Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Optimistiem ir taisnība. Tāpat, arī pesimistiem. Un tikai tu pats izlem, kurš tu būsi. Hārvijs Makejs

Atsauksmes par NLP praktiķa kursu – 2014/2015

Pasniedzēji – Indra Melbārde un Artūrs Zeltiņš
 

  • Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Vai cerības attaisnojušās? Galvenie ieguvumi.
  • Kāpēc NLP praktiķu kursi ir noderīgi?

 

Kursu sākumā mērķis bija iegūt jaunas zināšanas par sevi, sevis iepazīšana, iemācīties sasniegt mērķus. Esmu sapratusi, ka man tiešām ir resursi un varu radīt trūkstošos pati. Esmu iemācījusies izmantot resursus un pieņemt laist sevī man vajadzīgo informāciju un emocijas. Vai cerības ir attaisnojušās? Šis ir sākums, ir kur iet!
Prasmes ir iegūtas – komunikācija noteikti! Raporta veidošana, draugi, paziņas, resursi. Precizitāte – laika plānošana un iemācīties iziet tehnikas pat tad, ja ir nogurums, sapratne, ka daru to sev. Noderīgi, jo sāku saprast un mīlēt sevi, esmu iemācījusies principu – 3 labas lietas/ieteikumi, jo kopā sanāk līdzīgi domājošie; jo šajā vidē pasniedzēji dara savu darbu un dod mums mūsu (ļauj, māca atklāt) resursu atklājumus.

Taiga Freimane-Vaļģe, projekti, pasākumu organizēšana

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi ir skaidrāki, daudzas vēlmes ir piepildījušās. Viss ir iespējams, ja tici tam un virzies uz to, sapņo un vizualizē bildītes. :) Skaidrāki ir kļuvuši mērķi. Daudz labāka izpratne par cilvēkiem, par viņu vajadzībām, viņu rīcībām. Ir vieglāk dzīvot.
NLP kursi ir noderīgi, jo atver daudz iespējas. Iepazīsti pozitīvus cilvēkus uz izaugsmi tendētus. Vari pazvanīt jebkuram kolēģim un rast kopēju saikni. Dzīvot pozitīvāk. Apzināt resursus un kā rīkoties situācijās, kur vēlies būt pārliecināts, zinošs. NLP maina attieksmi pret dzīvi. Dzīves konteksti kļūst skaidrāki. Saproti savas vērtības, misiju.

Kaspars Eglijs, uzņēmējdarbība

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi transformējas un papildinās visa kursa garumā. Kaut kas tika atmests, kā nevajadzīgs, kaut kas tika pārfrāzēts detalizētāk un pozitīvāk. Bet galvenais, ka pēc kursiem ir uzstādīti tieši svarīgi, uzrunājoši mērķi, kas dos “huge” efektu uz manu un manu tuvinieku dzīvi. Lieli mērķi. Pozitīvi un ekoloģiski.
NLP kursi man personiski ir ļoti liels atklājums. Es aizgāju uz laika plānošanas kursiem un tā arī soli pa solim tiku līdz sertifikācijai. NLP dod masīvu pašizaugsmi. Tie padara tevi par labu runātāju un vēl labāku klausītāju. Tu droši vari teikt – tagad es saprotu cilvēkus daudz un daudz labāk. NLP dod tev spēcīgus ieročus savas dzīves pārveidošanai. Šos ieročus tu vari pielietot savas dzīves pozitīvai transformācijai.

Aleksejs Kondratjevs, uzņēmējdarbība

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi daži ir izpildījušies, par citiem atkal ir skaidrs, kas jādara, lai izpildītos. Kursi lika padomāt. Ļoti attīstīja iztēli. Saprast citu cilvēku rīcības modeļus.

