Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Ir divi veidi, kā izplatīt laimi, vai nu būt tam, kurš to izstaro, vai arī būt tās spogulim. Edīte Vartona

Atsauksmes par NLP praktiķa kursu – 2012/2013

Pasniedzēji - Indra Melbārde un Artūrs Zeltiņš

 

  • Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Vai cerības attaisnojušās? Galvenie ieguvumi.
  • Kāpēc NLP praktiķu kursi ir noderīgi? 

Esmu ieguvusi n-tās reizes vairāk par to, ko gaidīju no šī kursa!!! Sasniegusi mērķus, nospraudusi jaunus, atkal sasniegusi un izvirzījusi nākamos, uz kuriem eju. Esmu sapratusi, kas es esmu. Esmu ieraudzījusi dzīves jēgu, dzīves prieku, izpratusi, ko es gribu, kas man ir vajadzīgs, ko es iegūstu un sāku saprast, kas es esmu būtībā.
NLP praktiķu kursi palīdz sakārtot sevi. Noskaidrot un apzināties savas vērtības, spējas, talantus, kāpēc, ko, kam es ko daru un ko no tā iegūstu es pati un apkārtējie. Šajos kursos cilvēks iemācās pilnvērtīgi dzīvot, ko, manuprāt, būtu jāmāca jau pamatskolas pēdējās klasēs vai vidusskolā OBLIGĀTI!!!
Tas viss iedod spēku, pārliecību, paceļ pašapziņu, dod motivāciju!

Dženija Krama, uzņēmēja

 

Mērķis kursu sākumā bija, pirmkārt, saprast, kas īsti ir NLP – tas ir īstenots. Otrkārt, cerība, ka NLP varēšu izmantot gūstot kādu praktisku labumu – arī īstenots, jo NLP palīdz darbā ar maniem klientiem. Galvenie ieguvumi – esmu iepazinies ar brīnišķīgiem, interesantiem, erudītiem cilvēkiem, esmu atklājis sevī jaunas iezīmes, sācis sevi saprast labāk. Esmu guvis izskaidrojumu dažādām savām uzvedības izpausmēm. Esmu mainījies un esmu atklājis, ka man apkārt ir tik daudz laba, ko agrāk īpaši nebiju centies ievērot.
NLP praktiķu kursā dalībnieki rod iespējas atklāt sevī brīnumus, proti, ka katrs no mums ir vesels Visums, ar tik daudz dziļām un tikai daļēji iepazītām īpašībām, vēlmēm, prasmēm, interesēm. Šie kursi dod cilvēkiem daļu pārliecības, ka viņi ir individualitātes un tas ir labi, pat cienījami. Šie kursi palīdz paplašināt uztveres robežas, atklāt sevī jaunus apvāršņus, pat šķietami vienkāršās ikdienas lietās un darbos. NLP praktiķu kursi, manuprāt, palīdz izcelt īsto, svarīgo un aktuālo un  atsijāt pelavas no graudiem.

Jānis Začests, advokāts

 

Kursu sākumā bija mērķis saprast kā NLP elementi strādā, saprast tehnikas un uzzināt, lai paplašinātu savas profesionālās iespējas. Bet saņēmu lielus bonusus: kaudzi ideju par to, ko var pielietot, ko izmainīt savā darbā un tiešām saņēmu sestdienas savai pašizaugsmei kā parastam cilvēkam.
Galvenie ieguvumi: zināšanas, saprašana, lai lasītu tālāk informāciju par NLP un gūtu dziļāku sapratni. Jaunas idejas, gan mazas, gan lielas personīgai dzīvei un ģimenei!
NLP praktiķu kursi pārējiem cilvēkiem ir noderīgi:
- pirmkārt, lai iekšēji sevi sakārtotu intelektuālā un emocionālā plānā.
- lai saņemtu instrumentus kā sevi pilnveidot tālāk.
- un galvenais - tā ir iespēja palīdzēt citiem.

Natālija Afanasjeva, psiholoģe

Kursu sākumā es ierakstīju sev divus mērķus:
1. Iemācīties tehnikas, kas palīdzēs man sasniegt mērķus.
2. Iemācīties labāk saprast sevi, citus cilvēkus un viņu psiholoģiju.
Cerības attaisnojās, esmu kļuvis vēl mērķtiecīgāks un apstiprinājās vairākas manas idejas un hipotēzes par mērķu sasniegšanu un cilvēka psihologiju. Es atklāju daudz jauna par cilvēka zemapziņu un tās darbības specifiku.
Uzskatu, ka šie kursi palīdz salikt vairākas lietas par sevi, apkārtējiem cilvēkiem un vidi pa “plauktiņiem”. Vairākiem notikumiem un situācijām tiek iedots racionāls izskaidrojums, kas ļoti pozitīvi ietekmē pašizaugsmi. NLP paver durvis uz pasaulē notiekošiem procesiem un palīdz kļūt par šo procesu dalībnieku un pat režisoru, nevis vērotāju. Es jūtu, ka šobrīd uz apkārtējo pasauli es skatos savādāk. Nav sajūtas it kā atrodies absolūti tumšā telpā, šobrīd es jau redzu priekšmetu kontūras un saprotu, kāpēc šie priekšmeti ir man apkārt.

