Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Cilvēks, kurš neatlaidīgi kaut ko grib, liek liktenim padoties. Mihails Ļermontovs

Atsauksmes par NLP praktiķa kursu

Mazs cinītis gāž lielu vezumu :). Šī doma nāk prātā, kad domāju par šīs vasaras NLP praktiķu grupu Rīgā, kas ar spoži nokārtotu NLP praktiķa eksāmenu savu pirmo NLP apmācības posmu beidza 24. un 25. septembrī.
Tehnikas, kuras tika demonstrētas eksāmenā: jaunas uzvedības ģenerators, vēziena tehnika, konflikta daļu integrācija, transderivācijas meklēšana, atkarības saites saraušana.
Pēc eksāmena NLP praktiķa sertifikāts un vēlme zināšanas izmantot praksē, tika nostiprinātas, neformālā gaisotnē kopīgi izpīpējot ūdenspīpi :).
Tas ir patiess trenera gandarījums – vērot, kā veiksmīgu cilvēku stratēģijas tiek demonstrētas ne tikai eksāmenā, bet pārņemtas kā neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Šai grupai raksturīgas cieņas pilnas savstarpējās attiecības, kas, apgūstot veiksmīgas komunikācijas pamatprincipus, izauga līdz sirsnīgai draudzībai.
Lai Jums veicas personīgās meistarības virsotņu sasniegšanā!

Indra Melbārde, NLP trenere

NLP praktiķa kursu dalībnieku atsauksmes
Rīga, 2005. gada 25. septembris
 

Manas cerības ir attaisnojušās pilnībā. Mans galvenais mērķis bija – kļūt par savas dzīves meistaru. Tagad es zinu, ko vēlos sasniegt, kas man ir patiesi svarīgi. Esmu atradusi pieeju saviem pozitīvajiem resursiem un varu pati veidot savu dzīvi.
Viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir intuīcijas attīstīšana, spēja sarunāties, saprasties pašai ar sevi un risināt iekšējos konfliktus. Kursu laikā augusi mana pašapziņa, pārliecība, pozitīva domāšana, mērķtiecība. Brīvības un prieka sajūta par to, ka es pati veidoju savu dzīvi. Noteikti mācīšos NLP meistaru kursā, jo uzskatu, ka NLP ir labākais veids kā rūpēties par sevi, attīstīt sevi, veidot pozitīvas attiecības.
Mums ļoti paveicās ar treneri. Patika apmācības veids, humora izjūta, patika patiesā vēlēšanās palīdzēt, iemācīt, radoša pieeja, atklātība, mērķtiecība un gatavība iet pretī ikvienam kursu dalībniekam.

Karīna, juriste

Mans ieguvums no šiem kursiem ir lielāks, kā cerības sākumā. Esmu iemācījusies izprast sevi – kāpēc es rīkojos tieši tā. Kursu laikā sapratu, ko es patiešām vēlos dzīvē sasniegt. Manās rokās ir instrumenti – NLP tehnikas, lai savas vēlmes piepildītu. Mācījos kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem.

Sandra, menedžere

Kursu sākumā man bija mērķis – dziļāk iepazīt NLP, apgūt tehnikas un iemācīties tās izmantot savas dzīves pilnveidošanai. Esmu „uzkurinājis” sevī dziļu interesi par NLP. Dzīves uztvere ir būtiski mainījusies – lietas un notikumus tagad uzveru pozitīvi. Viss dzīves skatījums ir pilnīgi caur citu prizmu. Milzīgs ieguvums ir izdales materiāli – NLP tehniku apraksti, kuros es varu atrast risinājumu problēmsituācijām.
Apmācības process kursos kardināli atšķīrās no agrāk pieredzētajiem. Es to uzveru kā vienotu un veselu sistēmu, kura mani pilnībā apmierina. Tā man bija patīkama pārmaiņa. Ar šādu treneri nebiju sakāries, tāpēc Indra ir pasniedzēju topa pirmajā rindiņā. Apbrīnas vērta ir viņas spēja izveidot labu raportu ar grupu. Es viennozīmīgi esmu sajūsmā par mūsu pacietīgi, iejūtīgo, darbīgo un vispār atraktīvo un foršo treneri.
Pats galvenais ieguvums kursos ir iepazītie cilvēki! Draudzīga un saliedēta ģimene. Saulītes!

