Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Bieži vien tas, ko dēvējam par „pieredzi”, ir vien mūsu sakāvju summa. Paulu Koelju

Atsauksmes par NLP meistara kursu – 2012/2013

Pasniedzēji - Indra Melbārde un Artūrs Zeltiņš
 

Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Galvenie ieguvumi.

Kursu sākumā izvirzītie mērķi ir piepildīti, tie, kas bija determinēti, tie, kas ir stāvokļa mērķi – tie ir procesā.
Es dzīvoju viegli šeit un tagad, daudz kustos, mazāk guļu un jūtos labi vai pat lieliski.
Esmu pabeigusi maģistratūru, peldu jūrā no 1.maija, esmu līdzsvarojusi attiecības ar saviem vecākiem. Spēju sakārtot lietas pēc prioritātēm.
Neirolingvistisko programmēšanu ir vērts mācīties Personības pilnveidošanas centrā, jo šeit māca ekoloģiju, ka pārmaiņām ir jābūt saskaņā ar pārējo jau esošo. Jo šeit ir gaiši cilvēki, pozitīva vide. Tai pat laikā atbilstoši katra īpatnībām, nemanot tiek pielietotas individuālas darba metodes.

Irēna Putniņa,
ārste, uzturzinātņu maģistre, uzņēmēja,
mamma, sieva, vecmāmiņa un lieliska saimniece. :)

Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi?
Esmu piepildījusi apt. 80% no rudenī izvirzītajiem mērķiem:
* esmu kļuvusi mērķtiecīgāka un neatlaidīgāka,
* esmu iemācījusies daudz labāk sabalansēt visus 4 dzīves kontekstus,
* esmu kļuvusi daudz radošāka un pašpārliecinātāka,
* uzlabojušās attiecības ģimenē, jo esmu iemācījusies nenosodīt, bet tā vietā izteikt kvalitatīvu vērtējumu,
* kaut arī vēl ir virzieni, kur augt, esmu kļuvusi par skolotāju, kāda vēlos būt.
Neplānoti, bet:
- bailes no uzstāšanās plašas auditorijas priekšā aizstājis neliels veselīgs satraukums.
- protu atpazīt manipulācijas un neitralizēt.
NLP ir vērts mācīties Personības pilnveidošanas centrā, jo treneri šeit ir ļoti zinoši, radoši, labvēlīgi un vienmēr domā arī par to, lai mūsu zināšanas, kurām ir milzīgs spēks, tiktu pielietotas pozitīvos nolūkos un svarīgu mērķu sasniegšanai.

Ginta Pālena,
skolotāja


Galvenie ieguvumi kursos – skaidri un noteikti zinu, ko vēlos un atrodu vislabāko ceļu, kā savus mērķus īstenot. Es satieku vislabākos cilvēkus savā ceļā. Es neesmu izlasījusi nevienu P. Koelju grāmatu, tomēr vienu citātu zinu, un jau apaļu gadu notiek tā, ka “Visa pasaule sadodas rokās, lai man palīdzētu”.
NLP ir vērts apgūt Personības pilnveidošanas centrā, jo pie Jums ir pa īstam un tāpēc – vislabāk.

Kristīne Ozoliņa,
šobrīd brīvsolī
(treneru piebilde – brīvsolis kopā ar tik tikko dzimušo dēliņu, kurš bija līdzdarbīgs visās NLP meistaru kursa nodarbībās)


Es esmu iemācījusies būt “šeit un tagad”. Es dzīvoju katru dienu harmonisku un pilnvērtīgu dzīvi. Es sakārtoju domas, uzturu harmoniju un radu sevī arvien jaunus un jaunus resursus personisko un sabiedrisko mērķu īstenošanai. Es esmu atradusi sevi. Esmu sapratusi savu misiju. Atklāt mīlestību, nodot mīlestību tālāk un šīs mīlestības vadīti visu būvēt, radīt un veidot. Dalīties mīlestības enerģijā. Esmu pārvarējusi komforta zonu – droši uzstāties auditorijas priekšā.
Modelēšanas projektu prezentācija atstāja uz mani lielu ietekmi. Esmu pārvarējusi bailes, kļuvusi pārliecinātāka par sevi. “Es visu varu”. Man ir liels prieks un gandarījums par darbu un rezultātu. Es varu dalīties pieredzē.
Personības pilnveidošanas centrs ir tā vieta, kur cilvēks ir viņš pats un jūtas ērti un kongruenti. Man apkārt ir cilvēki, kas mudina augt un pilnveidoties.