Vladimirs Reskājs, valsts pārvalde


Kursu sākumā izvirzītie mērķi bija daudz piezemētāki nekā reālie ieguvumi. Esmu apzinājusies savu spēku, spējas. Grūti atdalīt Lieni pirms gada un Lieni tagad, bet jūtu, ka esmu daudz apņēmīgāka, drosmīgāka, vairāk gatava riskēt, baudīt dzīvi, svinēt uzvaras un dzert šampanieti. :)
Galvenais ieguvums NLP praktiķu kursos ir instrumenti par to, kā sasniegt savus mērķus, kā izmanīt attieksmi, kā mainīties. Šeit esam dabūjuši nevis zivis, bet makšķeres. Kursi ir vieta, kur iemāca mīlēt sevi un iemāca savu vērtību savās acīs.

Liene Antonoviča, projektu vadītāja reklāmas aģentūrā

Mani galvenie mērķi kursā bija iegūt praktiskas metodes un “instrumentus”, kā labāk saprast un izzināt sevi, citus cilvēkus un atpazīt to rīcības motīvus. Ir daudz lasīts (pirms tam), bet šis kurss pilnīgi noteikti attaisno savu nosaukumu “Praktiķis” - jo visu bija iespējams izjust, izmēģināt un “izlaist” caur sevi.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi tāpēc, ka tie ļauj dzīvot vieglāk. Punkts.

Agnese Mukstiņa, vēl meklēju īsto nodarbošanos :)


Mērķi, kurus izvirzīju 2012.g. rudenī, ir sasniegti par 70-80%. Vēl ir vieta izaugsmei un uzlabojumiem. Iegūtās zināšanas un prasmes ir ļoti noderīgas ikdienā visos 4 dzīves kontekstos.
NLP praktiķu kursi ļauj paskatīties uz it kā sarežģītām situācijām un problēmām no malas un saprast, ka problēma nemaz nav tik sarežģīta un kompleksa. Pēdējā pusgada laikā manī ir vairojusies un nostiprinājusies apziņa, ka katrai šķietami sarežģītai problēmai ir vismaz 3 izejas jeb risinājumi. Šīs uzskats ļauj uz lietām skatīties vienkāršāk un dzīvot viegli.

Ģirts Putniņš, būvtehnikas noma


Kad nācu uz kursiem, mani, atšķirībā no citiem, ļoti uzrunāja vārds “programmēšana”, tādēļ mans mērķis bija saprogrammēt sevi, lai varu sasniegt savus mērķus. Protams, bija arī jāizvirza šie mērķi, kurus esmu skaidri jau izvirzījis. Jūtu, ka kursa laikā esmu kļuvis pavisam cits cilvēks un to ir arī apstiprinājuši citi. Esmu pilnībā apmierināts ar to, ko esmu sasniedzis un gaidītās cerības ir pārsniegtas. Protams, ar to nekas nebeidzas, eju tālāk.
NLP praktiķu kursi paplašina apziņu, paplašina komforta zonu, iemāca pieņemt citus cilvēkus tādus, kādi viņi ir un paņemt no viņiem labās lietas, ļoti labi uzlabo komunikāciju un galvenais, ieved neapzinātās kompetences līmenī, kad dari lietas, kuras neprati pirms tam darīt un tev viss izdodas. Ļoti palīdz uzlabot apkārtējo vidi.

Juris Pitkēvičs, nekustamie īpašumi


Mans kursu sākumā izvirzītais mērķis ir īstenojies, cerības attaisnojušās. Galvenie ieguvumi ir tie, ka esmu sapratusi, ko vēlos sasniegt, ar ko nodarboties, kā labāk to sasniegt. Esmu daudz dziļāk sapratusi sevi, ko un kāpēc es vēlos.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, lai saprastu sevi, lai mainītu attieksmi, uzskatus. Kursos iegūtās zināšanas ļauj daudz dziļāk saprast citus cilvēkus, kāpēc viņi tā dara, domā. Ar šīm iegūtajām zināšanām es spēju uz lietām un situācijām paskatīties mierīgi, daudz ko pieņemt un tanī pašā laikā saglabāt savas vērtības. Esmu kļuvusi harmoniskāka, pašpārliecinātāka, atbrīvotāka un, protams, veiksmīgāka.

