Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Pārvaldība ir lietu darīšana pareizi; līderība ir pareizo lietu darīšana. Pīters F. Drukers

Seminārs "Vērtības un mērķi manā dzīvē"

Rīga, 2005. gada 28. augusts.

Ir milzīgs prieks par to, ka tie mērķi, kas bija visnepieciešamākie, pašreiz ir jau piepildījušies un tie, kas svarīgi – iekustējušies. Gandarījums arī par to, ka zinu, ka pēc kāda laika arī tie būs piepildījušies. Ir arī tālejoši mērķi, kas iepriekš likās nereāli, bet tagad gūst reālu piepildījuma redzējumu.
Pats galvenais – ir iegūta pārliecība un virzītājspēks! Esmu ieguvusi vērtīgu un praktisku instrumentu – prasmi formulēt savus mērķus. Paldies!

Inga


Paldies par jauko semināru „Vērtības un mērķi manā dzīvē”! Līdz šim tā īsti nebiju piedomājusi par to, kas ir manas dzīves pamatvērtības, kā arī par to, kādi mērķi man ir svarīgāki un kādi – mazāksvarīgi. Tagad es to zinu. Centīšos tos realizēt un sasniegt harmoniju savā dzīvē. Ir vēlēšanās šos jautājumus studēt tālāk.
Bija liels prieks satikt līdzīgi domājošus cilvēkus. Tas garīgi uzlādē. Paldies! Lai Indrai pietiek spēka šīs zināšanas nodot tālāk!

Daiga


Bieži mēs esam neapmierināti ar apkārt notiekošo. Mēs tikai dusmojamies un pukojamies, bet… pasaulē ir viena mācība, kas var daudz ko mainīt un tā ir NLP. Galvenā atziņa – maini sevi un pasaule ap tevi mainīsies. Tātad galvenais ir darbs ar sevi pašu.
Par pozitīvo domāšanu zināju sen, bet, kā visas lietas salikt pa plauktiņiem, izanalizēt, pārkārtot, vizualizēt, izprast – to kursos iemācīja Indra. Es iemācījos pareizi formulēt savus mērķus, atšķirt svarīgos no mazāksvarīgiem, atmest nevajadzīgos. Laikā, kad apmeklēju semināru daži mērķi sāka piepildīties. Neticami ātri!!!
Es sapratu, cik svarīgi ir priecāties par citu sasniegumiem. Un ja citi var – tad arī es varu! Es sapratu, ka savu dzīvi pilnībā varu veidot pati, bet par to paldies Indrai, jo viņa lika strādāt vaiga sviedros, tā ka galva kūp?
Novēlu Indrai veiksmīgi darbu turpināt, daudz atsaucīgus, zinātkārus un atvērtus cilvēkus!

Sarmīte


Semināra laikā es iepazinos ar kolosāliem cilvēkiem. Nodarbību laikā sapratu, ka dažkārt, lai iegūtu pozitīvu emocionālu stāvokli, vajadzīgs pavisam maz. Dažreiz pietiek vienkārši pasēdēt kafejnīcā ar draugiem un parunāties. Semināra laikā es iemācījos mērķtiecīgi atrast resursus, kas nepieciešami, lai savus mērķus realizētu – tie ir visur – cilvēkos, dabā, manī pašā… sapratu, ka jāmācās, jātrenējas pasauli uztvert ar visiem maņu orgāniem – redzi, dzirdi, tausti… Tādējādi var uzņemt lielu pozitīvo emociju lādiņu ikdienā. Paldies par ieguvumu šajos kursos.

Māris


Es atnācu ar pārliecību, ka esmu absolūti bezmērķīga būtne, bet šodien redzu, saprotu un izjūtu sevi kā ārkārtīgi mērķtiecīgu cilvēku!? Man ir mani 12 mērķi un liela vēlme tos redzēt kā piepildītus sapņus.
Par sapņiem… Agrāk neatļāvos sapņot, jo negribēju piedzīvot smagu vilšanos. Šodien zinu, ka ļaušos un sapņošu un gribēšu sapņot vēl un vēl… Lai ir kam piepildīties (kā teica mūsu skolotāja Indra :)).
Lidojuma sajūta, jo jūtu, ka ES VARU!!! Galvenais ir mācēt sevī to saglabāt. Lai mums visiem izdodas!