Juris, inženieris - enerģētiķis

Šo kursu laikā ir piepildījušies vairāki mani dzīves mērķi – esmu iestājusies augstskolā (mācos psiholoģiju), esmu satikusi sev nozīmīgus un interesantus cilvēkus, mācos savu sapņu valodu – franču valodu.
Galvenais ieguvums NLP praktiķu kursos – izpratne, apziņa, ka mūsu domas un sapņi pārvēršas realitātē. Patika kursos valdošā radoša pieeja NLP tehnikām un vingrinājumiem.

Iveta, skolotāja

Kursu laikā esmu iepazinies ar NLP pamattehnikām un apguvis NLP pamatzināšanas. Esmu pārliecināts, ka šīs iemaņas jānostiprina praksē un jāpapildina NLP meistaru kursos.
Trenere labi pārzina tēmu. Mācību procesā veidojas un tiek uzturēts labs raports ar kursu dalībniekiem. Prot interesanti vadīt praktiskos demonstrējumus – NLP tehnikas. Paldies Indrai par uzņēmību, izturību un sapratni strādājot ar mums.

Viesturs, menedžeris

Rezultāts pēc NLP praktiķa kursiem? Šobrīd ir Sarmīte, tikai cita, labākā kvalitātē, lielākā mērā apjaušot manis pašas atbildību par visu, kas notiek ar mani, ap mani. Labi ir tas, ka redzu jaunas jomas, pie kurām man pašai piestrādāt, ko pilnveidot.
Nostiprinājusies doma, ka viss ir atkarīgs no manis pašas, mana atbildība par visu. Mēs cilvēki esam burvji un magi, kas uzbur savas dzīves lielās līnijas un mazās nianses. Galvenais - spēt izturēt, apjaust savu spēku un resursus, kas ir mūsos un Visumā.
10 balles trenerei par pozitīvisma kultivēšanu, paļāvību uz sevi, zemapziņas spēka stiprināšanu. Zelta vērti bija Indras domu graudi, pārdomas, pieredze, piemēri iz dzīves. Uz mani par visiem 100% darbojās „pavilkšana uz zoba”, jociņi, anekdotes.

Sarmīte, psiholoģe ar mākslinieciskām interesēm

Rīga, 2005. gada 12. jūnijs.
 

Noslēdzies mācību gads zinātkāriem un patiesai izaugsmei gataviem NLP praktiķa kursu dalībniekiem. Rīgā garo NLP maratonu godam veica 15 dalībnieki, liepājnieki NLP praktiķa eksāmenu kārtos jūnija beigās. Aizvadīts interesants un atklājumiem bagāts laiks gan kursu dalībniekiem, gan trenerei. Kādi ir, nu jau sertificētu NLP praktiķu, būtiskākie ieguvumi, kā realizējušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Citas domas, iespaidi…

Daļa no izvirzītajiem mērķiem ir sasniegta. Mani galvenie ieguvumi – pozitīvu mērķu formulēšana, pašapziņas celšanās, savu spēju un vērtību apzināšanās. Esmu iepazinusi jaunus un interesantus cilvēkus. Pieredzes apmaiņa. Esmu radusi iespēju piekļūt daudziem resursiem sevī.

Ļoti augstu novērtēju treneres enerģiju ejot uz saviem mērķiem, līdz ar to pozitīvi ietekmējot kursa dalībniekus aktīvi darboties savu mērķu realizēšanā. Tika izmantoti daudzi reāli piemēri, veidotas diskusijas, kas ļāva uzzināt citu cilvēku pieredzi, kā arī vingrināties izprast mācību vielu.

Kristīne, kreditēšanas procesu speciāliste

Izvirzītie mērķi ir mainījušies – no darbības uz būtības līmeni. Līdz ar to ir ieguvums visā spektrā. Jaunu mērķu un identitātes iegūšana, kā galvenais cerību sasniegšanas mērķis. Mainījies uztveres spektrs un filtri. Pilnīgi jauna kreativitātes karte, stratēģija. Iekšējais spēks, kas ir brīvs no ārējiem apstākļiem un sajūtām vispār.

Trenere – cilvēks, kas iedzīvina asnus grūtā augsnē. Apziņa un motivācija izmaiņām. Perfekts darbs. Pilnīga drosme un pārliecība. Zināšanu integrācija, kas sniedzas ārpus NLP.

Gints, sabiedrisko attiecību konsultants

Es vēlējos apgūt NLP praktiķa kursu, lai iegūtu reālus instrumentus. Tos arī ieguvu. Nākot uz kursiem es zināju , ka NLP ir praktiskās psiholoģijas virziens, pasaulē diezgan izplatīts. Tagad es zinu, kā tas darbojas, ko ar to var iesākt, kas tas ir.

