Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Ja tev pajautās, kas ir derīgāks - saule vai mēness? - atbildi: mēness. Jo saule spīd dienā, kad tāpat ir gaišs, bet mēness - naktī. Kozjma Prutkovs

Atsauksmes par NLP praktiķa kursu – 2017/2018 (24. februāris)

Pasniedzējs – Artūrs Zeltiņš
 

  • Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Vai cerības attaisnojušās? Galvenie ieguvumi.
  • Kāpēc NLP praktiķu kursi ir noderīgi?

 

Izlasot mērķus, kurus biju sarakstījusi kādā no pirmajām nodarbībām, izskatās, ka tos visus esmu īstenojusi un vēl vairāk! Pats galvenais ieguvums ir atziņa un doma, kuru visu laiku atceros – Iemācies pieņemt sevi un arī citus!
Personīgi man NLP praktiķu kursi ir devuši iespēju iepazīt patiešām lieliskus cilvēkus. Es jūtos tā, it kā šie cilvēki ir vēl viena ģimene, ar kuru mēs katru otrdienu satikāmies. Vēl tāda noderīga lieta, ka kursu laikā esmu spējusi sakārtoties. Sajūta ir tāda, ka plaukts ir uzcelts un šis tas tajos plauktos ir ielikts iekšā.

Sabīne Danga,
rakstu instrukcijas, rokasgrāmatas uzņēmumam

 

Vēlējos labāk saprast citus, sevi un NLP veidus, instrumentus, ar kuriem tas tiek panākts. Kā arī vēlējos izprast centra vidi un uzzināt NLP zinātni. Darīts.
+ Apzinos dziļāko motivāciju un kontekstu par to, kāpēc NLP ir noderīgi mācīties, kādos brīžos tā ir ļoti vēlama.
+ Ir uzsākts ceļš uz mājām, uz savu patieso es, uz apzinātu dzīvi.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi:
+    Loģiska, pamatota zinātne par dzīves likumsakarībām, par to “kas ir cilvēks”.
+    Piedzīvojums sevis izzināšanas ceļā.
+    Māca instrumentus, kurus pielietojot, ikdiena arvien vairāk tiek piepildīta ar pozitīvām emocijām, jaukiem notikumiem, dāvanām.
+    Lai dzīvotu savu dzīvi viegli, ar prieku, apzināti un atbildīgi.
+    Iknedēļas tikšanās ar pozitīviem, uz attīstību vērstiem, atvērtiem cilvēkiem.
 

Irina Koļesņikova,
reklāmas speciālists

 

Kopā bija 8 mērķi, kas tika ierakstīti 1.grāmatā 3.lpp. Izpildījušies ir 4-5 mērķi, pārējie ir procesā, jo prasa lielāku laiku izpildei un izriet no iepriekšējiem mērķiem.
NLP praktiķu kurss manī radīja lielāku sapratni par sevi un ļauj sastrukturēt savas domas. Kursos tiek iemācītas (iegūtas) zināšanas, kas noder sadzīvei (komunikācijai, citu cilvēku sapratne/izpratne).

Dzintars Segliņš,
būvinženieris

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi par 80% ir realizējušies. Sapratu, ka daļa no neīstenotajiem mērķiem arī nebija ekoloģiski man pašam priekš sevis. Līdz ar to varu teikt, ka no šiem kursiem esmu ieguvis daudz vairāk nekā gaidīju. Esmu kļuvis mērķtiecīgāks un strādāju pie jauniem mērķiem.

Man NLP praktiķu kursi šķiet noderīgi, jo tie iemāca un sniedz instrumentus, ar kuru palīdzību es kļuvu pats savs dzīves saimnieks.
NLP kursi ir noderīgi, jo tie iemāca izprast sevi līdz “saknei”, kā arī iemāca izprast un paredzēt citus cilvēkus. Protams, man šie kursi pavēra pilnīgi jaunu pasauli skatā uz dzīvi.

Mārtiņš Prancītis,
strādā ceļu būvniecībā

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi noteikti ir piepildījušies. Biju ceļojumā ar ģimeni tieši tā, kā biju izstrādājusi Dekarta koordinātās. Esmu noteikti uzlabojusi savas prasmes komunicēt gan ar sevi, gan ar saviem tuviem cilvēkiem, gan apkārtējiem. Esmu pilnveidojusi ticību saviem spēkiem, aizstāvot savu viedokli. Esmu ieguvusi daudz instrumentu tālākai darbībai.
NLP kursi rada iespēju dzīvot daudz savādāk – kvalitatīvāk, pozitīvāk, varošāk un dod resursus mērķu pilnveidošanai. Rada spārnus, lai var lidot. Rada savādāku pasaules uztveri un līdz ar to maina visi, kurā dzīvo.

Santa Daukste,
ķirurgs

 

Kursu sākumā man bija 14 mērķi, kurus vēlējos sasniegt. Sasniedzu visus. Un pat vairāk, jo es sāku labāk izprast arī citus psiholoģijas virzienus (daudz kopīga). Cerības ir pilnībā attaisnojušās. Galvenie ieguvumi ir labāka sevis un apkārtējo izpratne, efektīva komunikācija un vieglāk sasniedzami mērķi.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo:
1.    Palīdz organizēt un izveidot sev psiholoģiskās kultūras sistēmu.
2.    Sniedz lielisku sākuma komplektu darbam ar sevi un sevis attīstībai.
3.    Palīdz izprast savas vērtības, nodomus, atrast veidu, kā tos līdzsvarot.
4.    Izmantojami paņēmieni ikdienā. Pēc kursiem vairs nekad nebūsi tāds, kāds biji.
5.    Uzlabojas dzīves kvalitāte – karjerā, attiecībās, atpūtā, it visur.

Kristaps Babris

 

Kursus uzsākot, izvirzīju 14 mērķus. Gan par biznesa uzlabošanu, gan personības iezīmju uzlabošanu. Kā vien no svarīgākajiem bija – nepārtraukt sarunbiedru sarunas laikā un dzirdēt viņu. Pie tā strādāju pastiprināti. Rezultāts ir labs. Arī biznesā daudzi jautājumi ir atrisinājušies, jo ir reāli sastādīti plāni darbībai – ko tālāk? Kādi 2-3 vispār atkrituši kā nesvarīgi. Un daži vēl nav sākti izskatīt. Kopumā rezultāti apmierina, pat ļoti.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, lai ļautu cilvēkam atvērties. Apzināt lietas, kas neizdodas, traucē un palīdzēt tās risināt ar dažādu pieeju. Vieta, kur uzklausa, nenosoda, iedrošina un palīdz atrast pareizo pieeju sev un jautājumam. Ar pareizi uzdotiem jautājumiem var uziet dziļi iestigušas, nenokārtotas lietas, ko iespējams atrisināt, strādājot ar sevi. Iespēja satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, uz rezultātu vērstus. Lielākoties pozitīvi domājošus, kas grib caur kursu pilnveidoties, lai darītu lietas veiksmīgāk, ar rezultātu. Laba iespēja kur augt kopā ar ģimenes locekļiem. Vieglāk vienam otru izprast.

Signe Jansone,
uzņēmēja

 

Biju pat aizmirsis ko uzrakstīju. ? Bet, izrādās, ka ar vairākiem jautājumiem esmu strādājis. Un izskatās, ka esmu ieguvis gan pārliecību par sevi, gan instrumentus, ko praktiski pielietot.
NLP kursi ir noderīgi, jo vari uzzināt, ko jaunu par sevi pašu. Kā labāk izmantot savas spējas, kas jau tagad man piemīt.

Edgars Jansons,
finanšu direktors

Mūsu klienti