Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Mēs nepārtraukti sastopamies ar lieliskām iespējām, izcili paslēptām aiz neatrisināmām problēmām. Lī Lokaka

Atsauksmes par NLP praktiķa kursu – 2015/2016

Pasniedzēji – Indra Melbārde un Artūrs Zeltiņš
 

  • Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Vai cerības attaisnojušās? Galvenie ieguvumi.
  • Kāpēc NLP praktiķu kursi ir noderīgi?

 

Galvenie ieguvumi – esmu kļuvis veiksmīgāks un laimīgāks. Esmu iemācījies atšķirt savus mērķus no citu mērķiem. Esmu iemācījies dzīvot savu dzīvi. Daži sākumā izvirzītie mērķi ir jau īstenojušies, citi – ir kļuvuši tuvi un sasniedzami. Esmu mierīgs, jo zinu, ka tos sasniegšu, ejot pats savu ceļu.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo tajos cilvēks iemācās būt pats, atzīt, saskatīt, cienīt savas vērtības. Vienlaikus saglabājot pozitīvu saikni ar citiem un cienot arī viņu vērtības.

Guntars, lielu IT projektu vadītājs

 

NLP kursi viennozīmīgi paplašina redzeslauku – gan ar sevi kā personību un savām spējām, gan citiem cilvēkiem un viņu rīcības modeļiem, gan ārpasauli kopumā un tiem resursiem, kurus varam izmantot ceļā uz saviem patiesajiem mērķiem un komfortablu dzīvi.
NLP praktiķu kursi ne tikai attaisnoja cerības, bet sniedza vēl vairāk – pilnīgi jaunu informāciju, par kuras esamību iepriekš pat nenojautu.
NLP māca strādāt ar savu domāšanu, rīcību un attieksmēm. Un, lai to sasniegtu, šie kursi, pirmkārt, ļauj saredzēt sevi. Otrkārt, saprast citu cilvēku rīcību un domāšanas modeļus. Tas ir ceļš uz veiksmīgu komunikāciju. Savukārt veiksmīga komunikācija paver arī citus ceļus uz mērķiem, sadarbību un kvalitatīvas dzīves veidošanu. Sakārtota domāšana un sapņu iekustināšana liek lietām notikt! Un ļoti noderīga informācija, ko cilvēks iegūst kursu laikā ir savu spēju un talantu apzināšanās – fantastisks rīks!

Aiva Logina, vada televīziju

 

Mans mērķis bija apgūt prasmes un iemaņas, kas ļautu justies brīvāk un pārliecinātāk par sevi komunikācijā ar citiem. Mērķis ir sasniegts, jo es esmu ne tikai atvērtāka pret cilvēkiem sev apkārt, bet arī godīgāka pret sevi. Kursi pilnīgi noteikti ir devuši man izpratni par to, ka katrs cilvēks ir atšķirīgs un, lai veidotu kopīgu komunikāciju, nepieciešams meklēt kopīgo, nevis uzsvērt atšķirīgo. Vienlaikus kursi attīstījuši apziņu, ka strādājot ar sevi, mainās pasaule man apkārt.
Kursi ir noderīgi, jo tie ļauj izprast pašam sevi. Kļūt patiesam un atklātam pret pašu svarīgāko cilvēku dzīvē – sevi. Tie ļauj pamanīt nianses un detaļas, kas iepriekš ignorētas vai neizprastas, taču patiesībā veido manu personību. Vienlaikus kursu laikā mācās strādāt ar saviem izaicinājumiem, tos skaidri definējot un zūd vēlme slēpties aiz pašapmāna. Es tiešām varu visu, ko es gribu – tāda ir mana galvenā atziņa no kursiem.

Signe Gintere, krupjē

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi ir piepildījušies par 100% un vēl vairāk, jo ir sasniegti daudzi mērķi, kas uzstādīti kursu procesā. Esmu ieguvusi daudz vairāk nekā sākumā biju gaidījusi. Mani galvenie ieguvumi – spēja izprast sevi un sev apkārt esošos cilvēkus, līdz ar to komunikācija veidojas daudz veiksmīgāka. Esmu sapratusi savu patieso misiju un savu būtību atradusi savai dzīvei piepildījumu. Pašai priekš sevis - esmu ceļā, lai kļūtu par tādu cilvēku, kāda es vēlos būt saskaņā ar savu iekšējo būtību!
Katram no mums dzīvē ir vismaz viena patiesa vēlēšanās – būt laimīgam, bet ceļš uz šo virsotni un pati virsotne mums ir katram sava. Taču NLP praktiķu kursi palīdz katram no mums atrast savu ceļu uz mūsu pareizo virsotni.
NLP praktiķu kursi ir mācība par sevi un sevis apzināšanu šajā pasaulē. Tie sniedz mums instrumentus, ar kuru palīdzību varam patiesi baudīt katru mirkli!