NLP praktiķu kursi ir Vispārējās personības attīstības veicinošs pasākums. Veicina uz izaugsmi un sasniegumiem. Pēc kursu apmeklēšanas ir sapratne kādā jomā vēl jāpiestrādā/jāattīsta sevi un, kas ir jādara visu laiku. Tie ir noņēmuši man daudzas barjeras, paplašinājuši manu komforta zonu, iemācījuši paskatīties no malas, iejusties citu “ādā”, saprast cilvēkus un paredzēt to rīcību.

Māris Rudens, Air Baltic

 

Kursu sākumā izvirzītie mērķi atšķetināti daudzi, lieli samezglojumi. Ir sajūta, ka uzņemts veiksmīgs starts pilnvērtīgam dzīves posmam.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo ir situācijas, kurām risinājumus (ātrus, efektīvus, ekoloģiskus) var atrast uzreiz.

Kārlis Ādminis, attīstība-vadība

 

Viss notiek lielā ātrumā un tiešām pats no sevis. Biju izvirzījusi 23 mērķus uz gadu, no kuriem 13 jau ir piepildīti un realizēti. Cerības ir attaisnojušās ar uzviju. Un jauni mērķi aug kā sēnes – spēj tik pierakstīt.
Man ļoti patika, ka apzinoties savas vērtības, radās skaidrība, kāpēc es daru lietas, kur dodos. Pārformulēju savas problēmas par atrisināmiem uzdevumiem – un tās izgaisa. Strādājot ar cilvēkiem, pielietoju Komunikācijas daļā (NLP praktiķu kursa 1.daļa “Komunikācijas meistarība”) iegūtos instrumentus. Tas ievieš patīkamas pārmaiņas sadarbībā. Un protams satiktie šeit cilvēki ir liela vērtība. Arī šis centrs, es atgriezīšos. Esmu kļuvusi zinošāka, mērķtiecīgāka un veiksmīgāka.

Agnese Medusone, skaistuma meistare

 

Uzsākot mācības NLP praktiķu kursā, es izvirzīju sev 10 mērķus, tostarp “Izslēgt sevī kritiķi”, “Labāk saprast citus cilvēkus, to vēlmes un uzvedības iemeslus”, “Uzlabot komunikāciju ar citiem cilvēkiem”. Uzskatu, ka šie mērķi ir īstenojušies, savukārt citi, kā piemēram, “Atklāt savas dotības un iemācīties tās izmantot” ir sākušas īstenoties un ir pilnveides procesā. Uz šiem kursiem liktās cerības ir attaisnojušās un galvenie ieguvumi ir iegūtā izpratne par cilvēka milzīgajām iekšējām rezervēm un spējām, kā arī iegūti jauni domu biedri pilnīgi jaunā manas dzīves jomā.
NLP praktiķu kursi ir devuši iespēju iepazīt cilvēka bezgalīgās iespējas, apjausmu un zināšanas par tādu iespēju esamību un to spēku. Iegūtās zināšanas paver jaunus apvāršņus, ko izzināt un pārliecību, ka manī pašā ir daudz resursu, lai sasniegtu savā dzīvē jaunas virsotnes, kā arī apziņu, ka apzinoties savas iekšējās spējas, varu apzināties un sasniegt vispārdrošākos mērķus.

Līga Bāliņa, mārketinga vadītāja

 

Uz kursiem atnācu, lai uzlabotu komunikāciju. Milzīgs paldies par mērķa sasniegšanu. Saņēmu vairāk nekā biju domājusi. Īpaši noder ierobežojošu uzskatu maiņa, kas virza uz mērķa sasniegšanu!!! :)
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo atvieglo virzīties mērķa sasniegšanai. Uzlabo komunikāciju. Attīsta un dod veltīt laiku sev. Uzlabo dzīves kvalitāti, sabalansē dzīvi svarīgos dzīves kontekstos (darbs, ģimene, atpūta, privātā dzīve). Ļauj labāk izprast cilvēku, izmantojot metaprogrammas un reprezentatīvās sistēmas noteikšanu. Ļauj palīdzēt cilvēkiem sasniegt mērķus un risināt problēmas, izmantojot NLP tehnikas un atgriezties resursu stāvoklī!!!