Inga Gradovska, iepirkumu speciāliste


Kursu sākumā izvirzītie mērķi īstenojās par 200%. Cerības noteikti atmaksājās. Ļoti daudz iemācījos kursu pirmajā daļā „Komunikācijas meistarība” - par fizioloģiskajiem marķieriem, VAK un cilvēku uzvedību. Iemācījos strādāt ar sevi!
Izvirzītos 5 gadu mērķus sasniegšu, liekas 2 gados. Daudz kas jau ir dziļā procesā.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, lai sakārtotu haosu savā galvā. Iemācītos saprast sevi. Būt patīkamam cilvēkam. NLP iemācīja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Iemāca mīlēt un priecāties par citiem un galvenais par sevi!!! Rekomendēju visiem!!!

Jānis Stepiņš, uzņēmējs


Mans mērķis nākot uz NLP bija iepazīt kas ir NLP. Un to es apguvu. Esmu ļoti gandarīta par esošām zināšanām, kas arī palīdzēja pilnveidot mani kā personību. Un liels prieks par mūsu grupu-komandu, kas bija ļoti saliedēta un atbalstoša.
NLP ir lieliska mācība, kuras pamatlietas vajadzētu jau apgūt skolā un līdz ar to mums jau augtu veselīga, pozitīva sabiedrība. Liela daļa uz NLP atnāk, lai risinātu savu dzīvi, kas jau ir iegājusi strupceļā, taču, ja šīs zināšanas cilvēkiem būtu gūstamas agrāk, tad daudzi būtu laimīgāki un pozitīvāki un sabiedrībā valdītu atvērtība un sirsnība vienam pret otru.

Santa Vītola, rotu māksliniece


Mans mērķis bija saprast sevi un saprast citus. Manas cerības patiesībā attaisnojās lielā līmenī, jo tagad es redzu cilvēku īpatnības, protu labāk kalibrēt, bieži atrodos labā raportā, paliekot vienlaicīgi kongruenta.
NLP ir ieviesis izmaiņas manas dzīves svarīgākajos kontekstos, daudz esmu dzirdējusi no malas atsauksmes par manām izmaiņām uz labu. NLP ir palīdzējis arī sarežģītās situācijās, kuras man izdevās veiksmīgi risināt, izmantojot  disociāciju.
Šie kursi palīdzēja man dzīvot tā, lai gūtu no dzīves baudu. Agrāk es ar visu asociējos, gan ar +, gan ar -. Es iemācījos disociēties – tas bija ļoti vērtīgi. Arī Karpmana trīsstūris noderēja. Es vairāk ieklausos sevī, saprotu labāk savas vēlmes, savus mērķus, uz kuriem vēlos tiekties. Arī veiksminieka stratēģija palīdz saglabāt pozitīvu attieksmi. Es iepazinu jaunus cilvēkus, kuri kļuva par domubiedriem un draugiem. Esmu dzirdējusi daudz labu vārdu no grupas biedriem un pasniedzēja. Es iemācījos novērtēt sevi, apzināties savas spējas un talantus. Tagad es zinu kā sapņot un īstenot sapņus. Un vēl daudz, daudz, daudz laba un noderīga.

Natālija Trušova, apdrošināšanas speciālists


Daudz kas ir piepildījies. Vēlējos, lai ir līdzsvars starp dzīves kontekstiem – tik cik pats to vēlos, esmu arī sasniedzis. Vēlos rast kontroli pār sevi, savām emocijām, tās pārvaldīt.Liekas, ka tagad ar tām sadarbojos, ejam kopā. Resursu radīšana sevī uz kursu beigām izdodas arvien labāk, ko pastiprina tas, ka sertifikācijā liekas atklāju lietu, kas šos resursus grauj. Viena tehnika jau izstrādāta, vēl pāris un liekas, ka lieta būs darīta. Tas īstenos manī vēl lielākas komunikācijas spējas, līderību, pārliecinātību. Pilnīgi noteikti esmu sevī integrējis veiksmīga cilvēka domāšanu un spēju uzturēties resursā. Par veiksmes psiholoģiju – ir daudz sakārtotāka, lielāka pārliecība. Esmu kļuvis mierīgāks. Liels paldies!
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, lai dzīvotu vēl pilnīgāk, izdarītu un piedzīvotu vairāk!