Trenere ir mana pirmā praktiskās psiholoģijas skolotāja. Es pati viņu izvēlējos. Indra palīdzēja man paveikt lielu darbu, izveidot jaunu iestrādi savā pašizugsmē. Paldies par paplašināto redzesloku.

Danuta, veselības veicināšanas menedžere

Kursa sākumā izvirzītie mērķi bija vispārīgi, līdz ar to var teikt, ka turpina īstenoties. Patika. Esmu apmierināts, gandarīts. Mazie mērķi, kurus izvirzījām kursu laikā – daļēji ir piepildījušies.

Galvenais ieguvums – pieredze – praktiski veikt NLP tehnikas, kuru laikā atrisināju dažādus sīkus iekšējus uzdevumus. Komunikācija ar cilvēkiem.

Ringolds, uzņēmējs

Galvenais, ko es ieguvu kursos - tas ir sevis pilnveidošana. Es gribēju izprast sevi, atrisināt daudzus samezglojumus. Tagad es redzu , dzirdu un jūtu pozitīvas noskaņas, manī ir pozitīva domāšana. Es iemācījos un izpratu , ka nevajag cīnīties ar dzīvi, to vajag izdzīvot un no katras situācijas iegūt sev kādus labumus.

Astrīda, uzņēmēja

Es esmu atradusi sevi! Esmu brīva no bailēm, nedrošības, esmu pārliecinātāka par sevi un to, ko daru. Esmu atradusi laiku sevis pilnveidošanai un sakārtojusi sistematizējusi savu darba laiku.

Pasniedzēju mēs iemīlējām, pacietām, izturējām…un viņa mūs arī :)

Ruta, reģionālās tirdzniecības bāzes vadītāja

Galvenais ieguvums – sevis sakārtošana. Līdz ar to mainās mana apkārtējā pasaule – ģimenes dzīve, bērni, darbs, nauda. Mazākie mērķi jau ļoti pozitīvi ir piepildījušies. Cerības ir attaisnojušās vairākkārt un arī ar pozitīvu rezultātu. Un ceru, ka ļoti veiksmīgi turpināšu iesākto darbu – un īstenošu savus lielos mērķus. Paldies par kopā pavadīto laiku un palīdzību!

Dagnija

Ierodoties kursos, pamatideja bija – apmierināt radušos interesi – kas tas ir – NLP. Kursu laikā radās uzdevumi, mērķi, kurus atrisināt un sasniegt palīdz iegūtās zināšanas. Patīkams ir fakts, ka ir radušies jauni jautājumi, uz kuriem ir jāatbild un ir vēlme meklēt labākus risinājumus. Esmu atradis alternatīvus risinājumus saskarsmē ar cilvēkiem – sadzīvē, darbā, ģimenē. Esmu kļuvis par vērīgu sarunu biedru un komunicējot iegūstu daudz vairāk informācijas. Pie šīs pasniedzējas es vēlos apgūt NLP meistara kursu.

Jānis, uzņēmējs

Mans mērķis – gribu būt veiksmīgs cilvēks, veiksminieks. Cenšos tāds būt, esmu pareizā ceļa. Gribēju zināt, kā nopelnīt miljonu. Formula ir zināma. Centīgi darbojos šajā jomā. Gribēju pilnveidot sevi – man tas izdevās. Esmu kļuvis komunikablāks. Pieņemu to, ka citam cilvēkam var būt cits viedoklis, kurš arī ir pareizs. Cenšos izvairīties no konflikta situācijām. Māku kalibrēt, pielāgoties, esmu kļuvis pārliecinātāks. Iegūti jauni paziņas.

Māris, tenisa treneris

Vai cerības attaisnojušās? Jā. Galvenais ieguvums – NLP ir funkcionējoša sistēma.

Trenere darīja visu, kas viņas spēkos. Reizēm gribējās viņai uzdāvināt klēpi baltu rožu, reizēm piecelties un aiziet. Neizdarīju ne vienu, ne otru. Cilvēks, kas ļoti būtiski ietekmējis manu dzīvi. Vismaz pagaidām tā liekas.

Silvija, uzņēmēja

Galvenais mērķis bija tikt galā ar savām emocijām. Mērķis izpildījies par 60 – 70%. Tikt galā ar visu vēl nevaru, bet man ir instrumenti, kā to izdarīt un ir apjausma, ka es to varu kontrolēt. Vairāk esmu izpratusi apkārtējos. Cerības ir attaisnojušās! Tagad protu vadīt konkrētā virzienā savu dzīvi, nevis plūst pa straumi. Pasaule priekš manis saprotamāka palikusi – draudzīgāka. Esmu palikusi spēcīgāka, ar stiprāku mugurkaulu. Un tas noticis apzināti.

