev rodas jebkāda vajadzība, Tu vēlies, lai tā acumirklī tiktu apmierināta;
 • Tu ātri pieņem lēmumus un vari uzņemties atbildību, ja to nav kam uzņemties;
 • Tu izjūti milzīgu atbildību un dažreiz Tev rodas sajūta, ka visa pasaule ir uz Taviem pleciem.

Stress

Stress Astotniekam būs tad, kad viņš zaudēs kontroli pār situāciju. Kad Astotnieka argumenti netiek sadzirdēti vai kāds ņem virsroku pār viņu. Stresu var izraisīt arī nepazīstami apstākļi, kad nav saprotams, ko no kura te var sagaidīt. Kad Astotnieks uzņemas pārāk daudz sarežģītus izaicinājumus, viņš pāriet Pieciniekā. Tad Astotnieks pieklust, noslēdzas un novēro notiekošo no malas. Astotniekam parādās šaubas un pastiprinās bažas, ka citi izmantos viņa vājumu. Astotnieks var uzstāt uz to, lai būtu laiks un vieta pabūt vienam, lai ar visu tiktu galā, tik ilgi, kamēr viņš būs spējīgs pāriet pie rīcības. Pozitīvs šīs pārejas aspekts ir tas, ka Astotnieks ļauj sev paņemt atelpu, visu pienācīgi apdomāt un tikai tad rīkoties un spēj šajā Pasaulē saskatīt arī pozitīvo.

Komforts

Kad Astotnieks jūtas drošībā, kad apkārt ir cilvēki, kuriem viņš uzticas. Kad viņš atrodas vietā, kur visu var kontrolēt, nav ārēju draudu un ir saprotama spēku attiecība. Tad Astotnieks pāriet Divniekā. Viņš kļūst komunikablāks un pielaidīgāks, sāk atvērt un rādīt savu mīlošo sirdi. Astotnieka uzmanības fokusā parādās citi cilvēki un viņu vajadzības. Tāpēc viņš kļūst empātiskāks un viegli pamana, kad kādam ir nepieciešama palīdzība. Viņš nesaprot visus šos “teļa maigumus”, tāpēc uzskata, ka mīlestībai un rūpēm ir jābūt konkrētām un visbiežāk pauž tās materiāli. Komforta pārejas izaicinājums var būt tas, ka viņa palīdzība var kļūt uzbāzīga. Došana var tikt izmantota, lai kontrolētu citu cilvēku dzīvi.

Motivācija

Iekāre – Vēlme iegūt un pārvaldīt to, ko gribās, tagad un tūlīt. Šī vēlme tiek pastiprināta ar uzskatu: “Ja es būšu stiprs un kontrolēšu visus dzīvei svarīgos resursus, tad neviens neuzdrīkstēsies iet pret mani.” Tas ko Astotnieks vēlas iegūt var būt: spēks, vara, kontrole, cilvēki un citas lietas.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Taisnīgums - Astotnieka uzmanība ir vērsta uz netaisnīguma meklēšanu. Un tā kā viņš jūtās tā, it kā visa atbildība par Pasauli gulstas uz viņu pleciem. Tad uzskata, ka tas dod viņam tiesības izlemt, kurš vainīgs un sodīt viņu. Jo, ja kaut kas ir noticis, tad vienmēr ir vainīgais. Vēlme atgūt taisnīgumu izpaužas cīņā.

Stiprā puse

Nevainība - Sajūta, ka visi ir vienlīdzīgi un neviens, ne pie kā, nav vainīgs.

Būtība

Patiesība -  Apzināšanās, ka viss notiekošais ir tikai nejaušību savienojums, kas vienkārši ir dabisku lietu gājuma izsaukts. Un to, ka katram ir savs viedoklis un tiesības darīt to, ko viņš vēlas.

Attīstības ceļš

Astotnieka attīstības ceļš ir atjaunot saikni ar savu iekšējo ievainojamo daļu un integrēt to savā dzīvē. Viņam jāattīsta spēja vienkārši būt tagadnē, necenšoties to ietekmēt uzņemoties atbildību vai kontrolējot. Tas Astotniekam dod iespēju saņemt piekļuvi tādai būtības izpausmei, kurā ir patiess spēks. Pasaule kļūst daudzkrāsaina un Astotnieki atgriežas līdz saviem reāliem izmēriem, apzinoties, ka katram ir sava dzīve un savs pasaules redzējums.

Dzīves uzskati:
 

 • Dzīve – ir cīņa. Labākā aizstāvība ir uzbrukums;
 • Man jābūt stipram, lai neviens nevar nodarīt pāri man vai man tuviem cilvēkiem;
 • Visi cilvēki iedalās: stiprajos un vājajos;
 • Jebkurā nepatīkamā situācijā ir vainīgais, kura dēļ tas viss notika;
 • Būt atkarīgam no kāda, nozīmē izrādīt vājumu;
 • Ja es parādīšu savas vājās vietas, tad cilvēki sāks tās izmantot;
 • Es varu saņemt visu, ko vēlos. Dažreiz jāizdara spiediens, lai sasniegtu rezultātu;
 • Šķēršļu pārvarēšana norūda mani un padara mani stiprāku.

Astotnieku pārstāvji

Mūsu klienti