Ernests Šēns, uzņēmējs


Kursa sākumā izvirzītie mērķi ir realizējušies daļēji, otrai daļai ir ieliktas iestrādes (pamati), kuru realizācijai ir nepieciešams ilgāks laiks. Ieguvumi – ir nākuši klāt jauni mērķi, kas ir daudz interesantāki, izaicinošāki un radošāki, tiem arī ir veiktas iestrādes un realizācija gaidāma nākotnē.
NLP praktiķu kursi ļauj ieskatīties sevī, sakārtot savu iekšējo pasauli, veikt nepieciešamos “failu” labojumus, lai pa dzīvi ietu un darītu “lielas, labas” lietas, nevis “sistos kā pliks pa nātrēm”. Ļauj ieskatīties un saprast līdzcilvēkus, dzīvot harmonijā, spēt kaut kam pielikt punktu, izvirzīt jaunus mērķus un ļauties plūsmai, kas ved uz pilnību.

Dace Kalēja, personālvadība


Esmu ieguvusi praktiskas zināšanas par to, kā mainīt savu dzīvi pilnībā, kā arī ikdienā, risinot sadzīves problēmsituācijas. Cerības ir attaisnojušās pilnībā, pat daudz vairāk, nekā spēju iedomāties. Galvenais ieguvums – praktiskas metodes, tehnikas, kuras pilnībā pati varu ieviest, kad to gribu.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi:
1) jo tajos māca emociju pārvaldīšanas  tehnikas;
2) mērķu formulēšanas metodes jeb vēlmju piepildīšanas tehnikas,
kā arī:
3) noderīgi, ja cilvēks grib mainīt dzīvi, bet nezina īsti ko grib un kā mainīt visu;
4) ja cilvēks grib būt laimīgs visos 4 dzīves kontekstos – ģimenē, darbā, brīvajā laikā un savā personīgajā pilnveides procesā.

Zane Lasmane, projektu vadītāja


Mani galvenie ieguvumi pēc mācībām, ir komplimenti par patiesumu, harmoniskumu. Esmu ļoti komunikabla un protu rast kopīgu sarunu ar jebkuru cilvēku, atstāju pozitīvu iespaidu. Esmu sapratusi, ko tieši dzīvē gribu darīt gan darbā, gan personiskajā dzīvē. Vispār vairāk sāku piedomāt, ko es pati gribu un ļaujos savām vēlmēm un ļaujos tam, kāda es lieliska esmu! :) Tagad vairāk māku izteikt savu viedokli un līdz ar to citu acīs lielāka cieņa.
NLP kursi ir noderīgi, lai saprastu, ko es dzīvē gribu darīt, kas ir manas svarīgākās vērtības un kā sapņus pārvērst par mērķiem. Meklēju sevi, lai sāktu dzīvot harmonijā ar sevi un būt veiksmīgs cilvēks. Un kad esi harmonijā ar sevi, tad arī apkārtējā vide sakārtojas!

Ilze Landmane, modes dizainere


Mani kursu sākumā izvirzītie mērķi ir īstenojušies vai arī man ir skaidra stratēģija, no kura gala ķerties klāt, lai tas notiktu. Manas cerības ir attaisnojušās, man ir izdevies uzlabot komunikāciju ar cilvēkiem, esmu kļuvusi drošāka un pārliecinātāka par sevi, daudz vairāk saskatu cilvēkos labo. Spēju pamanīt brīžus, kad ar mani mēģina manipulēt un šīs situācijas neitralizēt. Spēju arī daudz labāk mobilizēt sevi uz konkrētu mērķi.
Praktiķu kursi ir noderīgi  tāpēc, ka palīdz saprast savas un citu cilvēku rīcības un uzvedības pamatojumu. Uz šīs izpratnes pamata pēc tam ir iespējams “būvēt” stratēģijas labākai saskarsmei, efektīvākai sadarbībai un vienkārši veiksmīgākai dzīvei. Ārkārtīgi vērtīga ir prasme izmantot iekšējos pozitīvos resursus.

Zane Lībiete-Zālīte, pētniece


Galvenie ieguvumi – pozitīvā domāšana realizējusies uz 70%. Skats uz lietām ikdienā ir mainījies un kļuvis pozitīvs. Lietas sāku uztvert vieglāk un, atrodoties stresa situācijās, varu labi disociēties. Dabiskums, atvērtība izpildījies uz 70%. Spēju uzklausīt, saprast, ka arī citiem ir pareizs viedoklis. Cerības attaisnojušās uz 100% un ļāvis man kļūt par patīkamāku, efektīvāku, radošāku cilvēku.
NLP praktiķu kursi atvieglo tavu dzīvi un ļauj saprast tavas rīcības cēloņus dziļākā līmenī, lai varētu tos izmanīt tev patīkamākā formātā. Tava attieksme pret lietām kļūst tāda, kādu tu vēlies, lai tā būtu. Tu iepazīti jaunus cilvēkus, kuri meklē līdzīgas atbildes kā tu pats, līdz ar to atbildes rodas visprecīzākās un tās tiek atbildētas. Treneri runā tiešu valodu, kas tev ļauj viegli uzņemt zināšanas.