Konstancija Miļevska, IT projektu vadība

 

Galvenie ieguvumi – pozitīvs skats uz sevi un pasauli. Kursu sākumā izvirzītie mērķi ir piepildījušies un pārsnieguši gaidīto. Kursu laikā ir sastapti sirsnīgi kursa biedri un pasniedzēji.
NLP praktiķu kursi ļauj ieraudzīt virzienus, kuros var sevi attīstīt, bet kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir “apsūbējuši” (netiek izmantoti). NLP praktiķu kursu laikā ir iespēja izpētīt un uztaustīt savas uzvedības iemeslus un likumsakarības, lai tālāk tās attīstītu vai izcīnītu.

Kaspars Bāliņš, valdes priekšsēdētājs

 

Sākumā izvirzītie mērķi bija: uzlabot komunikāciju darbā, sadzīvē un privātajā dzīvē. Tā kā tos formulēju kursu sākumā, tie ir īstenojušies. Tagad mērķi būtu izvirzījusi precīzāku. Nepubliskojamās daļas mērķi ir īstenojušies daļēji. Daļa no tiem ir mainījušies, daļa – kļuvusi nesvarīga, cita daļa – uzradusies no jauna. Un tas arī ir galvenais. Jo viens no mērķiem tāds arī bija – saprast, ko gribu. Galvenais ieguvums – redzams virziens.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi efektīvākai savas dzīves modelēšanai un redzeslauka paplašināšanai. Pozitīvas – uz saprašanos un sadarbību vērstas komunikācijas prasmju uzlabošanai. Personīgi es esmu pateicīga par pozitīva, uz risinājumu vērsta redzējuma attīstīšanu.

Agnese Reine, projektu vadītāja-juriste


Kursu sākumā mērķis bija prast izvirzīt mērķi, izmantojot resursus, kuri ir manā rīcībā. Gada laikā esmu iemācījusies mērķus formulēt uz tos sasniegt. Labāk saprast sevi un citus. Katrā lietā esmu iemācījusies saskatīt pozitīvo. Veiksmīgi tikt galā ar negatīvām emocijām.
Kursi ir noderīgi, lai labāk izprastu sevi un citus. Pieņemtu citu cilvēku uzskatus un tos respektēt. Lai prastu izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Šādus kursus ieteiktu jauniešiem vidusskolu beidzot, lai saprastu, kurā virzienā doties un kā skatīties uz dzīvi kopumā. Lai saprastu, ka katrai problēmai ir savs risinājums. Lai mēs katrs varētu uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Aija Švarce, tirdzniecības speciāliste

 

Daļa (3 no 4) mērķiem ir īstenojušies. Ar vienu mērķi vēl strādāju. Cerības ir vairāk kā attaisnojušās. Lielākais ieguvums: pozitīva domāšana, saredzēt visur un visos tikai pozitīvas lietas. Iemācījos pieņemt vidi, kurā es dzīvoju tādu, kāda tā ir, nemēģinot to mainīt. Drosmīgi raudzīties uz savām vēlmēm un pieņemt sevi tādu kāda esmu.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi:
⦁    Saprast tehniku nozīmi un to pielietojumu ikdienā.
⦁    Domāt ar “Veiksminieka stratēģiju”.
⦁    Noticēt tam, ka, ja patiesi vēlas, to var sasniegt.
⦁    Pārliecības radīšanai.
⦁    Jaunas pieredzes veidošanai un citu pieredzi uzklausīt.
⦁    Personīgās “ideju bankas” radīšanā.
⦁    Iemācīties pārvaldīt savas emocijas un būt resursā arī stresa situācijās.

