Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Tev nemaksā, lai tu smagi strādātu. Patiesība, tev nemaz nemaksā par pūlēm. Tev maksā par rezultātiem. Tas nav par to, ko tu dari; tas ir par to ko tu paveic. Lerijs Vingets

NLP kursi "Komunikācijas meistarība" - 2015. gada 20. maijā

Pasniedzēja - Indra Melbārde
 

⦁    Komunikācijas meistarības kurss sniedza man ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas, kas atšķir šo kursu no daudziem citiem.
⦁    Kursu gaitā bija ļoti veselīga un pozitīva atmosfēra, cilvēki un pasniedzēja. Katru reizi tika uzdots mājasdarbs par vienu vai vairākām tēmām zināšanu nostiprināšanai un to apspriešanai nākamajā nodarbībā kopā, kas ļāva vēl izvērstāk skatīties uz savām atbildēm – paplašinot domāšanas un uztveres robežas.
⦁    Galvenie ieguvumi: plašāks skatījums uz cilvēku domāšanu, uzvedību un motīviem, galvenokārt, pozitīvajā dimensijā, pozitīvas domāšanas trenēšana un dažādu tehniku/instrumentu apguve komunikācijas uzlabošanai (vairāk verbālai, mazāk neverbālajai). Spēja runāt par sevi efektīvāk, pielietojot loģiskās apziņas līmeņus!
Paldies!!! :)

Andrejs H.

 

NLP Komunikācijas meistarības kursu nodarbības notiek NLP centrā, mājīgās un gaišās telpās, nelielā grupā, pie zinošas un fantastiskas personības – Indras, pie kuras gribas atgriezties vēl un vēl.
Pavērojot savu dzīvi no malas – vakar un šodien – tā mainās. NLP kursi noteikti ir uzlabojuši manu dzīves kvalitāti un mainījuši manu redzējumu gan uz sevi, gan apkārt notiekošo. Taču šobrīd viss vēl ir virzībā uz attīstību.
Pēc NLP kursiem ir uzlabojušās manas komunikācijas spējas. Ir radusies izpratne par to, kādēļ komunikācija vienā situācijā raisās ļoti labi, bet citā tā neveidojas vispār. Savā ikdienas dzīvē esmu pilnveidojusi pozitīvo domāšanu un iekšējā miera nodrošinājumu grūtās situācijās.
Šie kursi noteikti ir likuši man pārskatīt savu vērtību skalu un uzskatus. Tie ir parādījuši ceļu, kā es varu uzlabot savu dzīvi, mainot tos uzskatus, kas ierobežo manu attīstību. Uzlabojusies ir arī spēja uztvert kritiku, nepiesaistot emocijas.
Šobrīd esmu ceļā, lai atrastu savu patieso būtību un dzīves misiju, bet NLP kursi ir izgaismojuši virzienu un devuši instrumentus šī ceļa realizācijai!

Lauma Auermane


Šie kursi sniedza daudz gan jaunas informācijas, gan jau zināmas lietas jaunā gaismā. Tie ļoti palīdz iepazīt gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus. Vienkāršu vingrinājumu veidā šie kursi deva iespēju nostiprināt sevī jaunas pārliecības un jaunu pasaules uztveri. Ieguvums ir viennozīmīgi pozitīvs! :)

Ieva
 

Es nācu uz kursiem ar konkrētu mērķi, ko vēlējos sasniegt un izprast sevi. Es esmu sasniegusi mērķi un ieskati sevī arī gūti. Tas bija tāds apstiprinājums manām nojautām un domām. Ieguvu lieliskus instrumentus, ar kuriem strādāt ikdienā. Lai tam būtu apstiprinājums nepietiek ar lekcijām, bet to vajag sajust cilvēkā, kurš to pasniedz. Es to sajutu!

Valda

 

Mīļie kursa biedri, draugi!
Vēlos mūs visus sirsnīgi sveikt ar veiksmīgu kursa pabeigšanu.
Man šodien ir patiesi liels prieks būt šeit ar tik daudz spēcīgām personībām, kuri sevi pilnveidojuši, piesakoties šim Komunikācijas meistarības kursam.
Ir tik patīkami atcerēties, ka spējām viens otru iedvesmot un motivēt, likt skaļi smieties J, runāt tā, lai sadzird, sajust vienam otru, likt atvērties, dodoties ārpus komforta zonas, un uz dzīvi paskatīties vēl pozitīvāk, piešķirot tai siltākus krāsu toņus. Brīnišķīgi, ka esam mainījušies, pilnveidojušies kopā un spējām apzināties savas dzīves vērtības un mīļotos cilvēkus – saulstariņus tajā.
Esmu pateicīga, īpaši mūsu nenogurdināmajai, stingrajai pasniedzējai Indrai un protams arī Jums visiem jaukajiem skolas biedriem par šiem efektīvajiem un spēcīgajiem trešdienas vakariem trīs mēnešu garumā. Man patiesi tie un Jūs pietrūksiet!
Mīļš PALDIES!!!!

Līga P.
 

