6. eneatips – Lojālists/Skeptiķis - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Lielas durvis tur mazas eņģes. Viljams Klements Stouns

6. eneatips – Lojālists/Skeptiķis

Domāšana un uzvedība

Dzīvē vadās no principa “nekad nevar zināt, kad kaut kas noies greizi” un bieži vien iedomājās sliktāko notikumu rezultātu. 6. eneatips cīnās ar bailēm vai nu padodoties tām vai arī rīkojoties tām par spīti. 6. eneatipa cilvēkiem dažreiz ir grūti noticēt citiem un viņi ir attīstījuši sevī spēju saredzēt to, kas vada citus cilvēkus. Viņi labi analizē situāciju, paredzot visus iespējamos riskus, kurus “super-optimisti” nepamanīs. Viņiem labi padodas ieraudzīt jebkuru situāciju no citas puses. Viņi ir ļoti uzticīgi tiem cilvēkiem, kas nopelnījuši viņu uzticēšanos.

Iespējams Jūs piederat 6. eneatipam, ja šie apgalvojumi attiecas uz Jums:

  • Jūs bieži analizējat visas iespējamās sekas, pirms pieņemt lēmumu.
  • Autoritātēm Jūsu dzīvē ir svarīga nozīme. Jūs esat vai nu ar viņiem vienisprātis vai arī esat pret viņiem.
  • Jūs attiecināt sevi pie “taisnīgumu mīlošiem” un aizsargājiet nelaimīgos un vājos.
  • Jūs bieži esat skeptiski noskaņots – domājat: “Jā, bet …” vai “Ja nu otrādi …?”
  • Jums ir ieradums pārdomāt vai pieņēmāt pareizo lēmumu.
  • Jūs meklējat slēptos nolūkus, kas var ietekmēt sadarbību.
  • Jūs esat uzticīgs un spēcīgs atbalsts saviem draugiem.

Stresā

Kas Jūs esat zem spiediena vai arī Jūs apdraud, Jūs sākat izmantot 3. eneatipa uzvedības stereotipus. Jūs kļūstat vairāk aktīvs, bet vienlaikus izjūtat frustrāciju, tā kā Jums neizdodas kārtīgi apdomāt notiekošo pirms pieņemt lēmumu.

Komfortā

Kad Jūs esat drošībā un izjūtat uzticēšanos, Jūs izmantojat 9. eneatipa uzvedības modeli. Jūs kļūstat lēnāks un sākat pieņemt to, kas ir, sākat redzēt cilvēkos pamatā tikai labo. Jūsu skepticisms atkāpjas, tā vietā nāk sajūta: “labāk izbaudīsim viens otra kompāniju”.

6. eneatipa attīstības ceļš ir atbrīvoties no šaubām un attīstīt uzticēšanos. Tas dos iespēju iegūt pieeju tādai savas būtības izpausmei, kurā ir spēcīga ticība ka „viss notiek labi”. 

Mūsu klienti