Kristīne Sekace, uztura speciāliste

 

Mērķi ir straujā piepildīšanās gaitā. Cerības ir attaisnojušās un pat pārsniegušas cerēto. Ieguvu ļoti plašu klāstu ar resursiem un instrumentiem. Ieguvu spēju plašināt komforta zonu. Ieguvu drosmi. Ieguvu daudz jaunu ideju, jaunu paziņu, daudz labu emociju.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi:
⦁    Lai iemācītos efektīvi realizēt savas spējas.
⦁    Lai gūtu instrumentus mērķa sasniegšanā.
⦁    Lai nodefinētu galvenās vērtības.
⦁    Lai gūtu motivāciju darbam un citām dzīves sfērām.
⦁    Lai atrastu sevi.
⦁    Lai pilnveidotu sevi.
⦁    Lai iepazītu daudz jaunu cilvēku.

Baiba Linga-Bērziņa, dizainere

 

Vēl pirms nācu uz kursiem, skaidri apzinājos uz ko eju. Esmu ieguvis ko cerēju un vairāk. Kursu laikā ir pamainījušies daži mani mērķi. Un tieši tāpēc, ka vairāk esmu pievērsies tam, kas man tiešām ir vajadzīgs un svarīgs, esmu lielākā harmonijā ar sevi. Ir lietas, kuras biju cerējis atrisināt jau beidzot praktiķa kursu, tomēr tās ir procesā un viss notiek tā kā tam jānotiek.
Galvenais, ir iespēja būt vidē, kur ir cilvēki, kuri grib un dara. Ja ir zināšanas pa NLP un līdzīgām mācībām, tad izejot kursu tās ir strukturētas. Ir arī kļuvis skaidrs tas, kas nav skaidrs – tātad, kas jāapgūst tālāk.

Edmunds Pabērzis, konsultants telekomunikāciju jomā

 


Mērķi īstenojas, cerības ir attaisnojušās par 1000%, pašai atliek vien brīnīties, cik ļoti šie kursi ir mainījuši manu dzīves uztveri un padarījuši to daudzkārt kvalitatīvāku! Paldies!
NLP praktiķu kursi pilnveido personību, “izravē nezāles”, dod pārliecību par sevi, par to, ka mēs varam visu, ko vēlamies ar nosacījumu, ka tiek ievērota ekoloģija. Fantastiski uzlabo komunikācijas prasmes, uzstāšanos auditorijas priekšā, pat iepriekš nesagatavojoties.

Aiva Meshia, galvenā grāmatvede

 


Galvenie ieguvumi – precīzāk izkristalizējās tas, ko vēlos darīt nākotnē. Ļoti daudz jaunu ieguvumu, uzlabotas komunikācijas un saskarsmes prasmes. Cerības noteikti attaisnojās, daudzas kursu sākumā atrastās problēmas vairs nav problēmas.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo paver ļoti daudz labu iespēju nākotnē un ļoti daudz palīdz pavisam ikdienišķās dzīves situācijās. Atrisina problēmas un palīdz īstenot mērķus. Rada pilnīgi cita veida skatījumu uz dzīvi – pozitīva dzīves uztvere. Tiek iegūti arī jauni kontakti – resursi, kas var izrādīties noderīgi turpmākajā dzīvē. Cilvēks tiek uzlādēts ar ārkārtīgi lielu pozitīvisma devu!

Lāsma Artmane


Galvenie ieguvumi:
⦁    Pārvaldu savas emocionālos stāvokļus un darbības.
⦁    Būtiski pieaugusi pašapziņa, skaidrība par to, ko vēlos un kā sasniegt vēlamo.
⦁    Es esmu es pati!
⦁    Dzīves līdzsvars.
⦁    Pieņemti būtiski lēmumi, uzsāktas daudz jaunas labas lietas.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi:
⦁    Jo būtiski uzlabojas dzīves kvalitāte!
⦁    Jo pasaule kļuvusi par soli labāka, jo tajā ir trenēti cilvēki, kas ciena sevi un citus un ir gatavi vairāk dot ar labiem vārdiem, darbiem un rada daudz jaunu pozitīvo resursu.