Lauma Auermane, inženiere, inženiertīklu projektētāja

 

Pirms kursiem mans mērķis bija atrast savu misiju un iemācīties komunicēt ar savu zemapziņu, jo ļoti daudz sapņoju. Misija atrasta un mani ļoti iedvesmo. Komunikāciju ar zemapziņu vēl mācos un turpināšu apgūt.
Galvenie ieguvumi – paplašināts redzesloks, lieliski cilvēki, plašāk izpratne par sevi un to, ko vēlos, saskaņa ar sevi un citiem. Atrašanās vidē, kur visi mācās un attīstās, atvērtība un jaunas zināšanas. Es biežāk domāju un runāju par savām vērtībām un būtību. Esmu kļuvusi patiesāka pret sevi un citiem!
NLP praktiķu kursi:
⦁    Tie padara pasauli pozitīvāku, labāku un ir vieglāk dzīvot.
⦁    NLP palīdz izzināt sevi, saprast un pieņemt citus.
⦁    Tie “piespiež” iziet no komforta zonas un attīstīties.
⦁    Dod tās zināšanas, kuras palīdz dzīvē komunicēt, darboties un attīstīties – papildina to, ko jau esam apguvuši.
⦁    Palīdz dzīvē atrast līdzsvaru un ceļu pat bezizejas situācijā.

Evija Pētersone, biznesa servisa centra menedžere

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi īstenojās:
⦁    Kontekstā “Atpūta” piepildījās 4/4;
⦁    “Es” kontekstā – 1,5/3
⦁    “Finanses, darbs” – 1/5
⦁    “Ģimene” – 1/3
NLP kursi dod zināšanas, uzskatus, kas ļauj cilvēkam pilnveidoties: iekšējā pasaulē, atpūtā, ģimenē un finansēs. Iegūtās prasmes, jaunais domāšanas veids ļauj saprast sevi un apkārtējos un ļauj vadīt pēc win-win principa.

Vitālijs Čemeris, PHP programmētājs, uzņēmējs

 

 

Galvenie ieguvumi:
1.    Kļūt pārliecinātākam sarunās ar citiem.
2.    Spēt labāk izprast citus.
Abi mērķi ir pilnībā izpildīti.
Vairs neizjūtu satraukumu un diskomfortu satiekot jaunus cilvēkus un labprāt ar tiem uzsāku sarunas.
Daudz skaidrāk ir palicis kādēļ rīkojas tā kā viņi rīkojas. Ir palicis vieglāk pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir un ar tiem atrast kopīgu valodu.
Pateicoties NLP kursiem ir iegūts:
⦁    Pārliecība par sevi un savām spējām.
⦁    Jaunas zināšanas, kas atvieglo ikdienu.
⦁    Jauni draugi.
⦁    NLP tehnikas, ar kuru palīdzību var sakārtot sevi un vajadzības gadījumā var palīdzēt arī citiem.
⦁    Blakus atrodas pozitīvi un zinoši cilvēki, kuri ir vērsti uz attīstību un izaugsmi.

Matīss Imbovics, students/pārdošanas menedžeris

 

Skatoties šodien izvirzītos mērķus pirmajā nodarbībā, esmu tos sasniedzis par 200%. Esmu mainījis savu domāšanu uz pozitīvo. Redzu un skatos uz lietām pozitīvi. Ar NLP tehnikām esmu ieguvis labu resursu, lai varētu sasniegt iepriekš nesasniedzamas lietas. Un ļoti daudz uzzinājis par savām spējām un kā tās dabūt labā resursā.
NLP praktiķu kursi palīdz saprast apkārtējos notikumus ģimenē, darbā, pasaulē, kas saistīti ar cilvēciskām vērtībām. Tas palīdz veidot saskarsmi ar cilvēkiem. Tehnikas ļauj pakāpties pa apziņas līmeņiem, mainīt pašam savus apziņas līmeņus un domāt par augšējiem apziņas līmeņiem. Apgūtās tehnikas ļauj mainīt uzvedību, uzskatus, iziet no komforta zonas, mainīt ieradumus un daudzas citas lietas. Jābūt tikai gribēšanai.