Artis, uzņēmējs


Mērķi, kas tika izvirzīti kursu sākumā, ir īstenojušies. Pārmaiņas esmu ievērojis gan savā dzīves ritmā, gan arī savā būtībā. Cilvēki ir ievērojuši, kā es šī gada laikā esmu mainījies.
Mīļākā tēma: mērķu formulēšanas likumi. =) Ļoti patīk atskatīties uz to visu.
NLP praktiķu kursi iemāca tik daudz par cilvēku un dzīvi. Iemāca daudz ko jaunu, kas katram cilvēkam noteikti būs noderīgs dzīvē. Ļauj daudz sapņot, un bieži vien noved pie šo sapņu realizēšanas un izdzīvošanas. Pēc tam ir prieks atskatīties savos pierakstos un salīdzināt, kā tik īsā laika posmā esmu mainījies.

Roberts Vildavs, skolnieks


NLP praktiķu kursu sākumā izvirzītie mērķi ir kļuvuši tuvāki un sasniedzami. Cerības ir attaisnojušās atbilstoši ieguldītajam darbam. Galvenie ieguvumi – jaunas iespējas, instrumenti ar ko strādāt, labi pavadīts laiks.
Šie kursi ir noderīgi, jo var:
- iegūt draugus.
- iemācīties paņēmienus labākas dzīves veidošanai.
- iegūt instrumentus ar ko spēlēties.
- tikt galā ar pagātnes problēmām.
- atklāt jaunas lietas sevī.

Oskars Steberis, citu mācītājs :)


Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi?
1. Labāk saprast sevi un citus – jā, noteikti.
2. Iemācīties plānot savu laiku – pagaidām nē. Ir cerības, ka septembrī jau teikšu jā. Uz to eju.
3. Mācēt sevi motivēt – par 80% jā. Mērķu daļa, paldies par to.
4. Uzlabot komunikācijas spējas – mērķis nav izmērāms. Ir uzlabojušās, bet vairāk dēļ pārliecības par sevi. Vēl ir daudz ko darīt.
5. Uzlabot spēju koncentrēties mērķim – uzlabojusies, bet nepietiekami.
6. Nekautrēties – kautrējos joprojām.
Galvenais ieguvums ir iedvesma, ka viss ir izdarāms un paša rokām.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo tā ir papildus dimensija domām.

Normunds Andersons, programmētājs


Mani mērķi kursu sākumā bija izzināt sevi, izvirzīt jaunus mērķus biznesā, attīstīt savu personību radoši. Izzināt NLP, kā to integrēt savā personīgajā dzīvē.
Kursa laikā ieguvu ļoti daudz jaunu zināšanu un jaunu pieredzi, iepazinu daudzas līdzvērtīgi domājošas personības.
Kursi NLP praktiķis ir noderīgi:
- Personības izaugsme.
- Savas iekšējās pasaules izzināšana un sakārtošana.
- Jaunu mērķu izvirzīšana un sasniegšana.
- Ieliek rāmītī to “dzīves bildi”, ko mēs katrs pats sev veidojam!
“Es kāpt gribu kalnā visaugstākā ...!”

Kintija Veisa, vadība, mārketings, menedžments


Mani mērķi kursu sākumā bija:
- mācīties NLP, gūt pieredzi,
- būt sabiedrībā, ārpus mājas,
- strādāt ar savām konkrētām problēmām,
- atgūt interesi par dzīvi,
- pacelt savu enerģētisko līmeni.
Rezultāti – visi pozitīvi. :)
NLP praktiķu kursi ir iespēja būt starp cilvēkiem, kas ir gatavi pārmaiņām, strādā pie savas personiskās izaugsmes. Tā ir iespēja iepazīt sevi, saprast ko darīt, iegūt tehnikas – kas un kā jādara. DARĪT. Paplašināt savu redzesloku. Kļūt veiksmīgākiem komunikācijā. Gūt labākus rezultātus gan personiski, gan savā ģimenē un komandā. Tā ir iespēja “iemest” sevi diskomforta zonā un gūt pieredzi kā no tās izkļūt.

Lienīte Bite, privātais bizness


Mans galvenai mērķis bija tuvāk un dziļāk apgūt NLP tehnikas. Tas godam ir izdevies. Pats galvenais, ka esmu atradis pietiekami daudz laika, lai strādātu ar šīm tehnikām arī ikdienā.
NLP praktiķu kursi ir:
- atslēga smadzenēm,
- atslēga spējām,
- atslēga jūtām,
- atslēga talantiem,
- atslēga brīvībai,
- atslēga labākai, pozitīvākai, veiksmīgākai dzīvei.