Indra Gora, uzņēmēja

 

Kopš kursu sākuma, mana dzīve ir mainījusies par 100%. Ja sākotnēji es domāju, ka pamanīju NLP kursus nejaušības pēc Facebook, tad šobrīd varu teikt, ka tam bija jānotiek un arī pilnveidošanās kuri ir bijis kā viens no maniem mērķiem pagātnē. Mani mērķi īstenojas un tas noteikti ir kursu ietekmē un informācijas par NLP zināšanā.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo atver acis. Ļauj paskatīties uz pasauli ar plašāku skatu. Palīdz novērtēt tieši sevi un savas spējas. Palīdz sakārtot attiecības ar sev tuvajiem cilvēkiem, palīdz novērtēt mērķus un to, kā mēs izsakām tos – cik ļoti tas ir tas, kas nepieciešams.

Katrīna Ruskule, mārketinga direktore

 

Galvenie ieguvumi:
⦁    Esmu pilnveidojis savas komunikācijas prasmes.
⦁    Esmu sācis savu mērķu īstenošanu.
⦁    Esmu drosmīgs, zinu, ko vēlos un eju uz to, ko vēlos.
⦁    Izprotu un pieņemu cilvēkus ar atšķirīgām pieredzēm un vērtībām.
Šie kursi ir noderīgi, jo:
- Uzlabojusies komunikācija ar citiem cilvēkiem privātajā un biznesa segmentā.
- Uzlabojušās prasmes pārdot no komunikācijas viedokļa.
- Dzīve “pull” režīmā pretstatā dzīvei “push” režīmā.
- Prasmes komunicēt ar savu zemapziņu un aktivizēt spēkus ārpus manas kontroles.
- Personības izaugsme un vēlme uzlabot savu dzīvi.

A.Sarkans, uzņēmējs

 


Esmu atradusi pati sevi un vairāk sevi apzinājusi, esmu piepildījusi visus savus personīgos mērķus.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, lai cilvēks spētu veselīgi atbrīvoties no ierobežojošiem uzskatiem, lai cilvēks spētu formulēt ekoloģiskus mērķus un virzītos uz tiem.

Evija Šalte, labs cilvēks :)

 


Kursu sākumā uzstādītie “mazie mērķi” – iekšējo resursu, spēju uzlabošana/pilnveidošana tika sasniegti ar NLP tehniku palīdzību. Savukārt, “lielos mērķus” NLP palīdzēja formulēt/izvirzīt ar NLP praktiķa 2.daļu – Vēlmju piepildīšanas tehnoloģijas, kas lieliski iederējās uzsākot jauno gadu. Mani “lielie mērķi” soli pa solim tiek īstenoti un pateicoties šiem kursiem vienmēr varu izmantot apgūtos paņēmienus/prasmes un tehnikas, lai pārliecinātos, ka esmu uz pareizā ceļa un eju pareizā virzienā.
Šie kursi ir noderīgi un vērtīgi ne tikai dēļ tā satura un vērtīgajām zināšanām komunikācijā ar citiem cilvēkiem, sevis izzināšanā, bet arī dēļ viesiem tiem 14 (sava kursa) foršajiem cilvēkiem, kurus esmu iepazinusi šī mācību gada laikā, un ar kuriem esam kļuvuši ļoti labi draugi. Lai arī šie kursi ir jau beigušiem, mēs noteikti regulāri uzturēsim kontaktu.