Arnis Auermanis, uzņēmējs būvniecībā

 

Kursu laikā esmu sasniedzis 70% no definētajiem mērķiem. Savukārt, 30% netika realizēti, jo kursu laikā sapratu, ka varu iztikt bez šo mērķu sasniegšanas un šobrīd ir citas prioritātes. Kopumā ņemot cerības ir attaisnojušās ar uzviju!
NLP praktiķu kursi dod iespēju saprast apkārtējos, sevi un to mijiedarbību. Biznesā kursi palīdz labāk saprast kolēģu un klientu motivācijas.

Jānis Šnepste, vadītājs

 

 

Pamazām ar dažādu tehniku palīdzību esmu pietuvojusies sākotnēji izvirzītā mērķa realizācijai. Kursu laikā esmu piedzīvojusi sevis transformācijas procesu, kur mans jaunais “ES” man patīk daudz labāk.
Galvenie ieguvumi – izkristalizējies mans dzīves ceļš turpmākai piecgadei; man ir instrumenti, lai īstenotu mērķus – atbrīvoties no nevēlamiem paterniem, pārliecība par maniem iekšējiem resursiem, spēja sevi atgriezt resursu stāvoklī. Iedvesmojošu cilvēku kompānija.
NLP kursi iedod plašāku skatu uz sevi un apkārtējiem – vieglāk saprast situāciju. Tā ir sevis dziļāka izpratne, var atpazīt savus paternus. Iespēja sevi pārveidot radot pārliecību par savām spējām, atmetot kaitīgo. Kļūst interesantāk dzīvot, vērot cilvēkus, notikumus. Apzināšanās par savām vērtībām, būtību, var rast atbildes uz jautājumu “Kāpēc es esmu?” Praktiska darbošanās kopā ar zināšanām = garantētas pozitīvas pārmaiņas.

Elīna Spēlmane, menedžments farmācijā

 

Izvirzīti bija 4 mērķi. Cerības 99% attaisnojušās.
⦁    Ar dēlu saprasties labāk, labāk viņu izprotu.
⦁    Ar kolēģi, ar kuru gribēju labāk komunicēt, nav jākomunicē – aizgāja.
⦁    Protu komunicēt, lai iegūtu rezultātu, kas vajadzīgs man.
⦁    Privātajā dzīvē ir parādījušās lietas, kas man ir ļoti būtiskas, bet par kurām skaļi negribētu runāt.
Galvenie ieguvumi - misijas apzināšanās, būtības – kas es esmu skaidrošana, jaunas zināšanas, darbs ar sevi, darbaspēju paaugstināšanās, apkārtējo izpratne, sevis motivēšana un daudz jaunu iespēju + grāmatu manos plauktos! Paldies!
Reizi divās nedēļās svētku sajūta. Paldies pasniedzējiem un kolēģiem! Garīgā izaugsme – apvāršņa paplašināšana.
⦁    I daļa - sevis izzināšana saskarsmē ar citiem. Ļoti laba praktisko darbu bāze – vingrinājumi. Mājās papildinājos ar “Melu teoriju”. Daļa par uzskatiem, loģiskajiem apziņas līmeņiem, vērtībām.
⦁    Motivējat piepildīt mērķus – tos pareizi un ekoloģiski definējot. Ja ir problēma – pārvērt to mērķī.
⦁    Iemācīta tehnika – jebkurā mirklī “savākties” un aktivizēties (ieiet) labā resursu stāvoklī.
⦁    Iemācīta izpratne par to, ka jebkuru situāciju var mainīt – saskatīt tās “+” un “-” un labumus, ko tas dod.
P.s. “Sprādziens” visos kontekstos – dabā, mājās, attiecībās, atpūtā. Saliek pa plauktiņiem. Aizvāc lieko.

