Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Neko nav īpaši grūti paveikt, ja to sadala mazākos darbos. Henrijs Fords

"Mērķu meistarklase" - treniņseminārs 2016. gada 28. septembrī

Pasniedzēja - Indra Melbārde
 

Galvenie ieguvumi seminārā. Kā īstenojušies sākumā izvirzītie mērķi?

 

Lēmumu par kursiem pieņēmu, jo nebija skaidrības, ko vēlos vēl realizēt un kā to realizēt, kāpēc būtu jārealizē kādi jauni mērķi.
Mērķis – mācīties definēt mērķus. Piepildīti ir vairāki mērķi, tajā skaitā studiju uzsākšana maģistratūrā Uzņēmējdarbības un vadības fakultātē. Radās izpratne par atšķirību starp AIZRAUTĪBA un DISCIPLĪNA.
Ļoti liela vērtība – savu vērtību apzināšanās, kas palīdz strukturēt domāšanas virzienu no “bēgšana no” uz “virzīties uz”.

Elīna,
pārdošanas vadītāja

 

Mērķi ir mainījušies - no citu organizēšanas un vēlmes kontrolēt, uz sevis izzināšanu un savu mērķu noteikšanu. Nav jākontrolē pasaule, ir jāmāk saprast sevi un savas vēlmes un iemeslus.
Šo kursu laikā viens no “pa jokam” izvirzītajiem mērķiem jau ir gandrīz realizēts.
Fantastiska sajūta bija brīdī, kad sapratu, ka mani lielie mērķi nav materiālie mērķi (jo tos ja izvirzu arī piepildu), bet gan garīgie, sevis attīstības mērķi.

Monta

 

Ir atkal paveikts viens posms sevis pilnveidē. Kursi deva lielāku izpratni, kā soli pa solim nonākt pie mērķu īstenošanas. Vispār es pirmo reizi sāku domāt, kādi ir mani mērķi un ko es pati vēlos. Viennozīmīgi piepildījies mērķis pacelt augstāk savu pašapziņu un ticību tam, ko es daru.

Marita,
strādā un studē

 

Galvenie ieguvumi – apzinātība, skaidrība, miers. Ja sākotnēji domas, vēlmes, mērķi bija haotiski, tad kursu laikā mācoties tos konkretizēt, pierakstīt, izmērīt, izsvērt, atmest, noslēgumā sapratu, ka apzinos sev svarīgāko, sev vajadzīgo, sev lieko. Tas ieviesis skaidrību par dzīvi kopumā un konkrētām lietām, ko vēlos paveikt. Šī apzināšanās un skaidrība dod mieru. Un man tas ir svarīgi.
Nākot uz kursiem, uzsvaru liku uz karjeras jomu. Tagad saprotu, ka vairāk gribu paveikt pašattīstībā, pēc tam – karjerā.

Jolanta,
mājsaimniece

 

 

Ieguvums noteikti ir tāds, ka kurss “Mērķu meistarklase” deva iespēju iziet no komforta zonas, sajauca galvu vēl vairāk, bet nu jau pozitīvā virzienā. Ir dzimušas jaunas idejas un pat uzsākta to realizācija. Vēl priekšā darbs, tomēr ar mērķu pārrakstīšanu radās sajūta, ka tie var būt arī lielāki, varenāki, ka resursi ļauj paskatīties ārpus manām ierastajām robežām vai pat sajust, ka ir brīži, ka robežas nav nepieciešamas.
Nācu ar mērķiem biznesā, bet vairāk izkristalizējās pašizaugsme.

Inese

 

Galvenie ieguvumi, ko ieguvu šajos kursos ir tas, ka izkustināju sevi no 0 punkta. Nācu ar mērķi būt noteicējs savā dzīvē, esmu uz šī ceļa nostājies. Pašā sākumā, bet mērķis ir par tādu būt.
Kursi deva spēku virzīties un palielināja manu iekšējo ticību sev. Izprotot procesus un iemācoties tos pielietot.

Agris,
strādā remontdarbu nozarē

 

 

Esmu ieguvis priekšstatu par to, kā skatīties uz mērķu izvirzīšanu kopumā, kā atpazīt, vai ir izvirzīts pareizi mērķis. Vai kaut kas jāmaina, jāpilnveido, jāpārveido, ko paturēt, ko atmest.

Oskars,
Latvijas Mežu Fonds

 

Kursu mērķis – mobilizēt sevi jauna darba meklējumos. Atziņa – traucē ierobežojoši uzskati.

Antra,
privātskolotāja

 

Es saprotu, kā savu izvēlēto mērķi pārbaudīt dažādos veidos. Tas palīdz saprast, ka eju pareizi un tas būs realizējams.
Bija vēlme iemācīties pareizi noformulēt savu mērķi, saprast vai tas ir mans, vai sabiedrības uzspiests.
Paldies, izdevās to visu saprast.

Lolita,
ekonomiste

 

Galvenie ieguvumi:
-    Pārstāju baidīties no mērķu izvirzīšanas.
-    Apguvu jaunas mērķu pārbaudes metodes.
-    Saņēmu impulsu, lai izkustētos no rutīnas.

Mārtiņš,
pārdošanas speciālists

Mūsu klienti