Indra – tāds nopietns dzīves skolotājs man. Ļoti daudz ko esmu ieguvusi. Paldies!

Dzinta, loģistikas speciāliste

Pirms kursiem man nebija konkrētu mērķu, bet kursu laikā iemācījos tos nospraust. Tagad saprotu, ka vieglāk ir dzīvot ar konkrētiem mērķiem, tos sakārtojot pēc prioritātēm. Sapratu, ka ir jāmaina savs dzīves modelis. Jābeidz būt „mātei Terēzai” un vairāk jāveltī laika sev, jo dzīve ir tik īsa…

Vida, uzņēmēja

…un vēl – fragmenti no mūsu centra e-pastā saņemtajām vēstulēm:

 • Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Vai cerības attaisnojušās?

Atnākot uz šiem kursiem es izvirzīju mērķus: iemācīties kontaktēties ar cilvēkiem tā, lai viņi saprastu, to, ko vēlos pateikt; iemācīties veidot labvēlīgu sarunu ar savu māti; izveidot labas, savstarpēji veicinošas attiecības manā ģimenē.

Šajos kursos es esmu gan īstenojusi savus izvirzītos mērķus, gan arī saņēmusi visus iespējamos veidus, zināšanas, tehnikas, kā tuvoties aizvien tuvāk izvirzītajiem mērķiem.

Es esmu iemācījusies saprasties ar cilvēkiem.

Es veidoju aizvien labākas attiecības ar manu māti-patreiz ir iestājies labu attiecību periods un zinu, ka man jau jāstrādā pamatīgi tālāk, lai šo attiecību augšupejošo līkni tikai veicinātu.

Attiecībā uz ģimeni process ir vienmēr attīstībā. Viens no maniem papildinošiem mērķiem bija, lai arī mans ģimenes vīrietis mācītos NLP un mums būtu iespēja runāt un strādāt kopā arī šajās jomās. Tas ir piepildīts – viņš mācās NLP ar lielu ieinteresētību.

 • Galvenie ieguvumi.

Galvenais ieguvums ir tas, ka esmu mainījusi savu domāšanas un rīcības veidu. Es esmu iemācījusies sevi veidot, domājot un darot visus darbus ar + zīmi. Tas dod fantastisku spēku darīt.

Esmu ieguvusi visus līdzekļu kā tikt ārā no dzīves bedrēm, jo arī tādas gadās.

Esmu ieguvusi ticību saviem spēkiem, ticību tam, ka arī es spēju darīt un nodarboties tieši ar to, kas man patīk. Esmu ieguvusi sapratni par to, ka savu dzīvi varu izveidot tikai es - ārpuses padomi, lai cik labi tie arī būtu , vienmēr ir nākuši caur svešu pieredzi.

Ir tādi ieguvumi, kas jau ir pārgājuši neapzinātās kompetences līmenī : raports, vadīšana, vairāku tehniku pielietošana, kas vajadzīgajos momentos darbojas automātiski, enkuri.

Ir vairākas tehnikas, kas ir kļuvušas par manām: atkarības saites noņemšana, vēziena tehnika, darbs ar daļām.

Ticība tam, ka mana zemapziņa man ir vienmēr līdzās un var dot pareizās atbildes uz jautājumiem, ja tikai es tās pati vēlos saklausīt.

Un pat galvenais ieguvums – sapratne manā ģimenē, ko nodrošina loģisko līmeņu izmantošana.

Barbara, dizainere

Mani apzinātie un neapzinātie mērķi, apgūstot NLP praktiķa kursu:

 • Iemācīties novilkt robežas un pateikt “nē”.
 • Vērot savas reakcijas un to, kā atspoguļojos citos.
 • Spēt dinamiski mainīt attieksmi pret situācijām, elastīgi pārejot no viena “stāvokļa” citā, efektīvākā.
 • Uzlikt pozitīvus enkurus, iepriekš atšifrējot negatīvos.
 • Atpazīt savas emocijas - “apstrādāt” un ekoloģiski izpaust tās.
 • Atpazīt savas vērtības, pārliecības, uzskatus. Atļaut sev būt!!!
 • Gūt baudu no novērtējuma un eksāmeniem.
 • Iemācīties klausīties un dzirdēt otru cilvēku.
 • Apgūt saskarsmes mākslu – prast pārliecinoši pasniegt oriģinālas idejas un runāt par savām vērtībām, brīvi paust savu viedokli.
 • Runāt otra cilvēka valodā.
 • “Kabatas formāta psihologs” – efektīva palīdzība citiem sapņot, apzināt savas vērtības, realizēt mērķus.
 • Radīt resursu pasniedzēja pieredzei.
 • Apzināties savus resursus, spējas radīt un vadīt komandu, papildināt trūkstošās prasmes.
 • Savienot NLP ar Simoronu “Prieka studijā”.
 • Izprast kā ar NLP tehnikām var padarīt efektīvāku savu pašpilnveidošanās darbu ar psihoterapeitu.