Ance Freipiča, agronoms, menedžere-vadītāja

 

Mērķis – vajag sakārtot visu, kas ir paveikts un arī šo to pamainīt dzīvē. Cerības ir attaisnojušās par 99,9%. Laiks, kurš ir pavadīts un līdzekļi, kuri ir ieguldīti ir tā vērti, lai liktu sev kādā dzīves posmā paskatīties uz sevi no malas. Galvenais ieguvums – ir mainījusies mana attieksme pret lietām un cilvēkiem man apkārt. Viņi visi ir tādi kādi viņi ir – es esmu ES!
Kursi ļauj parakņāties savā zemapziņas un prāta lādē, lai izvilktu no tās graudus, kuri tur ir aizstāvējušies, atsijātu pelavas un izceptu gardu kukulīti nākamajam dzīves posmam. Kursi izmaina domāšanu pozitīvā virzienā un ļauj uz lietām un notikumiem paskatīties no cita skatu punkta. Karte nav teritorija!

Andris Sausiņš, būvdarbu vadītājs

 

Esmu vairāk apguvis komunikāciju ar cilvēkiem, iemācījies viņos ieklausīties un izprast vairāk. Esmu arī īstenojis sev izvirzītos mērķus. Esmu sācis domāt pozitīvāk un skatīties uz lietām savādāk, daudz plašāk. Mērķi ir īstenojušies. Attaisnojās manas cerības un vēl vairāk.
NLP praktiķu kursi attīsta pozitīvo domāšanu. Palīdz izprast citus cilvēkus, atrast sev īstos mērķus un realizēt viņus. Strādāt ar savām emocijām un raksturu. NLP palīdz kļūt saprotošākam, iecietīgākam.

Mārtiņš Broks, skolnieks

 

Mērķis bija iemācīties izvirzīt mērķus, iemācīties komunicēt, stādīties priekšā lielākai auditorijai. Ieguvumi bija daudz lielāki kā varēju iedomāties. Tie ir:
1)    Pirmā atziņa, ka dzīves kvalitāte ir atkarīga no mūsu domāšanas kvalitātes.
2)    Iemācījos pozitīvi formulēt mērķus un virzīties uz panākumiem (nevis no problēmām).
3)    Cēlās mana pašapziņa un nu jau daudz vieglāk ir runāt auditorijas priekšā.
4)    Ļoti vērtīgas bija tehnikas, ar kuru palīdzību ienesu jaudīgākus resursus savā dzīvē.
NLP praktiķu kursi ir brīnišķīga iespēja sevi sakārtot un virzīties ar lieliem soļiem uz priekšu attīstībā, tas viss relatīvi īsā laikā. Uzlabojās dzīves kvalitāte, izmainās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, rodas daudz jaunu mērķu un motivāciju dzīvei.
Es iemācījos plānot savu dzīvi un “nepeldēt pa straumei”. Nevaru iedomāties, kur vēl var tik jauki pavadīt laiku, kas nes tik ražīgus augļus! Kursi ir noderīgi noteikti ar to, ka praksē visu izmēģina un iespēja pārliecināties, ka tie nav tukši vārdi. Nebiju gaidījusi, ka būs iespēja komunicēt ar savu zemapziņu – tas ir kosmoss!!!

Iveta Pavlovska, apdares meistare

 

No 6 mērķiem 5 sasniegti. 6.mērķis ir procesā. Cerības attaisnojušās ar uzviju. Pozitīva domāšana, karte nav teritorija, mērķtiecība un ticība sev.
NLP kursos mainās dzīves uztvere. Spēja saskatīt situāciju no malas. Pašizaugsme un sevis izzināšana. Sava redzesloka palielināšana. Izkāpšana no komforta zonas. Šie kursi ir cilvēkiem, kuri grib un ir gatavi strādāt ar sevi!!!

Ronalds Stālmanis, uzņēmējs

 

Mērķis – labāk un veiksmīgāk komunicēt ar citiem, daļēji sasniegts. Galvenais ieguvums ir apziņa, ka vēl cītīgāk atkārtojot kursos mācīto un klāt pieliekot eneagrammu mērķis tiks sasniegts.
Arī pārējie mērķi ir daļēji sasniegti. Galvenie ieguvumi no šī kursa man bija (ir) apziņa, ka es to varu. Ka es varu sasniegt savus izvirzītos mērķus, galvenais ir gribēt. Un vēl sajūta, ka esmu atvēris durvis uz jaunu pasauli (NLP un viss pārējais) un jauns mērķis ir pakāpeniski to visu apgūt. Paldies!
NLP praktiķu kursi veido labāku un gudrāku sabiedrību. Paver līdz šim neapjaustas iespējas. Ļauj iepazīt sevi un arī citus. Jauns, līdzīgi domājošu cilvēku, paziņu loks.