Ja dvēselē ir gaisma, tad personība skaista,
Ja personība ir skaista, tad mājās būs miers.
Ja mājās harmonija, tad tautā būs kārtība,
Ja tautā kārtība, tad pasaulē būs miers.

Rita Krēbsa,
auklīte


Kursu galvenie ieguvumi – darbs ar sevi, pašizaugsme. Esmu ieguvusi zināšanu, prasmju kopumu, ko varu pielietot dažādās dzīves situācijās sevis pilnveidošanai, savu mērķu sasniegšanā, lēmumu pieņemšanā. Esmu uzlabojusi komunikācijas prasmes, spēju pielāgoties citiem, atrast atbilstošus vārdus.
NLP ir vērts apgūt Personības pilnveidošanas centrā, jo - Prakse. Prakse. Prakse. Iespēja zināšanas pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanai. Strādājot ar tehnikām, rūpīgi tiek pārbaudīta ekoloģija.

Tatjana Melne,
strādāju klientu apkalpošanā


1. izvirzītais mērķis – prasme vadīt tehnikas – šodien sertifikācijā apstiprinājās ar galvenā eksperta  vērtējumu un atzinīgajiem vārdiem.
2. Esmu pieradinājusi sevi izvirzīt mērķus.
3. Esmu atklājusi, ka manu vēlmju piepildījumam traucē ierobežojošie uzskati.
4. Esmu atklājusi sevī neapzinātus talantus.
NLP ir vērts apgūt Personības pilnveidošanas centrā, jo šeit ir kongruenti, profesionāli treneri, kas mīl savu darbu un gatavi dalīties ar savām zināšanām un dzīves pieredzi.

Ingrīda Žagata,
keramiķe

Lūk mērķi, kas tika īstenoti NLP meistaru kursa laikā. Vērtēju ieguvumu uz 100%:
1) Esmu nostiprinājusi un pieņēmusi lielo izaicinājumu karjerā.
2) Man būtiski ir uzlabojušās attiecības ar māti.
3) Man ir uzlabojušās attiecības ar bērnu.
4) Ir būtiski uzlabojušās spējas pārliecināt un motivēt.
5) Esmu atbrīvojusies no lamu vārdiem.
6) Ir uzlabotas vadītāja spējas.
7) Biju šogad slēpot.
8) Ir iestādītas puķes un sakņu dārzs.
9) Sasveicinājos ar savu bijušo priekšnieku.
10) Nozarē esmu kļuvusi populāra un svarīga kā eksperts.

Personības pilnveidošanas centrā ir burvīgi un ļoti zinoši, profesionāli vadītāji.

Līga Dimante,
pārdošanas direktore, viena no
SIA “Colemont FKB Latvija” īpašniecēm, apdrošināšanas brokeris


Veiksmīgi realizējušies mērķi par profesionālās darbības atsākšanu un rastas jaunas iespējas, jauns darbs. :)
Esmu harmoniska, skaidri apzinos jomu, kurā vēlos darboties un daru to saskaņā ar “savu ceļu” un vērtībām.
Esmu attīstījusi savu uzstāšanās prasmi un pilnveidojusi darbu ar auditoriju.
Pielietoju praksē valodas fokusus un metaprogrammas, kas ļauj nodibināt ciešu kontaktu, izprast un veiksmīgi vadīt.
Esmu strādājusi ar lielu atdevi un sasniegusi daudzus sev svarīgus mērķus.
Mācīties NLP Personības pilnveidošanas centrā ir lieliska iespēja apgūt tīru, “neatšķaidītu” NLP pašmajās, augstā kvalitātē – 100% praktiski un efektīvi.

Liene Aleksandra Āboliņa,
interjera dizainere

Mūsu klienti