Ingūna


NLP iemāca sapņot tad, kad pašam liekas, ka spārni slapji un nevarēsi palidot, tā palīdz aktivizēt pozitīvo dzīvē un vieš pārliecību, ka viss ir iesējams, ja vien pats sapņosi un gribēsi savus sapņus piepildīt.
NLP trenere kursos izmanto vienkāršas, saprotamas un ļoti efektīgas tehnikas. NLP nebūt nav rupja programmēšana un manipulēšana, bet gan savu vērtību un mērķu apzināšanās un sakārtošana pēc nozīmīguma pakāpes. Neticiet tiem, kas kritizē un noliedz NLP! Pārbaudiet, izziniet paši. NLP ir pozitīvo emociju avots. Vairojiet savas pozitīvās emocijas!

Inta


Šīs zināšanas palīdz paskatīties uz savu dzīvi no neitrāla skatu punkta, pārvērtēt to un modelēt sev tīkamā virzienā. Palīdz apjaust savas iespējas, kuras, šķiet, ir bezgalīgas.
Manī izzuda pārmetumi pašam sev par pārlieku lielo egocentrismu, jo tika novērtēti šīs īpašības pozitīvie aspekti.

Andris


Liepāja, 2004. gads.

Šajā treniņseminārā ieguvu daudz jaunu atziņu, noderīgu un vērtīgu padomu savas dzīves sakārtošanai. Protams, zinu, ka visi sasniegumi cilvēku dzīvē ir atkarīgi no katra paša, tomēr ir svarīga apzināta rīcība – mērķtiecība. Daudz jaunu variāciju atklājās mērķus salīdzinot un mērķu karti zīmējot.

Ligita


Kursi mani izvilka no ikdienas rutīnas un ļāva izkustināt smadzenes. Es nekad tik detalizēti nebiju domājusi par savām pamatvērtībām un mērķiem. Ieguvu superīgas emocijas un iepazinos ar jaukiem cilvēkiem. Izjutu, ka pozitīva domāšana par saviem mērķiem palīdz tos pārvērst īstenībā.
Mans atklājums –darbs nebūt nav svarīgākais dzīvē, kā domāju pēdējos gadus. Sapratu, ka esmu sievišķīga sieviete, priekšplānā man izvirzās ģimene un laiks, kurā varu realizēt sevi.

Kristīne


Šis seminārs deva man atbalsta punktu dzīvei. Iemācījos saprast un noformulēt to, ko gribu sasniegt. Pateicoties nodarbībām, aizdomājos par dzīves vērtībām.

Elīna


Es ieguvu to, pēc kā biju nākusi uz semināru. Sapratu, ka galvenais ir sasniegt centrālo mērķi un tas ļaus realizēt citus mērķus.

Dace


Pirmo reizi tik nopietni aizdomājos par saviem mērķiem. Interesanti, ka tas mērķis, ko biju noglabājusi dziļi zemapziņā, tomēr izrādās galvenais. Tas ir mērķis, ko vēlos sasniegt vairāk par visu, lai arī sev nevēlos to atzīt.

Aija


Man šie kursi palīdzēja izprast savas patiesās vērtības. Nodarbību laikā es konkretizēju savus mērķus.

Inese


Man patika viss nodarbību process, cilvēki un pasniedzēja. Es uzzināju ko tādu, par ko līdz šim nebiju domājis. Tagad es zinu, ko vēlos un darīšu visu, lai to sasniegtu. Man ir galvenais mērķis, kuram pakārtoti pārējie.

Dainis


Es ieguvu ļoti daudz. Svarīgākais – izvērtēju savas pamatvērtības, sapratu, kuras ir galvenās. Izvirzīju trīs galvenos mērķus, kuri man ir ļoti nozīmīgi.

Baiba


Lielu gandarījumu sagādāja vērtību noskaidrošana un mērķu formulēšana. Tas palīdzēja saskatīt tās vēlmes, kas bija manī dziļi noglabātas, kuras baidījos pati atzīt.

Liena


Man kursi palīdzēja, iedrošināja pateikt skaļi savas vēlmes un mērķus. Esmu kļuvusi atraisītāka. Bija interesanti formulēt savus mērķus.

Maija


Pēc kursiem patīkama ir atziņa, ka mani mērķi nav nemaz tik nesasniedzami, kā biju domājis. Daži mērķi, kurus domāju īstenot pēc 2-3 mēnešiem ir piepildījušies jau tagad.

Juris


Visbūtiskākais bija tas, ka varēju noskaidrot savus mērķus. Līdz šim nebiju par to aizdomājies. Tas bija aizraujoši. Tagad, kad zinu savus mērķus – redzu, ka daži jau realizējas. Esmu kļuvis redzīgāks, vairāk redzu dažādas iespējas mērķu sasniegšanai.
Nodarbības bija ļoti interesantas un patīkamas. Interesanti – ir uzlabojušās attiecības ar maniem draugiem.

Artūrs

Mūsu klienti