Jurģis Rietums

 

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi daļēji īstenojušies un realizēti. Esmu vairāk sākusi apzināties, ko es gribu un vairāk saprotu savu vietu – kāpēc tieši te un ko darīt, ja gribētu kur citur. Vairāk skaidrības par nākotni. Vairāk mērķu, vairāk saredzētas iespējas. Mērķis – par mākslu viegli komunicēt ar “svešajiem” – sasniegts 99%.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo var iegūt instrumentus, kurus veiksmīgi var izmantot sevis pilnveidošanai. Pozitīvāks skats uz ikdienišķiem notikumiem. Tā ir iespēja atrisināt jautājumus, uz kuriem līdz šim nav rastas atbildes. Ja kādi procesi dzīvē apstājušies – tā ir iespēja spert pirmo soli uz priekšu.

 

Baiba Kaļvāne, ekspeditore (transports, loģistika) bērna kopšanas atvaļinājumā

 

 

Kursa sākumā man bija 5 mērķi, no kuriem 3 ir realizēti un 2 vēl ir procesā. Cerības ir attaisnojušās. Galvenie ieguvumi ir pasaules uztveres paplašināšana. Izpratne par to, ka ir ne tikai mana taisnība, bet ir arī vēl kāda. Ieguvums pieņemt lietas. Ieguvums saredzēt citu cilvēku rīcībā pozitīvus nolūkus. Ļaut ritēt lietām savu gaitu. Tērēt enerģiju tur, kur tas nepieciešams. Kvalitatīvi atpūsties. Ieklausīties otrā.
Šie kursi ir noderīgi tādēļ, ka tie palīdz ne tikai noteikt un sasniegt mērķus, bet arī pilnveido komunikācijas prasmes. Ļauj būt patiesam, ieraudzīt un atbrīvoties no prāta lamatām un barjerām. Ļauj ieraudzīt kļūdas savā rīcībā ieradumos un piedāvā iespēju tās izlabot. NLP praktiķu kursi palielina labāku cilvēku skatu šajā pasaulē un līdz ar to dara pasauli labāku. Šie kursi māca būt atklātam un māca būt sev pašam, efektīvāk sasniedzot mērķus.

Laura Jurevica, projektu vadītāja

 

Mani mērķi ir īstenojušies. Vēlējos ierakties sevī, saprast savas sajūtas, no kurienes un kāpēc tās rodas. Mani mērķi bija – būt tolerantai pret citiem, mierīgi reaģēt uz pasauli un tās gaitu, noteikt notikumu virzību savā dzīvē. Šo visu esmu spējusi sevī atrast un izmainīt destruktīvās lietas, notikumus. Galvenais ieguvums ir spēja paskatīties uz pasauli no malas, būt saprotošākai pret citiem. Milzīgs ieguvums – uzskats, ka pasaule ir draudzīga un resursiem bagāta vide.
Lai kļūtu par labāku, veiksmīgāku un pašpietiekamāku personu. Lai uzlabotu attiecības ar sevi un citiem. Lai iegūtu domubiedrus. Lai sajustu piederību šai pasaulei. Lai atrastu sevī milzu dārgumus (resursus). Lai iegūtu pozitīvisma devu. Lai skatītos acīs sev. Lai apzinātos savas bailes un pārvarētu savas bailes. Lai mainītu kaitīgos ieradumus. Lai atvērtu sev acis. Lai patiešām dzirdētu un ieklausītos sevī un citos. Lai kļūtu par labāku cilvēku.