Cilvēki ir dažādi ar dažādu pasaules uztveri un redzējumu. Ar dažādu pieredzi un nākotnes plāniem. Šie kursi ļaus man labāk izprast cilvēkus un to rīcību, vieglāk uztvert notikumus un ļaus rīkoties pozitīvāk. Darbs ar sevi nebeidzas ar kursu beigām, jo saņemtā informācija tiks apstiprināta dažādās dzīves situācijās.

Svens Priede
 


Kursi kopumā bija labs nedēļas mērķis. Sagaidīt trešdienu, lai gūtu jaunas un pozitīvu domāšanu veicinošas idejas. Šo nedēļu laikā iegūtās zināšanas jau noder ikdienas sadzīvē un darbā, rosinot vairāk iedziļināties savos kolēģos, izprast viņu motivāciju un attieksmi un cienīt to, pieņemt kā variantu. Daudzas iegūtās iemaņas uzlaboja attiecības ģimenē. Šo kursu laikā esmu kļuvusi atvērtāka, saprotošāka un labi jūtos ļaužu pūlī, darbā stresa situācijās! Paldies!

Līga
 


NLP deva lielisku iespēju pilnveidoties. Kursos sāku vairāk saprast sevi un cilvēkus sev blakus. Iemācījos redzēt, dzirdēt un sajust cilvēkus. Daudz vieglāk komunicēju ar citiem. Šos kursus noteikti iesaku citiem cilvēkiem!

Oskars,
students

Mācoties šajos kursos, esmu kļuvusi savaldīgāka, sāku izprast, ka katram ir savs viedoklis un tam nav jāsakrīt ar manējo.
Šie kursi ļauj ieskatīties sevī, pastrādāt pašiem ar sevi, svētdienās būt ar sevi.

Anna Una Jākobsone

 


Kursi notiek siltās, gaišās telpās. Kursu laikā tiek mācīta teorija, kura tiek uzreiz pielietota praktiski darbībā kopā ar kursa biedriem. Šie kursi liek aizdomāties par savām iespējām, varēšanu, gribēšanu un daudzas lietas var sasniegt vienkārši. Kursu laikā esmu arī mainījis savus uzskatus un kā tos mainīt mācīja kursos. Kursi lika vispirms iemācīties komunicēt ar sevi un tad arī būs vieglāk komunicēt ar apkārtējiem.

Arnis A.

 

Komunikācijas meistarības kursos ieguvu daudz vērtīgus instrumentus, kas man palīdz produktīvi komunicēt visdažādākajos līmeņos gan darbā, gan sadzīvē. Ļoti vērtīgi, ka apgūstamos instrumentus mācāmies pielietot ar praktiskiem vingrinājumiem un treniņiem.

Egons J.

 

Katra ceļš uz pilnveidošanos ir savādāks. Vieni līdz “Personības pilnveidošanas centram” nonāk draugu, ģimenes ieteikumu rezultātā, citi profesionālo iemaņu uzlabošanas vadīti. Mans ceļš līdz šim centram sākās ar randiņu 8.janvārī. Pēc jaukām sarunām ar burvīgu sievieti pie tējas tases, nolēmu, ka ir pēdējais laiks mainīties uz labo pusi. Saruna izvērtās par meditāciju, jogu, koučingu – kā visas šīs metodes māca atrast harmoniju ar sevi un apkārtējo vidi, cilvēkiem. Lai gan mazliet šaubījos par šo metožu iedarbību, tomēr, paša iniciatīvas vadīts, ar interneta palīdzību atradu šo centru.
Pirmie soļi uz attīstības takas sākās ar meditācijas kursiem pie Indras Melbārdes. Paldies Indrai un visiem grupas dalībniekiem! Šī pieredze bija burvīga un jūs aizdzināt visas manas šaubas, kas man palīdzēja nonākt līdz kursiem “NLP praktiķis”. Kursiem, kas māca, kā izmantot visus savus resursus, kā pilnveidot savu dzīvi, kā viegli komunicēt ar cilvēkiem, pozitīvās domāšanas spēku un, kas man personiski bija ļoti, ļoti noderīgi, šie kursi iemāca daudz labāk saprast cilvēku darbību motivāciju, iemeslus. Zinot darbību iemeslus, ir daudz vieglāk sadzīvot ar to sekām. Šie kursi man ir palīdzējuši vairāk izprast sevi un citus. Esmu kļuvis pārliecinātāks par savām spējām, mierīgāks. Kā rakstīja Rainis “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.
Paldies Personības pilnveidošanas centram, Indrai, pozitīvajiem kursantiem par atbalstu, iegūtām atziņām un ceļa izgaismošanu uz pozitīvām pārvērtībām!
P.s. Šī atsauksme pirms labojumiem, bija ar daudz vairāk digitāliem predikātiem. Tā ir jauna atklāsme priekš manis, no kinestētiķa esmu pārvērties par digitāli. Nevēlos būt Dombrovskis, būs pie kā piestrādāt. :)

Kaspars

Mūsu klienti