Kaspars Ieviņš, pokera spēlētājs un kapitālists


Esmu sasniegusi 90% no saviem izvirzītajiem mērķiem. Manas cerības ir attaisnojušās par 100%, esmu savā dzīvē jau piedzīvojusi neticamus brīnumus un pozitīvas pārmaiņas. Galvenie ieguvumi ir cits skats uz dzīvi, jauni mērķi, ticība sev un saviem mērķiem, kā arī jauni un fantastiski draugi un domubiedri! Esmu ieguvusi pozitīvu enerģiju, ko spēju izmantot sev un dot citiem.
NLP praktiķu kursi paver citu skatu uz dzīvi, ļauj piepildīt sapņus un piedzīvot brīnumus. Šie kursi dod pārliecību, ka cilvēks var visu, ko patiešām vēlas. NLP kursi ir noderīgi, jo praktiski tiek iestrādātas tehnikas, kuras ir aprakstītas daudzās grāmatās. NLP kursi parāda, kā šīs tehnikas strādā dzīvē un kā ikvienu tehniku padarīt par savu, kā to izmantot ikdienā. Ja vēlies piedzīvot brīnumus, noteikti apmeklē NLP praktiķa kursu!

Dita Bogdāne, perfēriju iekārtu speciālists,
darbu koordinators nodaļā


Kursu sākumā izvirzītie mērķi īstenojušies ar uzviju. Galvenie ieguvumi: iemācījos komunicēt ar cilvēkiem, iemācījos kontrolēt emocijas darījuma sarunās, iemācījos saprast pats sevi, komunicējot ar sevi. Iemācījos gūt milzīgu daudzumu enerģijas gan darbam, gan privātām lietām, projektiem.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo, ja vēlos, spēju izmanīt savu dzīvi.

Normunds Neimanis, programmētājs

Izvirzītie mērķi:
- vai šīs zināšanas ir tas, kas mani interesē un ir nepieciešamas.
- vai patiešām šīs metodes, tehnikas reāli strādā.
- sasistematizēt iepriekšējās zināšanas, sastrukturizēt.
Ieguvumi:
- lieliski instrumenti darbam ar sevi – vesels koferītis, darbs vasarai ...
- pateicoties tehnikām, ir daudzas izmaiņas sāktas un notikušas.
- jauni paziņas.
Manuprāt, NLP praktiķu kursi ir lieliska iespēja, kas dod instrumentus un veidus, kā saprast citus cilvēkus, izprast rīcību, saprast savu rīcību un sevi.
Tagad protu arī parunāt ar 95% no savas daļas (zemapziņu), ar kuru citādāk runāt neprotam.

Ilgonis Rudāks, uzņēmējs


Kursu sākumā galvenie mērķi bija izvirzīt mērķus, apzināties, ka tie ir mani un man vajadzīgie mērķi. Un šajā kursā tika izvirzīti mērķi atbilstoši katram dzīves kontekstam un ļoti daudzi no tiem arī ieviesti dzīvē un pamazām tiek realizēti.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi:
1) lai saprastu ko vēlas un kāpēc,
2) lai labāk saprastos ar apkārtējiem un saprast, kāpēc ar viņiem saprasties.
3) lai saprastu, ka visums ir resursiem bagāta un draudzīga vide.

Ligija Braža, uzņēmēja


Cerības ir attaisnojušās – mērķis bija izzināt sevi, arī saprast, kas ir tas, ko es patiešām vēlos, palīdzēt sev vēlmes pārvērst par mērķiem.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo palīdz saprast, padomāt par to, ko es daru, dažreiz arī “kāpēc es to daru?” un kā izdarīt tā, lai es varu darīt tā, kā vēlos, un sasniegt to, ko es patiešām vēlos.

Kristīna Začesta, mājsaimniece, uzņēmuma direktore


Kursu sākumā izvirzītie mērķi bija iemācīties domāt pozitīvi un brīvi komunicēt ar jebkuru cilvēku. Esmu ieguvusi zināšanas un arī praktiskas iemaņas, kā to darīt. Un daru to viegli – tas nācis no daudzajām praktiskajām nodarbībām, pozitīvās vides un apgalvojuma “Ja kāds cits to var izdarīt, tad arī es to varu”. Esmu apguvusi refreimingu – spēju šķietami negatīvos notikumos saskatīt arī pozitīvo maliņu. Jauna ir arī apziņa, ka es izvēlos savu attieksmi un to, kuru vilku (labo vai slikto) barot.
Šie kursi ir noderīgi man kā cilvēkam, kurš dzīvo un kurš atrodas gandrīz nepārtrauktā saskarsmē arī ar citiem cilvēkiem, kuri dara to pašu. Esmu iemācījusies paskatīties uz sevi no malas, esmu sapratusi, ka ikviena cilvēka rīcības pamatā ir pozitīvs nolūks. Šie kursi palīdzēja šķietami nesaprotamo – cilvēku, viņa rīcību un attieksmi “sadalīt reizinātājos” un līdz ar to labāk saprast otru. Šie kursi ir paplašinājuši manu komforta zonu – es agrāk jutos ļoti nekomfortabli (un neērti), ja man pieskārās mazpazīstami cilvēki. Šodien enkuru lietošana sanāk ļoti viegli un dabiski. Kopumā šajos kursos ieguvu sev divas būtiskas atziņas un tās ir:
1. Dzīve ir spēle!!
2. Dzīvot jeb spēlēt vajag viegli!