Ieva Rubule, finanšu analītiķis

 

Patiesībā šeit nokļuvu nejauši (pēc Jūsu prezentācijas LTRK). Līdz ar to sākumā vairāk bija interese nekā konkrēts mērķis. Lai vai kā, kopš esmu ar Jums “sapinies” mana dzīve ir gājusi uz augšu kā pa spirāli un joprojām turpina. Man vajadzētu vismaz 2-as A3 lapas, lai uzskaitītu pozitīvās lietas, kuras šo 1,5 gadu laikā ir notikušas ar mani un mērķus, ko esmu sasniedzis.
1.    Man personīgi NLP praktiķu kursi ir ļāvuši apjaust savas stiprās un arī uzlabojamās puses un pats galvenais ir iedevuši konkrētus rīkus, ar ko uzlabot, ko arī veiksmīgi esmu izdarījis.
2.    Ir iespēja satikt vienreizējus līdzīgi domājošus cilvēkus.
3.    Esmu būtiski uzlabojis savas komunikācijas prasmes un spēju saprast citus.

Jānis Dubinskis, vadītājs

 

Biju izvirzījusi sešus mērķus. Trīs no tiem ir īstenojušies, vēl trīs ir procesā. Cerības ir attaisnojušās. Īstenībā pat ir lietas, kuras ir augstāk par līmeni uz kādu cerēju. Galvenie ieguvumi, ka ir radušies jauni pareizi formulēti ekoloģiski mērķi; esmu ļoti daudz ko uzzinājusi jaunu par sevi; esmu iemācījusies runāt ar savu zemapziņu (daļiņām) :); esmu ieguvusi brīnišķīgus paziņas; esmu iemācījusies pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir.
NLP māca to, kas nav rakstīts biznesa un personāla vadības grāmatās. NLP ir praktiski pielietojams līdzeklis, lai veicinātu savu biznesa izaugsmi vai lai saprastu kāpēc lietas notiek kā notiek un ko var darīt, lai veiktu izmaiņas (pozitīvas, ekoloģiskas). NLP praktiķu kursi ir noderīgi, lai harmonizētu savu dzīvi, izprastu sevi, mainītu sevi vai skatījumu uz lietām, kas notiek ar sevi vai apkārtni. NLP praktiķu kursi ir spēcīgs instruments ceļā uz saviem mērķiem.

Ilze Bauvere

 


Mērķis uzsākot NLP bija – rast atbildes (teorētiskus izskaidrojumus) uz jautājumiem par savu darbību, sajūtām, spējām, nojautu (tas pats attiecas uz citiem cilvēkiem un to uzvedību, uztveri …). Pārliecināties, ka esošais (līdzšinējais) dzīves gājums – uzskati, mērķi, uzvedība, intuīcija ir bijusi pareiza. Tas, ko ieguvu NLP bija jauni draugi un emocijas. Teorētiskā līmenī jaunums bija tehnikas.
NLP praktiķa kursi pārliecinātiem cilvēkiem ir vēlami, lai vēl vairāk nostiprinātu savu pārliecību, drosmi, ticību, spējas. Nepārliecinātiem – iegūt jaunu skatījumu uz dzīvi, iemācīties dzīvot skaisti un pozitīvi. Jo patiesībā NLP ir tikai skola, kurā vari gūt ieskatu dzīvē, kādā pats cilvēks var dzīvot.

Līga Berķe, dzīves baudītāja

 


Atskatoties uz kuras sākumu, liekas, ka izvirzītie mērķi bija pārāk pieticīgi, jo tie ir īstenojušies un pat vēl vairāk – esmu ieguvusi komunikācijas brīvību, pārliecību runājot un pārliecību par sevi, par savām iespējām, kā arī lieliskus draugus ar kuriem var kopā pavadīt kvalitatīvu laiku.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo ļauj saprast, ka manas iespējas ir neierobežotas un man jau ir visi resursi vēlamā mērķa sasniegšanai (vai arī es varu tos radīt). Tāpat kursi ļauj sev atzīt lietas, kuras man sevī neapmierina, bet kuras varu pilnveidot/mainīt ar tehniku palīdzību.

Laima Andersone, transportbūvju inženiere

Mūsu klienti