Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Ledus kalns virzās tik vareni tāpēc, ka septiņas astotdaļas tā atrodas zem ūdens. Aleksandrs Afinogenovs

NLP kursi "Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija" ("Komunikācijas meistarība") - 2013. gada 16. novembrī

Pasniedzēja - Indra Melbārde
 

Viens no galvenajiem ieguvumiem, ka esmu atklājusi, kā saskatīt un lasīt cilvēkus un, izrādās, ka es to spēju. Pamanu, kā cilvēki izpauž reprezentatīvajai sistēmai raksturīgās pazīmes.
Ļoti aizrāva saruna par uzskatiem un to identificēšanu un mainīšanu. Svarīgi punkti, kam noteikti vēl pieskaršos – refreimings un metamodelis.
Varbūt pats galvenais ieguvums ir sapratne, ka esmu tikai paša ceļa sākumā un, ka ir reāli instrumenti, kā mainīt savu dzīvi un, ka ir iespējams to izdarīt.
Ja cilvēks grib izmanīt savu dzīvi pozitīvā virzienā, tad viņš to noteikti šeit izdarīs.
Inese

Galvenie ieguvumi, mācoties šajos kursos:
1. Darbā – uzlabojušās komunikācijas spējas ar kolēģiem – sarunās bieži iesaistu aktīvo klausīšanos, pielāgošanos valodā, žestos. Spēju sniegt kvalitatīvu vērtējumu.
2. Ģimenē – kļuvis vieglāk pieņemt bērnu uzvedību, balstoties uz uzskatu, ka visa pamatā ir labs nodoms, ka cilvēki ir dažādi, viņu uztvere, vērtības ir dažādas.
3. Pašai sev – no izteikti negatīvas attieksmes pret dažādām lietām, esmu pakāpusies par vairākiem līmeņiem pozitīvisma virzienā.
Varu ieteikt šos kursus citiem, lai paceltu iekšējo pozitīvisma līmeni. Šī apmācība dod iespēju izprast citu cilvēku būtību, vērtības, piederību kādam personības tipam, līdz ar to saprast viņu rīcību un reakcijas. Sapratne uzlabo komunikāciju.
Elīna

Galvenie ieguvumi, mācoties šajos kursos:
* Ieguvu lielāku pašapziņu un apliecinājumu tam, par ko pati jau sen biju izstrādājusi labu esam (jo praktiski tas nostrādā) un tagad tas apstiprinās daudzās NLP iegūtajās mācībās.
* detalizētāk spēju novērtēt cilvēkus, (tas būtu – kalibrēšana).
* pozitīvās domāšanas paspēcināšana, jo ir apgūti daži “triki” ...
Šos kursus ir vērts ieteikt citiem, lai:
- gūtu atbildes par sev nezinošiem eksistenciāliem un psiholoģiskiem jautājumiem.
- celtu pašapziņu, pašvērtējumu.
Inguna

Mācoties šajos kursos, iemācījos un pielietoju negatīvo domu neitralizēšanas metodes, tādejādi, uztveru apkārtējo pasauli mierīgāk, kā agrāk. Dzīvē pielietoju katru dienu  mazās pateicības (4 x 4). Sapratu, ka man ir daudzi ierobežojoši uzskati – šis ir svarīgākais (tieši uzskati).
Sevišķi ieteicami šie kursi, ja cilvēks jūtas nepārliecināts par kaut ko; ir kāds izšķirošs lēmums jāpieņem vai vienkārši nav apmierināts ar savu šā brīža karjeru, ģimenes apstākļiem utt.
Ļoti ieteicami šie kursi būtu maniem kolēģiem, jo darbs ir stresa apstākļos – neatliekamā palīdzība un ļoti noderīgi, ja mediķis prot komunicēt ar cilvēku.
Lelde

Kas mainījās manā dzīvē, mācoties šajos kursos? Esmu atbildīga par visu, kas notiek manā dzīvē. Šī atziņa, kas bija pirms tam nojausmas līmenī, iegūlās prātā, turpmākai apguvei. Ieguvu reālu sapratni – kā kļūt labākai arī attiecībās ar sevi.
Taču neesmu burvis, tikai mācos, par nožēlu lēni. Process ir tikai pašā sākumā.
Ja cilvēks grib domāt, analizēt sevi, savas domas, rīcību, tad šie kursi ir īstā vieta, kur meklēt atbildes. Arī tad, ja ir vēlme saprast citus.
Marija

Nākot uz šiem kursiem, es gribēju pilnveidot sevi – gūt pozitīvāku redzējumu uz dzīvi, saprast, kāpēc notiek tieši tā, kāpēc citi tā rīkojas, iegūt vairāk pārliecības un ticības par sevi pašu. Par galveno ieguvumu uzskatu manas angļu valodas pasniedzējas teikto, ka to, kā es tagad runāju, nevar salīdzināt kā bija pirms 1/2 gada. Esmu kļuvusi pozitīvāka un pārliecinātāka par sevi.
Ir ļoti daudz tādu, kuri līdzīgi man šaubās, baidās, nav pārliecināti, redz, dzird tikai slikto. Šie kursi maina domāšanu. Tas ir ceļš uz veiksmi.
Sandra

Mācoties šajos kursos manā dzīvē:
* Nostiprinājās pozitīvā domāšana un izturēšanās.
* Kursi pozitīvi uzlādēja pēc saspringtas darba nedēļas.
* Špikoju dažādas darba metodes, ko izmantot savā pedagoģiskajā darbā.
* Saprotu, ka man jāstrādā ar mērķiem!! Un tad jaudīgi uz priekšu.
Šie kursi:
- iemāca tehnikas, kā darboties, paliek atmiņā un notiek praktiska darbošanās pašam ar sevi, ko ir grūtāk panākt, lasot kādu grāmatu vai rakstu.
- ir līdzīgi, pozitīvi domājoši cilvēki.
Galvenie ieguvumi:
* Kalibrēšana. Skatos skolniekos – acu kustības utt.
* Saprotu, ka zinu, bet nedaru, ka jādara, jādara.
Aivars

Mācoties šajos kursos, esmu ieguvusi zināšanas par veiksmīgu komunikāciju. It īpaši spēju pozitīvi uztvert notikumus ģimenē. Izvērtēju, kas man ir svarīgs, no kā varu atteikties.  Esmu mainījusi uzskats par saviem darbiniekiem, izprotot VAK. Esmu kļuvusi atvērtāka. Esmu augusi!
Šos kursus ir vērts ieteikt citiem tāpēc, ka mūsu mazajā zemītē cilvēki cīnās “pret” nevis “par”, daudz negatīvu domu un nespēja saprasties savstarpēji.
Kristīne

Galvenie ieguvumi, mācoties šajos kursos:
1. Kolēģi saka, esot iemācījusies teikt “nē” + kļuvusi agresīvāka.
2. Nostiprinājās ticība sev, pārliecība par sevi, ka es zinu, ko gribu un varu to sasniegt.
3. Izkristalizējās attiecību vērtības saskares punkti ar dažiem cilvēkiem.
4. Apguvu zināšanas cilvēku kalibrēšanā, raportā, kas noderēs profesionāli – darbā ar klientiem, kolēģiem – tikai jāturpina praktiski attīstīt.
Šie kursi ir lielisks veids apzināties savu potenciālu, sajust savu iekšējo spēku, un fokusēties uz pozitīvo, patiesi vērtīgo savā dzīvē, un atsijāt nost pelavas un negācijas ikdienā.
Līga

Mūsu klienti