Ieva Putniņa, veterinārās medicīnas studente, veterinārārsta asistente


Pirmais mērķis, ko uzrakstīju pirmajā NLP nodarbībā - “Vēlos sevi pilnveidot – personības pilnveidošana”. Jāatzīst, ka noteikti esmu daudz sevi pilnveidojusi, manī notikusi liela, liela izaugsme. Visvairāk to varu attiecināt uz pozitīvo domāšanu, uz pašapziņas celšanu, uz to, ka es pati sev varu uzmodelēt savu rīcību, savus mērķus. Auglīši sāka parādīties gan tikai uz pavasara pusi, bet kas lēni nāk, tas labi nāk!
Grūti atbildēt, kāpēc NLP praktiķu kursi ir noderīgi, bet man pašai tas pavēris skatu uz pozitīvo domāšanu, pašizaugsmi. Ir augusi mana pašapziņa, apzinos, ka manī jau ir visi resursi, lai sasniegtu savus mērķus. Palīdzējis arī komunikācijā ar citiem cilvēkiem – iemācījos to, ka citu redzes viedoklis var būt savādāks – ka tas jāpieņem un jāciena.
NLP tehnikas labi darbojas, ja pats tām ir atvērts – tas man ļāva grupā atvērties, uzticēties grupas biedriem. Iemācījos cilvēkiem izteikt pozitīvus komplimentus, pozitīvu kritiku. Kopumā sajūta, ka pēc šī kursa esmu atvērta. Atvērta dzīvei.

Sigita Roopa, vadu savu grāmatvedības uzņēmumu


Es pazaudēju lapu, kurā es definēju to, ko vēlos iegūt no kursa. Vienu gan atceros. Es vēlējos iegūt spēju komunicēt ar savu zemapziņu. Es biju lasījis populārzinātnisko literatūru par šo – Siņeļņikova darbus (Indra gan to sauc par bērnu pasakām :) ). Vai šīs mērķis tika sasniegts? Nē. Pēdējās tehnikas (“Konflikta daļu integrācija” un “Sešu soļu refreimings”) nav manas tehnikas. Bet es sapratu, ka par savu dzīvi, domām, emocijām un darbībām atbildību ir jāuzņemas man pašam, nevis jādeleģē tās manai daļai – zemapziņai. Un tehnikas ir tie instrumenti, ar ko es varu mācīt savu zemapziņu piepildīt savus sapņus.
 NLP praktiķu kursos es iepazinu pavisam citu pasauli. Es satiku vienkārši kolosālus cilvēkus. Tās bija daudzas neatkārtojamas sestdienas. Es labāk saprotu cilvēkus, man ir vieglāk komunicēt. Ir vieglāk dzīvot, kad saproti likumus kā darbojas pasaule. Un ir forši apzināties, ka viss patiesībā notiek pēc Tava prāta.
Par tādām konkrētām lietām. Visnoderīgākais, protams, ka ir tehnikas. Man ir tehnikas un es varu būt priecīgs, laimīgs, apņēmīgs, enerģisks, ja vien to vēlos. Man ir tehnikas un es varu izvirzīt un sasniegt savus mērķus, ja vien to vēlos.

Ansis Ansbergs, projektu vadītājs


Kursu sākumā vēlējos pabeigt tikai “Komunikācijas meistarības” kursus, uz turpmākajām daļām aizgāju “paskatīties, kas tur notiek”. Komunikācijas kursos izvirzītie mērķi par prasmi komunicēt ar sarežģītiem cilvēkiem un pasniedzējiem ir attaisnojušies. Vēl tomēr palika dažas lietas, ir vieta izaugsmei (piemēram, par pašapziņas celšanu).
Tas, ka NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jau ir pateikts daļu nosaukumos – lai uzlabotu komunikāciju ar apkārtējiem, lai iemācītos pārvaldīt domas un emocionālos stāvokļus, lai saprastu, kas dzīvē ir būtisks, ko vēlies un kā to sasniegt. Visbeidzot – lai kļūtu par tādu cilvēku, kāds sapņo būt.