Aleksandra Gordejeva, IT speciālists bankā

 

Mērķi ir īstenojušies par 90% un tie jau dzīvē strādā. Pie pārējiem 10% piestrādāju. Procesā. J
⦁    Esmu atvērtāka komunikācijā.
⦁    Spēju izprast dažādu cilvēku komunicēšanas veidus. VAK
⦁    Pārliecība lielāka uzstājoties, vadot seminārus.
⦁    Atrašanās un komunikācija lielisku un līdzīgi domājošu grupas biedru vidū.
NLP praktiķu kursi:
⦁    Atver Tevī to labo un enerģētisko, kas ikdienā snauž.
⦁    Atraisa iekšējos resursus, piesaista ārējos.
⦁    Iedvesmo izprast sevi, savas reakcijas, rīcību noteiktās situācijās un izprast citus.
⦁    Iemāca, kā pašam iemācīties būt veiksmīgākam, laimīgākam, vērtīgākam.
⦁    Sniedz iespēju “ceļot pie sevis” un atraisīt, saprast sevi līdz pat būtības/misijas dzīlēm.
⦁    Dod praktiskus instrumentus, noderīgas tehnikas.

Aija Šļaukstiņa, apmācību vadītājs

 

Mani mērķi ir īstenojušies ar uzviju. Atnākot uz kursiem, es globāli biju palielā neresursu stāvoklī un meklēju iespēju attīstīt un audzēt savus iekšējos spēkus, pašpārliecinātību, atraisīt radošumu un intuīciju. To visu ir izdevies īstenot. Izmantoju arī koučinga sesijas iespēju, kas man bija ļoti vērtīga. Risināju supersāpīgu jautājumu, un Artūram visnotaļ izdevās man piešķirt jaunu perspektīvu šai lietā. Jūtos mierīga un spēkpilna. Paldies!
Manuprāt, visi, kas NLP kursu ir izgājuši, iegūst īstu superresursu un spēj turpmāk daudz veiksmīgāk piedzīvot, veidot savu dzīvi. Man ir sajūta, it kā būtu ieguvusi kādas brīnumspējas, es varētu to salīdzināt ar spēju redzēt tumsā kā kaķim. Un ne tādā izpratnē kā manipulāciju vai spēju tikt galā ar visu, bet drīzāk tādu intuitīvu, netveramu spēju izjust pašai sevi. Esmu atguvusi sajūtu, ka pati esmu savas dzīves saimniece un ticību, ka arī visdziļākajos tumsas brīžos saskatīšu ceļu.

Elīna Grīnvalde, uzņēmēja komercfotogrāfijas jomā

 

Mans lielākais kursu mērķis bija – dzīvot viegli! Esmu ļoti izkustējusies no sākuma punkta un dodos savā izvēlētajā un vēlamajā virzienā. Pateicoties NLP zināšanām, es turpināšu augt, pilnveidoties un zinu, ka kādu dienu varēšu sev atklāti pateikt – jā, man ir izdevies! Es māku dzīvot viegli! Es to daru!
NLP praktiķu kurss palīdz atvērt acis un plašāk “redzīgāk” lūkoties pasaulē. Kurss dod instrumentu lādi, kuru varam izmantot visu savu turpmāko dzīvi, lai dzīvotu labāk, pilnvērtīgāk.

Ivita Veisberga, finansiste

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi saskaņā ar 1.daļas nosaukumu “Komunikācijas meistarība” ir sasniegti un pārsniegti vairākās nozīmēs – papildus vieglākai komunikācijai ar dažādiem bieži svešiem un neapmierinātiem cilvēkiem, ir uzlabojusies mana noturība pret stresa situācijām kopumā, esmu kļuvusi daudz mierīgāka. Domāju, ka iepriekš minētā iemesla dēļ ir vairāk spēka un iedvesmas darīt lietas, arī baudīt savu dzīvi ārpus darba.
Kursi ir noderīgi, jo uzzināju, ka, lai gan grupā esam tik dažāda vecuma un profesiju cilvēki, visiem ir neatrisinātas iekšējas problēmas, grūtības. Šie atklājumi kopumā ievērojami palīdz uzticēties cilvēkiem + kvalitatīva komunikācija un tas, savukārt, uzlabo manu dzīves kvalitāti. Ļoti interesanti bija uzzināt par dažādām dziļākām norisēm mūsos. Šie atklājumi bija iedvesmojoši uzzināt vairāk – esmu, neskatoties uz aizņemtību, paspējusi noklausīties audio kursu (ne milzīga apjoma), kā arī izlasīt dažādus materiālus psiholoģijā. Svarīgi ir arī apzināties, ka es spēju regulāri ierasties uz nodarbībām, kā arī izpildīt mājasdarbus. Līdz šim domāju, ka darba vai ģimenes dēļ ilgstošā laika periodā tas ir neiespējami.