Praktiķa kursā iegūtais un apzinātais:

 • Izpaužot sevi, esmu kļuvusi “brīvāka” par 12 kg!!!!!
 • Pēc 7 gadu pārtraukuma, kuru laikā veicu individuālu darbu, atkal iesaistījos attiecībās ar “daba devēju”, radās sportiska interese patrenēties komunicēt situācijā ar kolektīvu, apzinoties ka esmu ļoti pozitīvi izmainījusies. Sociālā adaptācija notika apbrīnojami ātri, tas mani priecē!
 • Uzdrošinos teikt ko domāju un jūtu situācijās, kurās agrāk nespēju atvērt muti, lai aizstāvētu sevi vai savu projektu.
 • NLP vairāk pielietoju komunicējot ar citiem, mazāk darbā ar sevi.
 • Strādājot ar savu psihoterapeitu, jau seansu laikā paveras skats kā papildināt šo darbu ar konkrētu NLP tehnikas pielietojumu - terapija atbrīvo un NLP uzlabo manu saskarsmi ar pasauli – attiecībās ar radiniekiem, darba kolektīvā, biznesā. Fantastisks savienojums!!!
 • Spēju ļoti skaidri, plaši, elastīgi redzēt savu nākotni, esmu ļoti mērķtiecīga un aktīva sieviete, kas pati sev reāli patīk!
 • Dziļi apzinājos savas vērtības un izpratu savu būtību - ES ESMU!
 • Ierobežojošais uzskats, “bet ko citi teiks?” ir palicis bez barības.
 • Vērtību un mērķu sasaiste radīja dinamisku enerģijas kokteili, kas arvien biežāk ļauj sacīt “nē” svešām vēlmēm un manipulācijām – personīgie mērķi ir filtrs, kas atsijā to, kas nav mans.
 • Mērķi gada laikā ir 4 reizes pārstrādāti, noslīpēti un praktiski puse jau ir pilnīgi vai daļēji realizējušies. Top jauni.
 • Esmu drosmīga un azartiska iegūstot pieredzi, apzināti “kļūdos”, biežāk uzņemos atbildību, vilšanos padaru par iespēju. Rezultātā atbrīvojas ļoti daudz enerģijas nākošam mēģinājumam ar jau efektīvāku metodi sasniegt kāroto.
 • Saasinājusies uztvere, biežāk esmu klusējoša vērotāja, lai uztaustītu priekš sevis ekoloģiskāko pielāgošanās mehānismu, fiksēju savas fiziskās reakcijas.
 • Esmu uzmanīga un iejūtīga kontaktējoties ar savu fizisko ķermeni – gūstu baudu no pakāpeniskām pārmaiņām, atsakoties no drudžainas bezmērķīgas darbošanās. Viss labais tiek noenkurots un nostiprināts visdažādākajos veidos – izgaršots, ieelpots, aptaustīts, noskatīts, izgaismots un ieskaņots manos atmiņu failos.
 • Esmu radījusi un mērķtiecīgi realizēju savu Personīgās Baudas Filozofiju, ar baudu spēlējos pa dzīvi!
 • Es spēju izveidot oriģinālu biznesa projektu.
 • Palīdzu citiem apzināties viņu vērtības un tad saskaņoju ar savējām. Tas ir pamatnoteikums efektīvas komandas izveidei.
 • Vairāk izmantoju vizuālo kanālu, skatos acīs un ieraugu, kā atspoguļojos.
 • Apzināju daļu enkuru, kas darbojās - negatīvos pamazām “apstrādāju”, pozitīvos papildinu un pastiprinu.
 • Droši izpaužu gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas, rakstu emociju dienasgrāmatu.
 • Es esmu projekta “Savas dzīves meistare” vadītāja.
 • Es sadraudzējos ar fantastiskiem cilvēkiem , kurus sastapu šajos kursos!

Gundra, finansu konsultante

Mūsu klienti