Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Neizglītotie parasti savās likstās vaino citus; iesācēji - paši sevi; pilnīgi izglītotie nevaino nedz kādu citu, nedz arī paši sevi. Epiktēts

No NLP praktiķa kursa dalībnieku atsauksmēm

Mans ieguvums NLP praktiķa kursos:
- protu savos audzēkņos noteikt reprezentatīvo sistēmu un izmantot to komunikācijā,
- kursos iegūtās zināšanas un prasmes varu izmantot savā darbā un personīgajā dzīvē,
- esmu "atvaļinājusi "savus ierobežojošos uzskatus un uz dzīvi raugos gaišāku skatu,
- ticu savai mērķu programmai. Tā realizējas!
- esmu iemācījusies savus mērķus vizualizēt,
- dažiem esmu kļuvusi "neērta", jo vairāk rūpējos par sevi.
- pats galvenais - resursu iegūšanai izmantoju NLP tehnikas, lai darītu savu dzīvi enerģiskāku.

Dzintra, skolotāja


Šie kursi ir palīdzējuši celt manu pašapziņu, sakārtot un pareizi formulēt, kā arī ieviest dzīvē savus mērķus. Esmu iemācījusies viegli komunicēt ar cilvēkiem. Viegli varu atbrīvoties no nepatīkamām sajūtām. Pirms nopietnu lēmumu pieņemšanas visu apsveru arī no citu cilvēku redzes viedokļa. Ir kļuvis vieglāk dzīvot, izprast citus cilvēkus, saskatīt mērķi līdz vissīkākajām detaļām. Esmu sapratusi, ka ja kaut ko gribu sasniegt, tad pašai jārīkojas un jā dara tas tūlīt.

Ilga, medmāsa.


Vislielākais ieguvums ir pozitīva pasaules uztvere. Manam Es vairs nepatīk atrasties sliktā, drūmā noskaņojumā, jo jebkurā situācijā protu saskatīt labo un patīkamo. Esmu iemācījusies būt elastīgāka attiecībā pret apkārtējo vidi un cilvēkiem. Fantastiski uzlabojušās attiecības ģimenē, jo esmu sapratusi, ka ja mainīšos es pati, mainīsies arī man tuvie cilvēki.
Teorija, lasot grāmatas, ir laba lieta, bet praktiski vingrinoties, esmu kļuvusi pašpārliecināta, pozitīva - vienā vārdā - optimiste!

Līga, studējoša darbiniece


Gandrīz gadu esmu sistemātiski mācījusies un apguvusi NLP tehnikas un tikpat sistemātiski sevi mainījusi. Kursu laikā noticēju tam, ka, ja kaut ko var sasniegt kāds cits cilvēks, tad arī es to varu sasniegt. Esmu noticējusi saviem bezgalīgajiem resursiem un iespējām. Ir izvirzīti augsti mērķus, kuri brīnumainā veidā sākuši realizēties. Esmu sevī atklājusi daudzus pozitīvus resursus un pozitīvas emocijas. Ļoti patīkami bija katrā nodarbībā tikties ar patīkamiem cilvēkiem.

Ineta, studente


Mani ieguvumi NLP praktiķa kursos:
- esmu iemācījusies disociēties nepatīkamās situācijās un raudzīties uz tām no malas,
- ieguvusi brīvāku skatījumu uz savu dzīvi,
- patīkami pavadīts laiks,
- praktiskās nodarbības rada iespēju ātrākai izaugsmei, neļauj "apaugt ar sūnu"

Gunita, skolotāja


Kursos esmu sapratusi, ka ar dzīves pieredzi vien nepietiek. Es zinu, ka es vēl daudz ko nezinu. Uzlabojušās manas attiecības ar ģimenes locekļiem, īpaši ar vīru. Esmu iemācījusies vadīt emocionālo atmosfēru ģimenē. Apzinos, ka esmu laba sieva, laba mamma un laba meita savai mātei. Esmu laba darbiniece.

Daina, laborante


Lielākais ieguvums šajos kursos ir tas, ka esmu apzinājies, ko gribu dzīvē sasniegt. Tagad zinu arī metodes, kā to izdarīt. Esmu iemācījies uz pasauli skatīties savādāk - vairāk apzināti meklēju pozitīvo, vairāk to saskatu. Liels ieguvums ir cilvēki, ar kuriem kopā mācījos. Ar apgūtajām NLP tehnikām un paņēmieniem var sakārtot sevi, savu dzīvi, būt gatavs uz jebko. Tagad esmu un vienmēr būšu pārliecināts par sevi.

Artūrs, students

Mūsu klienti