Evija Kluša, nekustamā īpašuma apsaimniekošana

 

 

Izvirzītie mērķi un cerības ir attaisnojušās. Esmu ieguvusi lielāku pārliecību par sevi un patīk kalibrēt cilvēkus, ko pirms tam nedarīju (noteikt VAK).
NLP praktiķu kursi ir noderīgi sevis pilnveidošanai, strādāt ar sevi (atpazīt un nofiksēt lietas, kas varbūt traucē dzīvē). Strādājot ar pilnu atdevi tehnikas, ļoti daudz var mainīt sevi gan domāšanu, uzvedību un uztveri. Apzinātāk raudzīties uz dzīvi.

Ildze Apinīte, pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja

 

 

6 no 7 mērķiem ir sasniegti. :)
Mani mērķi (kontrolēt savas domas/dusmas/negat.emocijas kā arī atpazīt citos cilvēkos viņu noskaņojumu) ir piepildījušies ar daudziem papildefektiem (iegūtajās zināšanās un prasmēs dalīties ar citiem – draugiem un radiem).
Pateicoties NLP praktiķu kursiem, citādāk sāc uztvert pasauli, cilvēkus. Iemācoties strādāt ar sevi – saproti, ka šai dzīvē viss ir iespējams. Atklājas sen aizmirsti resursi (iekšējie). Tas palīdz enerģiju dzīvē izmantot daudz efektīvāk.

M.A., ārsts

 

 

Mērķis attiecībā uz atvērtību komunikācijā nav pilnā apmērā izpildījies, bet es jūtos daudz drošāka un esmu iemācījusies vairākas zināšanas, kā es varu attīstīt savu drošības sajūtu. Jā, cerības ir attaisnojušās ne tikai mērķu sasniegšanā, bet arī iegūto zināšanu līmenī, kuras es pielietoju jau šobrīd un noteikti sasniegšu mērķus. Galvenie ieguvumi ir tās tehnikas, ko pielietojam, kā arī lekciju laikā iegūtā info lika aizdomāties par konkrētām lietām, kuras līdz kuriem neesmu redzējusi.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo:
⦁    Pirmkārt, komunikācija un iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, līdzīgi domājošiem, apņēmīgiem un mērķtiecīgiem cilvēkiem, jo šādus kursus apmeklē tikai tādi cilvēki. Iegūtā informācija ļauj apdomāt dzīves vērtības attiecīgi izmainot uzskatus un pilnveidojot to ar jaunām iespējām.
⦁    Kalibrēšana – tas bija tas, kas man līdzi ir vienmēr, tās pielietošana ļauj izprast cilvēku un padarīt labvēlīgu komunikāciju.
⦁    Jaunu draugu iegūšana, ar kuriem iespējams nekad netiktos.
⦁    Piedalīties citu cilvēku mērķu īstenošanā, izdzīvot tās pozitīvās emocijas un just to, ka tu esi arī piedalījies pie mērķa sasniegšanas.
⦁    Mācība kontrolēt sev nevēlamu rīcību.

Svetlana Roščina, ekonomists

 


Palasot pirmos rakstītos mērķus “Komunikācijas meistarības” grāmatas pirmajās lapās, saprotu, ka tie nebija nekādi “baigie” mērķi. Esmu tikusi pie jauniem, kas iekļaujas daudz augstākos apziņas līmeņos. Esmu spērusi pirmos soļus to realizēšanā. Pirmie mazie mērķīši tiks “apstrādāti” ar dažādām tehnikām. Tie visi bija darbību/spēju līmenī. Viss ir procesā. :)
NLP kursi man palīdz atrast sevi. Šie kursi man ir devuši drosmi uzdrošināties spert soli neparedzamajā virzienā. Nedaudz pašai bail, bet pateicoties NLP tehnikām, es zinu, kur un kā smelties savus resursus, lai varētu turpināt iet savas misijas virzienā. NLP palīdz neskatīt pasauli kā nežēlīgu, nesaudzīgu telpu. NLP palīdz tajā saskatīt iespējas un kanālus, pa kuriem virzīties, mēs nospodrinām savas spalvas un rodam ceļu pie augstākiem mērķiem. NLP iemāca, ka visi nevar gribēt vienu un to pašu. Tas ir superatklājums.

Inese Rugena, māmiņa

Mūsu klienti