Zane Lucāne, medicīnas studente


Kursu galvenie ieguvumi – atvērtība publikas priekšā, sapulcēs utt., pēdējā laikā īpaši radusies pārliecība un spēja izteikt savu viedokli publiski, arī oponēt, pie vajadzības minot argumentus (mans mērķis bija runāt publikas priekšā brīvi). Jau vairākus mēnešus eju uz angļu val. kursiem, varu saprast jēgu gan filmās, gan stāstos. Ir labs progress (mērķis bija iemācīties angļu valodu sarunvalodas līmenī).
NLP praktiķu kursos ieguvu jaunu dzīves uztveres pozīciju – visā ieraudzīt ko labu. Līdz ar to labāk var saprast apkārtējos cilvēkus. Saprast, ka katrs vēlas labu tikai ne vienmēr izvēlas īstos līdzekļus. Protams ieguvu pārliecību par sevi. Man ir vieglāk uztvert kritiku. Iegūts vairāk miera, mazāk šo saspringto situāciju.

Ilgonis Krēģis, noliktavas pārzinis


Viens no kursu sākumā izvirzītajiem mērķiem bija “Meistarīgi iemācīties pielietot NLP metodes”. Esmu apguvusi tehnikas, ar kurām to ir iespējams izdarīt. :) Cerības noteikti ir attaisnojušās, jo esmu ieguvusi lielāku pašapziņu, iemācījusies apgūt labāku saskarsmes mākslu, labāk paust savu viedokli. Svarīgs mērķis – pārliecinoši justies darba vidē, atbrīvoties no šaubām. Šie visi mērķi bija izvirzīti un visi ir attaisnojušies! Paldies!
NLP praktiķu kursi iemāca vēl meistarīgāk pasauli uztvert pozitīvāk, uztvert pozitīvi citu cilvēku viedokli, redzēt un pieņemt atšķirības. Te varētu uzskaitīt visus pamatpieņēmumus, tie patiešām ir pilnībā iedzīvināti. Kursi ir daudz vērtīgāki kā tikai lasīta grāmata, jo visas darbības tiek izpildītas praktiski, tiek iegūts cits redzējums, trenera atbalsts, piemērs. Kā arī satikti ļoti jauni cilvēki – domubiedri. Iesaku doties uz kursiem ar savu dzīvesbiedru, jo sākumā likās kā nu būs, tad tagad saku – LIELISKI!

Mudīte Krēģe, grāmatvede


Realizētais no visa uzstādītā kursu sākumā:
Turpināju paralēli mācīties franču valodu visa mācību gada garumā. Atsāku vairāk lasīt grāmatas. Uzlabojušās attiecības ar atsevišķiem cilvēkiem. Daži kļuva mazsvarīgi vai vienaldzīgi pēc tehniku izstrādāšanas.
Uzlabojušās komunikācijas prasmes ar cilvēkiem, kas bija viens no mērķiem. Ļāva vairāk saprast, kā labāk vadīt un veidot savu dzīvi. Labāk varu novērtēt tikko sastaptus cilvēkus. Mierīgāk uztvert uzvedības, izturēšanās un uzskatu atšķirības.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi, jo ļauj apgūt vienu no būtiskākajām lietām cilvēka dzīvē – labu un efektīvu komunikāciju ar apkārtējiem un sevi. Šeit iegūtās zināšanas ļauj saglabāt un uzturēt labu garastāvokli un iekšējo sajūtu. Dod skaidrību, kā sakārtot savu dzīvi un kādā virzienā doties un strādāt tālāk.

Līga Opolā, starptautiskās tirdzniecības eksperts


Mans sākotnējais mērķis – labāk saprasties ar maniem darījuma partneriem, ir īstenojies. Man tagad ir skaidrība un zināšanas kā šo mērķi pārveidot, attīstīt – perfekti saprasties ar maniem darījuma partneriem. Galvenie ieguvumi – NLP tehnikas, sapratne par zemapziņas darbību un enerģija turpināt izglītoties.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi tāpēc, ka reāli praksē, treneru klātbūtnē, nesteidzīgi, vairāku mēnešu garumā strādājām ar tehnikām. Ja es šo visu būtu izlasījis mājās dažu dienu laikā, tad man tās zināšanas, iespējams, pēc vairākām nedēļām aizmirstos. Bet, mācoties NLP praktiķu kursos, esmu ieguvis reālu pieredzi, kura būs ilgi noturīga un reāli izmantojama dažādos dzīves kontekstos.

Jānis Zeltiņš, uzņēmējs

Mūsu klienti