Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Uzvarētāji nekad nepamet nepadarītu, tie, kuri pamet nepadarītu nekad neuzvar. Vincs Lombardi

"Komunikācijas meistarība" - kursi 2020. gada 17. februārī TIEŠSAISTĒ

Pasniedzējs - Artūrs Zeltiņš

Galvenie ieguvumi no kursa un īstenotie mērķi.

 

***

Rast un vairot pārliecības par rīcības pareizību, uzlabot un pilnveidot saskarsmi un komunikāciju, prast pielāgoties un veidot uzticēšanos, izvairīties no manipulācijām, vairot ekoloģisku pieeju.

***

Sapratne, ka uzskats par sevi nav akmenī kalta patiesība, tas ir pieņēmums par sevi. Sapratu kā komunicēt daudz pozitīvāk un redzēt, ka es pieļauju dažādas domāšanas kļūdas un labot tās. 4x4 - ir maģija. Man ir sajūta, ka pielietojot šo tehniku manas dienas ir daudz strukturētākas un veiksmīgākas.

***

Ir gūta lielāka pārliecība komunikācijā ar dažāda veida cilvēkiem. Spēja pieņemt dažādus viedokļus, apzinoties, ka viedoklis nav fakts. Izmainīta sava domāšana vairāk uz pozitīvo pusi un apzināšanās, ka es spēju kontrolēt notiekošo- ka tā ir mana izvēle, kāds ir mans uzskats vai kādu emociju piešķirt neitrālam notikumam.

***

Komunicēt ar cilvēkiem ir kļuvis interesantāk, komunicēt ar cilvēkiem ir kļuvis vieglāk un esmu sapratis savu vērtību un mērķu nozīmi savā dzīvē.  Es spēju kontrolēt situāciju gandrīz katrā komunikācijas reizē. Mana komunikācija ar cilvēkiem ir kļuvusi strukturēta un vairāk vērsta uz to, ko vēlos panākt konkrētajā komunikācijas reizē.

***

Savā runā izvēlēties vārdus, kuri vērsti uz pozitīvismu un atvērtu referenci. Savos uzskatos vienmēr domā attīstoši. Sarunas gaitā izmantot parafrāzes un metamodeli, lai vadītu sarunu. Būt pārliecinošam sarunas gaitā, veidojot kongruenci. Runājot ar otru persona, izprast cilvēka nodomus, no viņa skata punkta.

***

Īstenojušies mērķi - pamanīt nianses komunikācijā - Vairāk pievēršu uzmanību VAK izpausmes un dāvanas izvēlosraksturīgas katram tipam;
veidot pašāku komunikācijas spektru - esmu sācis Rakstīt 300-500 vārdu postus par teniņiem;
apzināti pielāgot komunikāciju ar dažādiem cilvēkiem - cenšos vairāk izmantot vak frāzs taču nav liela izmaiņa valodas lietošanā.
 

Mūsu klienti