Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Ja nav vēja, ķeries pie airiem. Latīņu sakāmvārds

NLP kursi "Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija" ("Komunikācijas meistarība") - 2014. gada 16. februārī

Pasniedzējs - Artūrs Zeltiņš
 

Mācoties šajos kursos, sapratu, ka cilvēkiem ir dažādas vērtību skalas, bet ir iespējams saprasties, izmantojot daudzās un dažādās metodes (piem. refreimings), ko apguvu šajos kursos. Cienīt otra cilvēka citādo sapratni par šo pasauli.
Šie kursi palīdz vieglāk saprast, kāpēc otrs cilvēks ir rīkojies tā, kā rīkojies, nenosodīt viņu; vieglāk komunicēt ar apkārtējiem. Kopumā vieglāk uztvert apkārt notiekošo.

Lilita,
vadītāja

 

Mācoties šajos kursos sāku pamanīt, ka ne viss, kas notiek man apkārt, ir tik drūms un negatīvs. Guvu milzīgu pozitīvisma devu. Esmu kļuvusi pašpārliecinātāka.
Šie kursi liek aizdomāties, izprast dzīves līkločus, uzlabot attiecības.

Inga,
risku vadītāja

 

Mācoties šajos kursos, sāku uz visām lietām skatīties savādāk, man parādījās pozitīvs skatījums, ko agrāk bija grūti saprast. Spēju labāk nodibināt kontaktus ar cilvēkiem.
Kursi noteikti maina dzīves uztveri, vairāk motivē cilvēku savu dzīvi dzīvot pilnvērtīgāk, uz noteiktu mērķu sasniegšanu.

Vizma Jakubovska,
menedžere

 

Galvenais ieguvums - varu uzklausīt līdzcilvēkus, nepārmetot, ka viņi ir rīkojušies aplami. Respektēju viņu vērtības un rīcību.
Šie kursi ir interesanti, veicina pozitīvo domāšanu un atvieglo saskarsmi ar līdzcilvēkiem.

Sandra,
lietvede RPP

 

Galvenie ieguvumi, mācoties šajos kursos:
⦁    labāk sadzirdu apkārtējos,
⦁    esmu nosvērtāka,
⦁    es neņemu galvā to, ko nevaru izmainīt.
Šos kursus ir vērts ieteikt citiem dēļ pozitīvās gaisotnes un veiksmīgi izvēlētā mācību procesa.

Ināra,
klientu menedžere

 

Mācoties šajos kursos, zemapziņas impulsi pārvērtās jēdzienos, faktos.
Šos kursus ir vērts ieteikt citiem, lai izkļūtu no darbības līmeņa.

Sandra,
mediju eksperte

 

Tehnikas ir ļoti iedarbīgas un palīdzēja man uzlabot gan darba vidi, gan privāto. Palika vieglāk saprasties un komunicēt ar cilvēkiem.
Šos kursus ir vērts ieteikt citiem, jo tie izvelk cilvēkus no „žurku skrējiena” un pelēka bara. Liek apzināties, ka viss ir atkarīgs tikai no maniem uzskatiem un redzējuma.

Oksana
 

Mācoties šajos kursos, kļuvu pašpārliecinātāks. Pašam liekas, ka iedomīgāks, bet rezultāts ir tāds, ka kļuva vieglāk komunicēt ar citiem. Domāšana, uztvere nedaudz mainījās.
Šos kursus ir vērts ieteikt citiem, jo ir patīkama gaisotne, var iemācīties daudzas lietas, kas turpmāk var noderēt.

Oskars,
students

Mācoties šajos kursos, esmu kļuvusi savaldīgāka, sāku izprast, ka katram ir savs viedoklis un tam nav jāsakrīt ar manējo.
Šie kursi ļauj ieskatīties sevī, pastrādāt pašiem ar sevi, svētdienās būt ar sevi.

Karīna,
pasniedzēja, friziere

 

Paralēli šiem kursiem, mācos arī kursos „Māksla valdīt pār savām emocijām”, tāpēc grūti noteikt, kuru kursu ietekmē šīs pārmaiņas ir notikušas: esmu kļuvis pašpārliecinātāks, esmu izmainījis savu izturēšanos, ko pamanīja mani līdzcilvēki.
Šie kursi ir pamats veiksmīgai dzīvei (harmonija ar sevi, ar tuviniekiem un darbā).

Jānis,
finanšu analītiķis

 

Mūsu klienti